เนื้อเพลง Hope คำอ่านไทย Shaggy

I remember, wasn’t so long ago
( ไอ ริเมมเบอะ , วอสซึ้น โซ ล็อง อะโก)
We had a one room shack and the livin’ was low
(วี แฮ็ด อะ วัน รุม แฌ็ค แอ็นด เดอะ ลีฝอิน วอส โล)
And my mama by herself raised me and my bro
(แอ็นด มาย มามะ ไบ เฮอเซลฟ เรส มี แอ็นด มาย โบร)
Wasn’t easy, but we did it with the little that go
(วอสซึ้น อีสอิ , บัท วี ดิด ดิท วิฑ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แดท โก)
Worked hard while the s*ckers cool every day
(เวิค ฮาด ฮไวล เดอะ เอส *ckers คูล เอฝริ เด)
And kept her eyes on the stars when the skies were gray
(แอ็นด เค็พท เฮอ ไอ ออน เดอะ ซทา ฮเว็น เดอะ สกาย เวอ กเร)
Gave us pride to survive, really showed us the way
(เกฝ อัซ พไรด ทู เซอะไฝฝ , ริแอ็ลลิ โฌ อัซ เดอะ เว)
Now I really understood what she was tryin’ to say
(เนา ไอ ริแอ็ลลิ อันเดิซทูด ว็อท ชี วอส ทายอิน ทู เซ)

She said, ” Son there’ll be times when the tides are high
(ชี เซ็ด , ” ซัน เดอะเรล บี ไทม ฮเว็น เดอะ ไทด แซร์ ไฮ)
And the boat may be rocky, you can cry
(แอ็นด เดอะ โบท เม บี รอคคิ , ยู แค็น คไร)
Just never give up
(จัซท เนฝเวอะ กิฝ อัพ)
You can never give up, ” uh-uh
(ยู แค็น เนฝเวอะ กิฝ อัพ , ” อา อา)

In this life you could lead if you only believe
(อิน ดีซ ไลฟ ยู เคิด เล็ด อิฟ ยู โอ๊นลี่ บิลีฝ)
And in order to achieve what you need
(แอ็นด อิน ออเดอะ ทู อะชีฝ ว็อท ยู นีด)
You can never give up
(ยู แค็น เนฝเวอะ กิฝ อัพ)
You can never give up
(ยู แค็น เนฝเวอะ กิฝ อัพ)

And this hope
(แอ็นด ดีซ โฮพ)
That keep me holding on
(แดท คีพ มี โฮลดิง ออน)
On and on
(ออน แอ็นด ออน)
And this hope
(แอ็นด ดีซ โฮพ)
That makes me carry on
(แดท เมค มี แคริ ออน)
On and on
(ออน แอ็นด ออน)

Boom-boom, couldn’t have made it alone
(บูม บูม , คูดซึ่น แฮ็ฝ เมด อิท อะโลน)
I got a wonderful life, two kids on my own
(ไอ ก็อท ดา วันเดอะฟุล ไลฟ , ทู คิด ออน มาย โอน)
With a strong foundation that was carved in stone
(วิฑ อะ ซทร็อง เฟานเดฌัน แดท วอส คาฝ อิน ซโทน)
And my mama for the love that made my house a home
(แอ็นด มาย มามะ ฟอ เดอะ ลัฝ แดท เมด มาย เฮาซ อะ โฮม)
Made me wonder some time if this was meant to be
(เมด มี วันเดอะ ซัม ไทม อิฟ ดีซ วอส เม็นท ทู บี)
All this for a humble little guy like me
(ออล ดีซ ฟอ รา ฮั๊มเบิ้ล ลิ๊ทเทิ่ล ไก ไลค มี)
And all I ever really wanted was a family
(แอ็นด ออล ไอ เอฝเออะ ริแอ็ลลิ ว็อนท วอส ซา แฟมอิลิ)
To teach my kids the same value that she gave to me
(ทู ทีช มาย คิด เดอะ เซม แฝลยู แดท ชี เกฝ ทู มี)

She said, Son there’ll be times when the tides are high
(ชี เซ็ด , ซัน เดอะเรล บี ไทม ฮเว็น เดอะ ไทด แซร์ ไฮ)
And the boat may be rocky, you can cry
(แอ็นด เดอะ โบท เม บี รอคคิ , ยู แค็น คไร)
Just never give up
(จัซท เนฝเวอะ กิฝ อัพ)
You can never give up, uh-uh
(ยู แค็น เนฝเวอะ กิฝ อัพ , อา อา)

