เนื้อเพลง Love Gives Love Takes คำอ่านไทย The Corrs

Just When I Thought I Was Safe
( จัซท ฮเว็น นาย ธอท ไอ วอส เซฟ)
You Found Me In My Hiding Place
(ยู เฟานด มี อิน มาย ไฮดอิง พเลซ)
I’d Promised Never Again
(อาย พรอมอิซ เนฝเวอะ อะเกน)
I Wouldn’t Give My Heart But Then
(ไอ วูดดึ่น กิฝ มาย ฮาท บัท เด็น)
Closer Closer I Moved Near You
(โคลเซอร์ โคลเซอร์ ไอ มูฝ เนีย ยู)
The Way I Want You Makes Me Fear You
(เดอะ เว ไอ ว็อนท ยู เมค มี เฟีย ยู)

Love Breaks And Love Divides
(ลัฝ บเรค แซน ลัฝ ดิไฝด)
Love Laughs And Love Can Make You Cry
(ลัฝ ลาฟ แซน ลัฝ แค็น เมค ยู คไร)
I Can’t Believe The Ways
(ไอ แค็นท บิลีฝ เดอะ เว)
That Love Can Give
(แดท ลัฝ แค็น กิฝ)
And Love Can Take Away
(แอ็นด ลัฝ แค็น เทค อะเว)

I Find It Hard To Explain
(ไอ ไฟนด ดิท ฮาด ทู เอ็คซพเลน)
It’s Crazy But It’s Happening
(อิทซ คเรสิ บัท อิทซ แฮพเพะนิง)
And I’m Falling Again
(แอ็นด แอม ฟ๊อลิง อะเกน)
Much Further Than I’ve Ever Been
(มัช เฟอเฑอะ แฑ็น แอฝ เอฝเออะ บีน)
I’m Falling Deeper Than The Ocean
(แอม ฟ๊อลิง ดิพเพอแฑ็น ดิ โอแฌ็น)
I Am Lost In This Emotion
(ไอ แอ็ม ล็อซท อิน ดีซ อิโมฌัน)

Love Breaks And Love Divides
(ลัฝ บเรค แซน ลัฝ ดิไฝด)
Love Laughs And Love Can Make You Cry
(ลัฝ ลาฟ แซน ลัฝ แค็น เมค ยู คไร)
I Can’t Believe The Ways
(ไอ แค็นท บิลีฝ เดอะ เว)
That Love Can Give
(แดท ลัฝ แค็น กิฝ)
And Love Can Take Away
(แอ็นด ลัฝ แค็น เทค อะเว)

Ahh Oh Yeah X3
(อา โอ เย่ X3)

Love Can Give
(ลัฝ แค็น กิฝ)
And Love Can Take Away
(แอ็นด ลัฝ แค็น เทค อะเว)

Love Breaks And Love Divides
(ลัฝ บเรค แซน ลัฝ ดิไฝด)
Love Laughs And Love Can Make You Cry
(ลัฝ ลาฟ แซน ลัฝ แค็น เมค ยู คไร)
Love Can Make You Cry I Can’t Believe The Ways
(ลัฝ แค็น เมค ยู คไร ไอ แค็นท บิลีฝ เดอะ เว)
That Love Can Give
(แดท ลัฝ แค็น กิฝ)
And Love Can Take Away
(แอ็นด ลัฝ แค็น เทค อะเว)
Love Breaks And Love Divides
(ลัฝ บเรค แซน ลัฝ ดิไฝด)
Love Laughs And Love Can Make You Cry
(ลัฝ ลาฟ แซน ลัฝ แค็น เมค ยู คไร)
I Can’t Believe The Ways
(ไอ แค็นท บิลีฝ เดอะ เว)
That Love Can Give
(แดท ลัฝ แค็น กิฝ)
And Love Can Take Away
(แอ็นด ลัฝ แค็น เทค อะเว)

Fade Out
(เฝด เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Gives Love Takes คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น