เนื้อเพลง So long Astoria คำอ่านไทย The Ataris

It was the first snow of the season, i can almost see you breathing
( อิท วอส เดอะ เฟิซท ซโน อ็อฝ เดอะ ซี๊ซั่น , ไอ แค็น ออลโมซท ซี ยู บรีสดิง)
in the middle of that empty street
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ แดท เอมทิ ซทรีท)
sometimes i still see myself, in that lonesome bedroom,
(ซัมไทม์ ซาย ซทิล ซี ไมเซลฟ , อิน แดท โลนซัม เบดรูม ,)
playing my guitar and singing songs of hope for a better future
(พเลนิ่ง มาย กิทา แอ็นด ซิงกิง ซ็อง อ็อฝ โฮพ ฟอ รา เบทเทอะ ฟยูเชอะ)
[chorus] my fares are only as good as the memories we make,
([ โครัซ ] มาย แฟ แซร์ โอ๊นลี่ แอ็ส เกิด แอ็ส เดอะ เมรโมรี วี เมค ,)
and i’m taking back what belongs to me,
(แอ็นด แอม เทคอิง แบ็ค ว็อท บิลอง ทู มี ,)
poloroids of classrooms unnattended, these windows of rememberance,
(poloroids อ็อฝ คลาสรูม unnattended , ฑิส วีนโด อ็อฝ rememberance ,)
are just like ship wrecks,
(อาร์ จัซท ไลค ฌิพ เร็ค ,)
oh, we were gone faster than the smell after it rains
(โอ , วี เวอ กอน ฟาสเทอะ แฑ็น เดอะ ซเม็ล อาฟเทอะ อิท เรน)

last night when every was sleeping,
(ลาซท ไนท ฮเว็น เอฝริ วอส ซลีพพิง ,)
i took a ride through my old neighborhood, and ressurected memories from ashes,
(ไอ ทุค กา ไรด ธรู มาย โอลด เนเบอะฮุด , แอ็นด ressurected เมรโมรี ฟร็อม แอสเชรด ,)
we said that we would never fit in, when we were really just like them,
(วี เซ็ด แดท วี เวิด เนฝเวอะ ฟิท อิน , ฮเว็น วี เวอ ริแอ็ลลิ จัซท ไลค เฑ็ม ,)
but does rebellion make a difference?
(บัท โด ริเบลยัน เมค เก ดีฟเฟอะเร็นซ)

[chorus]
([ โครัซ ])

So long Astoria, I found map to burried tresure,
(โซ ล็อง Astoria , ไอ เฟานด แม็พ ทู เบอรีดทฺ tresure ,)
and even if we come home empty-handed,
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ วี คัม โฮม เอมทิ แฮ็นด ,)
we’ll still have our stories of battle calls, pirate ships, and wounded hearts,
(เว็ล ซทิล แฮ็ฝ เอ๊า สตอยสฺ อ็อฝ แบ๊ทเทิ้ล คอล , ไพริท ฌิพ , แอ็นด วูนด ฮาท ,)
broken bones, and all the best of friendshis,
(บโรเค็น บอน , แอ็นด ออล เดอะ เบ็ซท อ็อฝ friendshis ,)
so when this hourglass, has filled at last, this final grain of salt,
(โซ ฮเว็น ดีซ เฮาเรอกราส , แฮ็ส ฟิล แอ็ท ลาซท , ดีซ ไฟแน็ล กเรน อ็อฝ ซอลท ,)
i’ll raise my glass to the memories we had,
(แอล เรส มาย กลัซ ทู เดอะ เมรโมรี วี แฮ็ด ,)
this is my world, and i’m taking it back,
(ดีซ ซิส มาย เวิลด , แอ็นด แอม เทคอิง อิท แบ็ค ,)
i’m taking it all back…
(แอม เทคอิง อิท ดอร์ แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So long Astoria คำอ่านไทย The Ataris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น