เนื้อเพลง There’s Got To Be A Way คำอ่านไทย Mariah Carey

A broken man without a home
( อะ บโรเค็น แม็น วิเฑาท ดา โฮม)
Desperate and so alone
(เดซเพอะริท แอ็นด โซ อะโลน)
A victim of society
(อะ ฝิคทิม อ็อฝ โซะไซเอะทิ)
No one really wants to see
(โน วัน ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ซี)
Some of us don’t even wonder
(ซัม อ็อฝ อัซ ด้อนท์ อีเฝ็น วันเดอะ)
Some of us don’t even care
(ซัม อ็อฝ อัซ ด้อนท์ อีเฝ็น แค)
Couldn’t we just help each other
(คูดซึ่น วี จัซท เฮ็ลพ อีช อัฑเออะ)
Isn’t there enough to share
(อีสซึ่น แดร์ อินัฟ ทู แฌ)

Chorus:
(โครัซ :)

There’s got to be a way
(แดร์ ก็อท ทู บี อะ เว)
To connect this world today
(ทู ค็อนเนคท ดีซ เวิลด ทุเด)
Come together to relieve the pain
(คัม ทุเกฑเออะ ทู ริลีฝ เดอะ เพน)
There’s got to be a way
(แดร์ ก็อท ทู บี อะ เว)
To unite this human race
(ทู ยุไนท ดีซ ฮยูแม็น เรซ)
And together we’ll bring on a change
(แอ็นด ทุเกฑเออะ เว็ล บริง ออน อะ เชนจ)

In another land they still believe
(อิน แอะนัธเออะ แล็นด เด ซทิล บิลีฝ)
Color grants supremacy
(คัลเออะ กรานท ซิวพเรมอะซิ)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
How there can be
(เฮา แดร์ แค็น บี)
Regulated bigotry
(เรกอิวเลท บีกอัทริ)
Some of us don’t even wonder
(ซัม อ็อฝ อัซ ด้อนท์ อีเฝ็น วันเดอะ)
Some of us don’t even care
(ซัม อ็อฝ อัซ ด้อนท์ อีเฝ็น แค)
Couldn’t we accept each other
(คูดซึ่น วี แอ็คเซพท อีช อัฑเออะ)
Can’t we make ourselves aware
(แค็นท วี เมค เอารเซลฝส อะแว)

Chorus
(โครัซ)

And maybe then the future will be a time
(แอ็นด เมบี เด็น เดอะ ฟยูเชอะ วิล บี อะ ไทม)
Without war, destitution and sorrow
(วิเฑาท วอ , เดซทิทยูฌัน แอ็นด ซอโร)
And hungry children
(แอ็นด ฮังกริ ชีลดเร็น)
Won’t have to die
(ว็อนท แฮ็ฝ ทู ได)
If we work together today
(อิฟ วี เวิค ทุเกฑเออะ ทุเด)
We’ll save tomorrow
(เว็ล เซฝ ทุมอโร)
Some of us don’t even wonder
(ซัม อ็อฝ อัซ ด้อนท์ อีเฝ็น วันเดอะ)
Some of us don’t even care
(ซัม อ็อฝ อัซ ด้อนท์ อีเฝ็น แค)
Couldn’t we just love each other
(คูดซึ่น วี จัซท ลัฝ อีช อัฑเออะ)
Isn’t there enough to share
(อีสซึ่น แดร์ อินัฟ ทู แฌ)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง There’s Got To Be A Way คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น