In this life you could lead if you only believe
(อิน ดีซ ไลฟ ยู เคิด เล็ด อิฟ ยู โอ๊นลี่ บิลีฝ)
And in order to achieve what you need
(แอ็นด อิน ออเดอะ ทู อะชีฝ ว็อท ยู นีด)
You can never give up
(ยู แค็น เนฝเวอะ กิฝ อัพ)
You can never give up
(ยู แค็น เนฝเวอะ กิฝ อัพ)

And this hope
(แอ็นด ดีซ โฮพ)
That keep me holding on
(แดท คีพ มี โฮลดิง ออน)
And on
(แอ็นด ออน)
And this hope
(แอ็นด ดีซ โฮพ)
That makes me carry on
(แดท เมค มี แคริ ออน)
On and on
(ออน แอ็นด ออน)

Me not gonna suffer, things are for better
(มี น็อท กอนนะ ซัฟเฟอะ , ธิง แซร์ ฟอ เบทเทอะ)
Never make you ? by the pleasure
(เนฝเวอะ เมค ยู ไบ เดอะ พเลฉเออะ)

See the man and watch ?
(ซี เดอะ แม็น แอ็นด ว็อช)
Blaze like fire, we nah go retire
(บเลส ไลค ไฟร , วี นาห์ โก ริไทร)
Got nuff sleep and I am a expire
(ก็อท นัฟ ซลีพ แอ็นด ดาย แอ็ม มา เอ็คซไพร)
We haf a retire, that we require
(วี haf อะ ริไทร , แดท วี ริคไวร)
We haf a make a mark before the time is gone
(วี haf อะ เมค เก ม๊าร์ค บิโฟ เดอะ ไทม อีส กอน)

And this hope
(แอ็นด ดีซ โฮพ)
That keep me holding on
(แดท คีพ มี โฮลดิง ออน)
And on
(แอ็นด ออน)
And this hope
(แอ็นด ดีซ โฮพ)
That makes me carry on
(แดท เมค มี แคริ ออน)
On and on
(ออน แอ็นด ออน)

And this hope
(แอ็นด ดีซ โฮพ)
That keep me holding on
(แดท คีพ มี โฮลดิง ออน)
And on
(แอ็นด ออน)
And this hope
(แอ็นด ดีซ โฮพ)
That makes me carry on
(แดท เมค มี แคริ ออน)
On and on
(ออน แอ็นด ออน)

There’s hope, yeah
(แดร์ โฮพ , เย่)
Hope keeps it alive, yeah, uh
(โฮพ คีพ ซิท อะไลฝ , เย่ , อา)
Hope keeps it alive, yeah, uh
(โฮพ คีพ ซิท อะไลฝ , เย่ , อา)
And it strikes an iron, uh
(แอ็นด ดิท ซทไรค แอน ไอเอิน , อา)
Hope keeps it alive, yeah, yeah
(โฮพ คีพ ซิท อะไลฝ , เย่ , เย่)
Hope keeps it alive, yeah
(โฮพ คีพ ซิท อะไลฝ , เย่)
Only the strong survive, yeah
(โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ , เย่)
Keep it carry on, keep it carry on, yeah
(คีพ อิท แคริ ออน , คีพ อิท แคริ ออน , เย่)
Uh-uh
(อา อา)
I’ll keep it carry on, yeah
(แอล คีพ อิท แคริ ออน , เย่)
I gotta carry on, gotta carry on and be strong
(ไอ กอททะ แคริ ออน , กอททะ แคริ ออน แอ็นด บี ซทร็อง)
Uh-uh-uh
(อา อา อา)
Yeah, yeah, yeah, uh-uh
(เย่ , เย่ , เย่ , อา อา)

And this hope
(แอ็นด ดีซ โฮพ)
That keep me holding on
(แดท คีพ มี โฮลดิง ออน)
And on
(แอ็นด ออน)
And this hope
(แอ็นด ดีซ โฮพ)
That makes me carry on
(แดท เมค มี แคริ ออน)
On and on
(ออน แอ็นด ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hope คำอ่านไทย Shaggy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น