เนื้อเพลง Never Is a Promise คำอ่านไทย Fiona Apple

You’ll never see–the courage I know
( โยว เนฝเวอะ ซี เดอะ เคอริจ ไอ โน)
Its colours’ richness won’t appear within your view
(อิทซ คัลเออะ รีชเน็ซ ว็อนท แอ็พเพีย วิฑีน ยุร ฝยู)
I’ll never glow–the way that you glow
(แอล เนฝเวอะ กโล เดอะ เว แดท ยู กโล)
Your presence dominates the judgments made on you
(ยุร พเรสเอ็นซ ดอมอิเนท เดอะ จัจเม็นท เมด ออน ยู)

But sa the scenery grows, I see in different lights
(บัท sa เดอะ ซีนเออะริ กโร , ไอ ซี อิน ดีฟเฟอะเร็นท ไลท)
The shades and shadows undulate in my perception
(เดอะ เฌด แซน แฌดโอ อันดิวเลท อิน มาย เพอะเซพฌัน)
My feelings swell and stretch; I see from greater heights
(มาย ฟีลอิง ซเว็ล แอ็นด ซทเร็ช ; ไอ ซี ฟร็อม กเรทเออะ ไฮท)
I understand what I am still too proud to mention–to you.
(ไอ อันเดิซแทนด ว็อท ไอ แอ็ม ซทิล ทู พเราด ทู เมนฌัน ทู ยู)

You’ll say you’ll understand, but you don’t understand
(โยว เซ โยว อันเดิซแทนด , บัท ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
You’ll say you’d never give up seeing eye to eye
(โยว เซ ยูต เนฝเวอะ กิฝ อัพ ซีอิง ไอ ทู ไอ)
But never is a promise, and you can’t afford to lie
(บัท เนฝเวอะ อีส ซา พรอมอิซ , แอ็นด ยู แค็นท แอ็ฟโฟด ทู ไล)

You’ll never touch–these things that I hold
(โยว เนฝเวอะ ทั๊ช ฑิส ธิง แดท ไอ โฮลด)
The skin of my emotions lies beneath my own
(เดอะ ซคิน อ็อฝ มาย อิโมฌัน ไล บินีธ มาย โอน)
You’ll never feel the heat of this soul
(โยว เนฝเวอะ ฟีล เดอะ ฮีท อ็อฝ ดีซ โซล)
My fever burns me deeper than I’ve ever shown–to you.
(มาย ฟีเฝอะ เบิน มี ดิพเพอแฑ็น แอฝ เอฝเออะ โฌน ทู ยู)

You’ll say Dont fear your dreams, it’s easier than it seems
(โยว เซ ด้อนท์ เฟีย ยุร ดรีม , อิทซ อีสไซน์ แฑ็น หนิด ซีม)
You’ll say you’d never let me fall from hopes so high.
(โยว เซ ยูต เนฝเวอะ เล็ท มี ฟอล ฟร็อม โฮพ โซ ไฮ)
But never is a promise and you cant afford to lie
(บัท เนฝเวอะ อีส ซา พรอมอิซ แอ็นด ยู แค็นท แอ็ฟโฟด ทู ไล)

You’ll never live the life that I live
(โยว เนฝเวอะ ไลฝ เดอะ ไลฟ แดท ไอ ไลฝ)
I’ll never live the life that wakes me in the night
(แอล เนฝเวอะ ไลฝ เดอะ ไลฟ แดท เวค มี อิน เดอะ ไนท)
you’ll never hear the message I give
(โยว เนฝเวอะ เฮีย เดอะ เมซซิจ ไอ กิฝ)
You’ll say it looks as though I might give up this fight
(โยว เซ อิท ลุค แอ็ส โธ ไอ ไมท กิฝ อัพ ดีซ ไฟท)

But as the scenery grows, I see in different lights
(บัท แอ็ส เดอะ ซีนเออะริ กโร , ไอ ซี อิน ดีฟเฟอะเร็นท ไลท)
The shades and shadows undulate in my perception
(เดอะ เฌด แซน แฌดโอ อันดิวเลท อิน มาย เพอะเซพฌัน)
My feelings swell and stretch, I see from greater heights
(มาย ฟีลอิง ซเว็ล แอ็นด ซทเร็ช , ไอ ซี ฟร็อม กเรทเออะ ไฮท)
I realize what I am now too smart to mention–to you.
(ไอ รีแอะไลส ว็อท ไอ แอ็ม เนา ทู ซมาท ทู เมนฌัน ทู ยู)

You’ll say you’ll unerstand, you’ll never understand
(โยว เซ โยว unerstand , โยว เนฝเวอะ อันเดิซแทนด)
I’ll say I’ll never wake up knowing how or why
(แอล เซ แอล เนฝเวอะ เวค อัพ โนอิง เฮา ออ ฮไว)
I dont know what to believe, you dont know who i am
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู บิลีฝ , ยู ด้อนท์ โน ฮู ไอ แอ็ม)
You’ll say i need appeasing when I start to cry.
(โยว เซ ไอ นีด appeasings ฮเว็น นาย ซทาท ทู คไร)
But never is a promise and I’ll never need a lie.
(บัท เนฝเวอะ อีส ซา พรอมอิซ แอ็นด แอล เนฝเวอะ นีด อะ ไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Is a Promise คำอ่านไทย Fiona Apple

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น