เนื้อเพลง Hell Wit Ya คำอ่านไทย Pink

What Is This
( ว็อท อีส ดีซ)
I Heard You’ve Got A New Miss
(ไอ เฮิด ยู๊ฟ ก็อท ดา นยู มิซ)
Just Broke Up So You Know That I’m Pissed
(จัซท บโรค อัพ โซ ยู โน แดท แอม พิซ)
They Say You’re Faithful
(เด เซ ยัวร์ เฟธฟุล)
I Don’t Believe That Sh T
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ แดท ฌะ ที)
Oh No Oh No
(โอ โน โอ โน)

Oh I Tried To Act Like I Didn’t Care
(โอ ไอ ทไร ทู แอ็คท ไลค ไก ดิ๊นอิน แค)
But It Doesn’t Seem Fair
(บัท ดิธ ดัสอินท ซีม แฟ)
You’re So Good To Her
(ยัวร์ โซ เกิด ทู เฮอ)
And I Tried To Pretend I Don’t See
(แอ็นด ดาย ทไร ทู พริเทนด ดาย ด้อนท์ ซี)
All Those Things That You Do
(ออล โฑส ธิง แดท ยู ดู)
You Couldn’t Do For Me
(ยู คูดซึ่น ดู ฟอ มี)

I Was In Love Wit Ya
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)
I Was In Love Wit Ya
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)
Now You Got Another Girl In Your Life
(เนา ยู ก็อท แอะนัธเออะ เกิล อิน ยุร ไลฟ)
Givin’ Her Love All Day All Night
(กีฝอิน เฮอ ลัฝ ออล เด ออล ไนท)
I Was In Love Wit Ya
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)

So I Hear I’ve Met The Wench Before
(โซ ไอ เฮีย แอฝ เม็ท เดอะ เว็นช บิโฟ)
Yeah I Remember That Time We Went To Pizza Hut
(เย่ ไอ ริเมมเบอะ แดท ไทม วี เว็นท ทู พีสสะ ฮัท)
And You Told Me She Was Your Cousin
(แอ็นด ยู โทลด มี ชี วอส ยุร เค๊าซิน)
I Hear You Learned To Open Doors
(ไอ เฮีย ยู เลิน ทู โอเพ็น โด)
So When’d You Become Such A Damn Gentleman
(โซ Whend ยู บิคัม ซัช อะ แด็ม เจนเทิลแมน)

Oh I Tried To Act Like I Didn’t Care
(โอ ไอ ทไร ทู แอ็คท ไลค ไก ดิ๊นอิน แค)
But It Doesn’t Seem Fair
(บัท ดิธ ดัสอินท ซีม แฟ)
You’re So Good To Her
(ยัวร์ โซ เกิด ทู เฮอ)
And I Tried To Pretend I Don’t See
(แอ็นด ดาย ทไร ทู พริเทนด ดาย ด้อนท์ ซี)
All Those Things That You Do
(ออล โฑส ธิง แดท ยู ดู)
You Couldn’t Do For Me
(ยู คูดซึ่น ดู ฟอ มี)

I Was In Love Wit Ya
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)
I Was In Love Wit Ya
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)
Now You Got Another Girl In Your Life
(เนา ยู ก็อท แอะนัธเออะ เกิล อิน ยุร ไลฟ)
Givin’ Her Love All Day All Night
(กีฝอิน เฮอ ลัฝ ออล เด ออล ไนท)
I Was In Love Wit Ya
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)

What Does She Do To You
(ว็อท โด ชี ดู ทู ยู)
To Make You Give Her Everything
(ทู เมค ยู กิฝ เฮอ เอ๊วี่ติง)
Like You Never Gave For Me
(ไลค ยู เนฝเวอะ เกฝ ฟอ มี)
Call It Jealousy
(คอล อิท เจลอะซิ)
But It’s Killin’ Me
(บัท อิทซ คิลลิน มี)
Cause All The Time That You Were Mine
(คอส ออล เดอะ ไทม แดท ยู เวอ ไมน)
You Didn’t Treat Me Right
(ยู ดิ๊นอิน ทรีท มี ไรท)
No No
(โน โน)
No You Didn’t Treat Me Right
(โน ยู ดิ๊นอิน ทรีท มี ไรท)
No No No
(โน โน โน)

I Was In Love Wit Ya
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)
I Was In Love Wit Ya
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)
Now You Got Another Girl In Your Life
(เนา ยู ก็อท แอะนัธเออะ เกิล อิน ยุร ไลฟ)
Givin’ Her Love All Day All Night
(กีฝอิน เฮอ ลัฝ ออล เด ออล ไนท)
I Was In Love Wit Ya
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)

I Was In Love Wit Ya
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยา)
I I Was In Love
(ไอ ไอ วอส ซิน ลัฝ)
Love Wit Ya
(ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)
You Didn’t Wanna Treat Me Right
(ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)
All Day And Night
(ออล เด แอ็นด ไนท)
Love Wit Ya
(ลัฝ วิท ยา)
But The Hell Wit Ya
(บัท เดอะ เฮ็ล วิท ยา)
Cause You Didn’t Wanna Treat Me Right
(คอส ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทรีท มี ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hell Wit Ya คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น