เนื้อเพลง D*ckhead คำอ่านไทย Robbie Williams

This is ” T ” to the mother f*cking ” Ofty ”
( ดีซ ซิส ” ที ” ทู เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง ” Ofty “)

What’s you’re problem D*ckhead
(ว็อท ยัวร์ พรอบเล็ม D*ckhead)

1st Verse
(1st เฝิซ)

Don’t kick my dog d*ckhead
(ด้อนท์ คิด มาย ด็อก d*ckhead)

Don’t beep at me d*ckhead
(ด้อนท์ บีพ แอ็ท มี d*ckhead)

Why d’you mug me off in my car d*ckhead
(ฮไว ดายอู มัก มี ออฟฟ อิน มาย คา d*ckhead)

Why you disrespecting my bra d*ckhead
(ฮไว ยู ดิซรีสเปคติง มาย บรา d*ckhead)

Theres a d*ckhead in you’re mouth
(แดร์ ซา d*ckhead อิน ยัวร์ เมาธ)

A d*ckhead on parade
(อะ d*ckhead ออน พะเรด)

Do not have kids
(ดู น็อท แฮ็ฝ คิด)

Don’t want d*ckheads to be made d*ckhead
(ด้อนท์ ว็อนท d*ckheads ทู บี เมด d*ckhead)

Why you disrespecting my bra d*ckhead
(ฮไว ยู ดิซรีสเปคติง มาย บรา d*ckhead)

Why d’you piss me off in first class d*ckhead
(ฮไว ดายอู พิซ มี ออฟฟ อิน เฟิซท คลาซ d*ckhead)

I’m not sitting here to be treated like a d*ckhead
(แอม น็อท ซีททิง เฮียร ทู บี ทีอี ไลค เก d*ckhead)

Bumba Clart, kin’ Raas Clart
(Bumba Clart , คิน Raas Clart)

Where’s the Chorus d*ckhead
(ฮแว เดอะ โครัซ d*ckhead)

Chorus
(โครัซ)

Isn’t it Lovely, that we can still be good friends
(อีสซึ่น ดิธ ลัฝลิ , แดท วี แค็น ซทิล บี เกิด ฟเร็นด)

They say you’ve gone off me, don’t be so sloppy..baby
(เด เซ ยู๊ฟ กอน ออฟฟ มี , ด้อนท์ บี โซ ซลอพพิ เบบิ)

Isn’t it Lovely, that we can still be good friends
(อีสซึ่น ดิธ ลัฝลิ , แดท วี แค็น ซทิล บี เกิด ฟเร็นด)

I know you still want me, cos I’m so lovely…baby
(ไอ โน ยู ซทิล ว็อนท มี , คอซ แอม โซ ลัฝลิ เบบิ)

2nd Verse
(2nd เฝิซ)

If you diss me you’ll sell copy d*ckhead
(อิฟ ยู ดิซ มี โยว เซ็ล คอพอิ d*ckhead)

What d’you expect d*ckhead
(ว็อท ดายอู เอ็คซเพคท d*ckhead)

Radiohead d*ckhead
(เรดีโอเฮด d*ckhead)

This is pop d*ckhead
(ดีซ ซิส พ็อพ d*ckhead)

Size tens d*ckhead
(ไซส เท็น d*ckhead)

break you’re shins d*ckhead
(บเรค ยัวร์ ฌิน d*ckhead)

My security are a viscious crew
(มาย ซิคยูริทิ อาร์ อะ viscious ครู)

They’ll kick f*ck out of you
(เด๊ว คิด เอฟ *ck เอ้า อ็อฝ ยู)

Only if I ask them to, but
(โอ๊นลี่ อิฟ ฟาย อาซค เฑ็ม ทู , บัท)

They’ll kick f*ck out of you
(เด๊ว คิด เอฟ *ck เอ้า อ็อฝ ยู)

You’re going home in a Stafordshire Ambulance
(ยัวร์ โกอิ้ง โฮม อิน อะ Stafordshire แอมบิวแล็นซ)

I wasn’t looking at ya’ bird d*ckhead
(ไอ วอสซึ้น ลุคอิง แอ็ท ยา เบิด d*ckhead)

She was looking at me d*ckhead
(ชี วอส ลุคอิง แอ็ท มี d*ckhead)

Who do I think I am d*ckhead
(ฮู ดู ไอ ธิงค ไอ แอ็ม d*ckhead)

Who the f*ck are you d*ckhead
(ฮู เดอะ เอฟ *ck อาร์ ยู d*ckhead)

You must have me confused
(ยู มัซท แฮ็ฝ มี ค็อนฟยูส)

