เนื้อเพลง You’re Still My Man คำอ่านไทย Whitney Houston

On the day that you left me
( ออน เดอะ เด แดท ยู เล็ฟท มี)
You said you had no regrets
(ยู เซ็ด ยู แฮ็ด โน ริกเรท)
There’s a bond between us
(แดร์ ซา บ็อนด บีทวิน อัซ)
That hasn’t been broken yet
(แดท แฮ็ซท บีน บโรเค็น เย็ท)
And the feelings between us
(แอ็นด เดอะ ฟีลอิง บีทวิน อัซ)
Will never disappear
(วิล เนฝเวอะ ดิแซ็พเพีย)
How can you be far away
(เฮา แค็น ยู บี ฟา อะเว)
When your spirit’s here
(ฮเว็น ยุร ซพีริท เฮียร)
Chorus:
(โครัซ :)
You’re still my man
(ยัวร์ ซทิล มาย แม็น)
Nothing can change it
(นัธอิง แค็น เชนจ อิท)
We still belong together
(วี ซทิล บิลอง ทุเกฑเออะ)
You’re still my man
(ยัวร์ ซทิล มาย แม็น)
Nothing can change it
(นัธอิง แค็น เชนจ อิท)
Our love will last forever
(เอ๊า ลัฝ วิล ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

And the seasons of our love
(แอ็นด เดอะ ซี๊ซั่น อ็อฝ เอ๊า ลัฝ)
Will always change I know
(วิล ออลเว เชนจ ไอ โน)
Maybe that’s the reason
(เมบี แด๊ท เดอะ รี๊ซั่น)
You felt we had to go
(ยู เฟ็ลท วี แฮ็ด ทู โก)
But soon you’ll be missing me
(บัท ซูน โยว บี มีซซิง มี)
Darling I know you well
(ดาลิง ไอ โน ยู เว็ล)
There’s a magic we share together
(แดร์ ซา แมจอิค วี แฌ ทุเกฑเออะ)
And no one can break that spell
(แอ็นด โน วัน แค็น บเรค แดท ซเพ็ล)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

I’ll wait for you
(แอล เวท ฟอ ยู)
The thought that keeps me going each day
(เดอะ ธอท แดท คีพ มี โกอิ้ง อีช เด)
Is I believe you still love me
(อีส ซาย บิลีฝ ยู ซทิล ลัฝ มี)
I love you more than words can say
(ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น เวิด แค็น เซ)

Chorus:
(โครัซ :)
You’re still my man
(ยัวร์ ซทิล มาย แม็น)
Nothing’s gonna change it
(นัธอิง กอนนะ เชนจ อิท)
Don’t you know, you oughta know we belong together
(ด้อนท์ ยู โน , ยู เอ้าดา โน วี บิลอง ทุเกฑเออะ)
You’re still my man
(ยัวร์ ซทิล มาย แม็น)
And nothing can change it
(แอ็นด นัธอิง แค็น เชนจ อิท)
Oh baby oh darling you’re in my heart forever
(โอ เบบิ โอ ดาลิง ยัวร์ อิน มาย ฮาท เฟาะเรฝเออะ)
Cuz you’re my man
(คัซ ยัวร์ มาย แม็น)
Without you
(วิเฑาท ยู)
Darling, our love at all
(ดาลิง , เอ๊า ลัฝ แอ็ท ดอร์)

You’re still my man
(ยัวร์ ซทิล มาย แม็น)
Nothing can change it
(นัธอิง แค็น เชนจ อิท)
Don’t you know you oughta know we belong together
(ด้อนท์ ยู โน ยู เอ้าดา โน วี บิลอง ทุเกฑเออะ)
Oh You’re still my man
(โอ ยัวร์ ซทิล มาย แม็น)
Nothing can change it
(นัธอิง แค็น เชนจ อิท)
Oh baby oh darling you’re in my heart forever
(โอ เบบิ โอ ดาลิง ยัวร์ อิน มาย ฮาท เฟาะเรฝเออะ)
You’re still my man
(ยัวร์ ซทิล มาย แม็น)
Nothing can change it
(นัธอิง แค็น เชนจ อิท)
I’m yours, you know you’re mine
(แอม ยุร , ยู โน ยัวร์ ไมน)
You’re in my heart forever
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท เฟาะเรฝเออะ)

You’re still my man
(ยัวร์ ซทิล มาย แม็น)
Nothing can change it
(นัธอิง แค็น เชนจ อิท)
Don’t you know you oughta know we belong together
(ด้อนท์ ยู โน ยู เอ้าดา โน วี บิลอง ทุเกฑเออะ)
You’re still my man…
(ยัวร์ ซทิล มาย แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re Still My Man คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น