เนื้อเพลง I Believe in You คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( ไบ บ็อบ ดายแลน)

They ask me how I feel
(เด อาซค มี เฮา ไอ ฟีล)
And if my love is real
(แอ็นด อิฟ มาย ลัฝ อีส ริแอ็ล)
And how I know I’ll make it through.
(แอ็นด เฮา ไอ โน แอล เมค อิท ธรู)
And they, they look at me and frown,
(แอ็นด เด , เด ลุค แกท มี แอ็นด ฟเราน ,)
They’d like to drive me from this town,
(เดยฺ ไลค ทู ดไรฝ มี ฟร็อม ดีซ ทาวน์ ,)
They don’t want me around
(เด ด้อนท์ ว็อนท มี อะเรานด)
‘Cause I believe in you.
(คอส ไอ บิลีฝ อิน ยู)

They show me to the door,
(เด โฌ มี ทู เดอะ โด ,)
They say don’t come back no more
(เด เซ ด้อนท์ คัม แบ็ค โน โม)
‘Cause I don’t be like they’d like me to,
(คอส ไอ ด้อนท์ บี ไลค เดยฺ ไลค มี ทู ,)
And I walk out on my own
(แอ็นด ดาย วอค เอ้า ออน มาย โอน)
A thousand miles from home
(อะ เธาแส็น ไมล ฟร็อม โฮม)
But I don’t feel alone
(บัท ไอ ด้อนท์ ฟีล อะโลน)
‘Cause I believe in you.
(คอส ไอ บิลีฝ อิน ยู)

I believe in you even through the tears and the laughter,
(ไอ บิลีฝ อิน ยู อีเฝ็น ธรู เดอะ เทีย แซน เดอะ ลาฟเทอะ ,)
I believe in you even though we be apart.
(ไอ บิลีฝ อิน ยู อีเฝ็น โธ วี บี อะพาท)
I believe in you even on the morning after.
(ไอ บิลีฝ อิน ยู อีเฝ็น ออน เดอะ มอนิง อาฟเทอะ)
Oh, when the dawn is nearing
(โอ , ฮเว็น เดอะ ดอน อีส เนียริง)
Oh, when the night is disappearing
(โอ , ฮเว็น เดอะ ไนท อีส ดิสเพียริง)
Oh, this feeling is still here in my heart.
(โอ , ดีซ ฟีลอิง อีส ซทิล เฮียร อิน มาย ฮาท)

Don’t let me drift too far,
(ด้อนท์ เล็ท มี ดริฟท ทู ฟา ,)
Keep me where you are
(คีพ มี ฮแว ยู อาร์)
Where I will always be renewed.
(ฮแว ไอ วิล ออลเว บี รินยู)
And that which you’ve given me today
(แอ็นด แดท ฮวิช ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี ทุเด)
Is worth more than I could pay
(อีส เวิธ โม แฑ็น นาย เคิด เพ)
And no matter what they say
(แอ็นด โน แมทเทอะ ว็อท เด เซ)
I believe in you.
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)

I believe in you when winter turn to summer,
(ไอ บิลีฝ อิน ยู ฮเว็น วีนเทอะ เทิน ทู ซัมเมอะ ,)
I believe in you when white turn to black,
(ไอ บิลีฝ อิน ยู ฮเว็น ฮไวท เทิน ทู บแล็ค ,)
I believe in you even though I be outnumbered.
(ไอ บิลีฝ อิน ยู อีเฝ็น โธ ไอ บี เอาทนัมเบอะ)
Oh, though the earth may shake me
(โอ , โธ ดิ เอิธ เม เฌค มี)
Oh, though my friends forsake me
(โอ , โธ มาย ฟเร็นด เฟาะเซค มี)
Oh, even that couldn’t make me go back.
(โอ , อีเฝ็น แดท คูดซึ่น เมค มี โก แบ็ค)

Don’t let me change my heart,
(ด้อนท์ เล็ท มี เชนจ มาย ฮาท ,)
Keep me set apart
(คีพ มี เซ็ท อะพาท)
From all the plans they do pursue.
(ฟร็อม ออล เดอะ แพล็น เด ดู เพิซยู)
And I, I don’t mind the pain
(แอ็นด ดาย , ไอ ด้อนท์ ไมนด เดอะ เพน)
Don’t mind the driving rain
(ด้อนท์ ไมนด เดอะ ดรายวิง เรน)
I know I will sustain
(ไอ โน ไอ วิล ซัซเทน)
‘Cause I believe in you.
(คอส ไอ บิลีฝ อิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe in You คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น