With someone who gives a sh*t
(วิฑ ซัมวัน ฮู กิฝ ซา ฌะ *ที)

I’ve found the d*ckhead of the year
(แอฝ เฟานด เดอะ d*ckhead อ็อฝ เดอะ เยีย)

And you are f*cking it d*ckhead
(แอ็นด ยู อาร์ เอฟ *คิง อิท d*ckhead)

Where’s the chorus…no chorus.. d*ckhead
(ฮแว เดอะ โครัซ โน โครัซ d*ckhead)

Chorus 2
(โครัซ ทู)

Isn’t it Lovely, that we can still be good friends
(อีสซึ่น ดิธ ลัฝลิ , แดท วี แค็น ซทิล บี เกิด ฟเร็นด)

They say you’ve gone off me, don’t be so sloppy..baby
(เด เซ ยู๊ฟ กอน ออฟฟ มี , ด้อนท์ บี โซ ซลอพพิ เบบิ)

Isn’t it Lovely, that we can still be good friends
(อีสซึ่น ดิธ ลัฝลิ , แดท วี แค็น ซทิล บี เกิด ฟเร็นด)

I know you still want me, cos I’m so lovely…baby
(ไอ โน ยู ซทิล ว็อนท มี , คอซ แอม โซ ลัฝลิ เบบิ)

The Tofty Rap
(เดอะ Tofty แร็พ)

I’ve got a bucket of sh*t Ohh Yeah
(แอฝ ก็อท ดา บัคเค็ท อ็อฝ ฌะ *ที โอ้ เย่)

I’ve got a bucket of sh*t
(แอฝ ก็อท ดา บัคเค็ท อ็อฝ ฌะ *ที)

I’ve got a bucket of sh*t Ohh Yeah
(แอฝ ก็อท ดา บัคเค็ท อ็อฝ ฌะ *ที โอ้ เย่)

I’ve got a bucket of sh*t
(แอฝ ก็อท ดา บัคเค็ท อ็อฝ ฌะ *ที)

Not, horse sh*t, cow sh*t dog sh*t no real sh*t
(น็อท , ฮอซ ฌะ *ที , เคา ฌะ *ที ด็อก ฌะ *ที โน ริแอ็ล ฌะ *ที)

I’ve got a bucket of sh*t Ohh Yeah
(แอฝ ก็อท ดา บัคเค็ท อ็อฝ ฌะ *ที โอ้ เย่)

I’ve got a bucket of sh*t
(แอฝ ก็อท ดา บัคเค็ท อ็อฝ ฌะ *ที)

Verse 3
(เฝิซ ที)

Why d’you cut me up in my car d*ckhead
(ฮไว ดายอู คัท มี อัพ อิน มาย คา d*ckhead)

Why d’you say bad things ’bout my bra d*ckhead
(ฮไว ดายอู เซ แบ็ด ธิง เบาท มาย บรา d*ckhead)

I’ve got nothing for you d*ckhead
(แอฝ ก็อท นัธอิง ฟอ ยู d*ckhead)

Go to bed d*ckhead
(โก ทู เบ็ด d*ckhead)

Don’t wake up d*ckhead
(ด้อนท์ เวค อัพ d*ckhead)

Who gives a f*ck d*ckhead
(ฮู กิฝ ซา เอฟ *ck d*ckhead)

No one gives a f*ck about you cos you’re a d*ckhead true
(โน วัน กิฝ ซา เอฟ *ck อะเบาท ยู คอซ ยัวร์ อะ d*ckhead ทรู)

See your mate over there in the corner he’s a d*ckhead too like you, d*ckhead
(ซี ยุร เมท โอเฝอะ แดร์ อิน เดอะ คอเนอะ อีส ซา d*ckhead ทู ไลค ยู , d*ckhead)

Chorus 3
(โครัซ ที)

Isn’t it Lovely, that we can still be good friends
(อีสซึ่น ดิธ ลัฝลิ , แดท วี แค็น ซทิล บี เกิด ฟเร็นด)

They say you’ve gone off me, don’t be so sloppy..baby
(เด เซ ยู๊ฟ กอน ออฟฟ มี , ด้อนท์ บี โซ ซลอพพิ เบบิ)

Isn’t it Lovely, that we can still be good friends
(อีสซึ่น ดิธ ลัฝลิ , แดท วี แค็น ซทิล บี เกิด ฟเร็นด)

I know you still want me, cos I’m so lovely…baby
(ไอ โน ยู ซทิล ว็อนท มี , คอซ แอม โซ ลัฝลิ เบบิ)

D*ckhead
(D*ckhead)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D*ckhead คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น