เนื้อเพลง My Love My Life คำอ่านไทย Abba

I’ve seen it on your face
( แอฝ ซีน หนิด ออน ยุร เฟซ)
Tells me more than any worn-out old phrase
(เท็ล มี โม แฑ็น เอนอิ โวน เอ้า โอลด ฟเรส)
So now we’ll go separate ways
(โซ เนา เว็ล โก เซพอะริท เว)
Never again we two
(เนฝเวอะ อะเกน วี ทู)
Never again, nothing I can do
(เนฝเวอะ อะเกน , นัธอิง ไอ แค็น ดู)

Like an image passing by, my love, my life
(ไลค แอน อีมอิจ พาซซิง ไบ , มาย ลัฝ , มาย ไลฟ)
In the mirror of your eyes, my love, my life
(อิน เดอะ มีเรอะ อ็อฝ ยุร ไอ , มาย ลัฝ , มาย ไลฟ)
I can see it all so clearly
(ไอ แค็น ซี อิท ดอร์ โซ คเลียลิ)
[See it all so clearly]
([ ซี อิท ดอร์ โซ คเลียลิ ])
Answer me sincerely
(อานเซอะ มี ซินเซียลิ)
[Answer me sincerely]
([ อานเซอะ มี ซินเซียลิ ])
Was it a dream, a lie?
(วอส ซิท อะ ดรีม , อะ ไล)
Like reflections of your mind, my love, my life
(ไลค ริฟเคลฌัน อ็อฝ ยุร ไมนด , มาย ลัฝ , มาย ไลฟ)
Are the words you try to find, my love, my life
(อาร์ เดอะ เวิด ยู ทไร ทู ไฟนด , มาย ลัฝ , มาย ไลฟ)
But I know I don’t possess you
(บัท ไอ โน ไอ ด้อนท์ พ็อสเสซ ยู)
So go away, God bless you

(โซ โก อะเว , ก็อด บเล็ซ ยู)
You are still my love and my life
(ยู อาร์ ซทิล มาย ลัฝ แอ็นด มาย ไลฟ)
Still my one and only
(ซทิล มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่)

I’ve watched you look away
(แอฝ ว็อช ยู ลุค อะเว)
Tell me is it really so hard to say?
(เท็ล มี อีส ซิท ริแอ็ลลิ โซ ฮาด ทู เซ)
Oh, this has been my longest day
(โอ , ดีซ แฮ็ส บีน มาย ลองเกตชฺ เด)
Sitting here close to you
(ซีททิง เฮียร คโลส ทู ยู)
Knowing that maybe tonight we’re through
(โนอิง แดท เมบี ทุไนท เวีย ธรู)

Like an image passing by, my love, my life
(ไลค แอน อีมอิจ พาซซิง ไบ , มาย ลัฝ , มาย ไลฟ)
In the mirror of your eyes, my love, my life
(อิน เดอะ มีเรอะ อ็อฝ ยุร ไอ , มาย ลัฝ , มาย ไลฟ)
I can see it all so clearly
(ไอ แค็น ซี อิท ดอร์ โซ คเลียลิ)
[See it all so clearly]
([ ซี อิท ดอร์ โซ คเลียลิ ])
Answer me sincerely
(อานเซอะ มี ซินเซียลิ)
[Answer me sincerely]
([ อานเซอะ มี ซินเซียลิ ])
Was it a dream, a lie?
(วอส ซิท อะ ดรีม , อะ ไล)
Like reflections of your mind, my love, my life
(ไลค ริฟเคลฌัน อ็อฝ ยุร ไมนด , มาย ลัฝ , มาย ไลฟ)
Are the words you try to find, my love, my life
(อาร์ เดอะ เวิด ยู ทไร ทู ไฟนด , มาย ลัฝ , มาย ไลฟ)
But I know I don’t possess you
(บัท ไอ โน ไอ ด้อนท์ พ็อสเสซ ยู)
So go away, God bless you
(โซ โก อะเว , ก็อด บเล็ซ ยู)
You are still my love and my life
(ยู อาร์ ซทิล มาย ลัฝ แอ็นด มาย ไลฟ)
Yes I know I don’t possess you
(เย็ซ ซาย โน ไอ ด้อนท์ พ็อสเสซ ยู)
So go away, God bless you
(โซ โก อะเว , ก็อด บเล็ซ ยู)
You are still my love and my life
(ยู อาร์ ซทิล มาย ลัฝ แอ็นด มาย ไลฟ)
Still my one and only
(ซทิล มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Love My Life คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น