เนื้อเพลง Sell Me Candy คำอ่านไทย Rihanna

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
Sell me candy like it’s summer when it’s melting in my hands
(เซ็ล มี แคนดิ ไลค อิทซ ซัมเมอะ ฮเว็น อิทซ เมลทิง อิน มาย แฮ็นด)
I know you’re around like the ice cream man
(ไอ โน ยัวร์ อะเรานด ไลค ดิ ไอซ ครีม แม็น)
I can hear you calling, whisper something in my ear
(ไอ แค็น เฮีย ยู คอลลิง , ฮวีซเพอะ ซัมติง อิน มาย เอีย)
You seem like sugar, tell me what I wanna hear
(ยู ซีม ไลค ฌูกเออะ , เท็ล มี ว็อท ไอ วอนนา เฮีย)
I’m weak by your touch and when it’s melting on my lips
(แอม วีค ไบ ยุร ทั๊ช แอ็นด ฮเว็น อิทซ เมลทิง ออน มาย ลิพ)
I run through my body when you lick my fingertips
(ไอ รัน ธรู มาย บอดอิ ฮเว็น ยู ลิค มาย ฟิงเกอร์ทิป)
You’re selling me a fantasy that I want to explore
(ยัวร์ เซลลิง มี อะ แฟนทะซิ แดท ไอ ว็อนท ทู เอ็คซพโล)
It sounds so good it’s got me rockin’ through the core
(อิท เซานด โซ เกิด อิทซ ก็อท มี รอคกิน ธรู เดอะ โค)

[Bridge]
([ บริจ ])
Talk to me
(ทอค ทู มี)
Take care of my dreams
(เทค แค อ็อฝ มาย ดรีม)
All I need
(ออล ไอ นีด)
Is you beside me
(อีส ยู บิไซด มี)
It’s destiny
(อิทซ เดซทินิ)
Just let it be
(จัซท เล็ท ดิธ บี)
If words can speak
(อิฟ เวิด แค็น ซพีค)
Then baby tell it to me
(เด็น เบบิ เท็ล อิท ทู มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Sell me candy, Sell me love, Sell me hope, Sell me doves
(เซ็ล มี แคนดิ , เซ็ล มี ลัฝ , เซ็ล มี โฮพ , เซ็ล มี ดัฝ)
What’s the charge? What’s the cost?
(ว็อท เดอะ ชาจ ว็อท เดอะ ค็อซท)
[I’m the daddy]… you the boss.
([ แอม เดอะ แดดดิ ] ยู เดอะ บอส)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
You could be a professional, boy you make a sale
(ยู เคิด บี อะ พโระเฟฌอะแน็ล , บอย ยู เมค เก เซล)
I try to resist but every time I fail
(ไอ ทไร ทู ริสีซท บัท เอฝริ ไทม ไอ เฟล)
The one temptation that I gotta endure
(ดิ วัน เทมเทฌัน แดท ไอ กอททะ เอ็นดยูร)
The running through my body now you’re knocking at my door
(เดอะ รันนิง ธรู มาย บอดอิ เนา ยัวร์ นอคกิง แอ็ท มาย โด)
A thin little kiss and your call is really sweet
(อะ ธิน ลิ๊ทเทิ่ล คิซ แซน ยุร คอล อีส ริแอ็ลลิ สวี้ท)
But the shawty that you’re rockin is nothing like me
(บัท เดอะ ชาวดี้ แดท ยัวร์ รอคกิน อีส นัธอิง ไลค มี)
You’re selling me a fantasy that I want to explore
(ยัวร์ เซลลิง มี อะ แฟนทะซิ แดท ไอ ว็อนท ทู เอ็คซพโล)
It sounds so good it’s got me rockin through the core [you know…]
(อิท เซานด โซ เกิด อิทซ ก็อท มี รอคกิน ธรู เดอะ โค [ ยู โน ])

[Bridge]
([ บริจ ])
Talk to me
(ทอค ทู มี)
Take care of my dreams
(เทค แค อ็อฝ มาย ดรีม)
All I need
(ออล ไอ นีด)
Is you beside me
(อีส ยู บิไซด มี)
It’s destiny
(อิทซ เดซทินิ)
Just let it be
(จัซท เล็ท ดิธ บี)
If words can speak
(อิฟ เวิด แค็น ซพีค)
Then baby tell it to me
(เด็น เบบิ เท็ล อิท ทู มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Sell me candy, Sell me love, Sell me hope, Sell me doves
(เซ็ล มี แคนดิ , เซ็ล มี ลัฝ , เซ็ล มี โฮพ , เซ็ล มี ดัฝ)
What’s the charge? What’s the cost?
(ว็อท เดอะ ชาจ ว็อท เดอะ ค็อซท)
[I’m the daddy]… you the boss.
([ แอม เดอะ แดดดิ ] ยู เดอะ บอส)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
I wanna play… more than you know
(ไอ วอนนา พเล โม แฑ็น ยู โน)
So don’t you leave… and don’t you go
(โซ ด้อนท์ ยู ลีฝ แอ็นด ด้อนท์ ยู โก)
I want it all… until time falls
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ อันทีล ไทม ฟอล)
His arms… I want to roam
(ฮิส อาม ซาย ว็อนท ทู โรม)
I want to love… give him my trust
(ไอ ว็อนท ทู ลัฝ กิฝ ฮิม มาย ทรัซท)
I want to live… for both of us
(ไอ ว็อนท ทู ไลฝ ฟอ โบธ อ็อฝ อัซ)
I want to breathe you… lay on your shoulder
(ไอ ว็อนท ทู บรีฑ ยู เล ออน ยุร โฌลเดอะ)
I want to warm you… when nights get colder
(ไอ ว็อนท ทู วอม ยู ฮเว็น ไนท เก็ท โคลเดอ)
I want love… love… love
(ไอ ว็อนท ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want love… love… love
(ไอ ว็อนท ลัฝ ลัฝ ลัฝ)

[Bridge]
([ บริจ ])
Talk to me
(ทอค ทู มี)
Take care of my dreams
(เทค แค อ็อฝ มาย ดรีม)
All I need
(ออล ไอ นีด)
Is you beside me
(อีส ยู บิไซด มี)
It’s destiny
(อิทซ เดซทินิ)
Just let it be
(จัซท เล็ท ดิธ บี)
If words can speak
(อิฟ เวิด แค็น ซพีค)
Then baby tell it to me
(เด็น เบบิ เท็ล อิท ทู มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Sell me candy, Sell me love, Sell me hope, Sell me doves
(เซ็ล มี แคนดิ , เซ็ล มี ลัฝ , เซ็ล มี โฮพ , เซ็ล มี ดัฝ)
What’s the charge? What’s the cost?
(ว็อท เดอะ ชาจ ว็อท เดอะ ค็อซท)
[I’m the daddy]… you the boss.
([ แอม เดอะ แดดดิ ] ยู เดอะ บอส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sell Me Candy คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น