เนื้อเพลง D.M.S.R. คำอ่านไทย Prince

Everybody, get on the floor
( เอวี่บอดี้ , เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
What the hell’d U come here 4?
(ว็อท เดอะ helld ยู คัม เฮียร โฟว)
Girl it ain’t no use, U might as well get loose
(เกิล อิท เอน โน ยูซ , ยู ไมท แอ็ส เว็ล เก็ท ลูซ)
Work your body like a whore
(เวิค ยุร บอดอิ ไลค เก โฮ)
Say everybody — Get on the beat
(เซ เอวี่บอดี้ เก็ท ออน เดอะ บีท)
We’re gonna show U mothers how 2 scream
(เวีย กอนนะ โฌ ยู ม๊าเธ่อร์ เฮา ทู ซครีม)
People everywhere, loosen up your hair
(พี๊เพิ่ล เอวี่แวร์ , ลูเซ็น อัพ ยุร แฮ)
Take a deeper breath and sing along with me, yes
(เทค เก ดิพเพอบเร็ธ แอ็นด ซิง อะลอง วิฑ มี , เย็ซ)
Are U ready?
(อาร์ ยู เรดอิ)
Everybody everybody ooh [ooh], alright [alright], dance music sex romance
(เอวี่บอดี้ เอวี่บอดี้ อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] , ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
Oh, everybody say ooh [ooh], alright [alright], dance music sex romance
(โอ , เอวี่บอดี้ เซ อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] , ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)

Everybody [everybody] — Loosen up
(เอวี่บอดี้ [ เอวี่บอดี้ ] ลูเซ็น อัพ)
Shake it like U just don’t care [Shake it like U just don’t care]
(เฌค อิท ไลค ยู จัซท ด้อนท์ แค [ เฌค อิท ไลค ยู จัซท ด้อนท์ แค ])
Nevermind your friends, girl it ain’t no sin
(เนเว่อร์มาย ยุร ฟเร็นด , เกิล อิท เอน โน ซิน)
2 strip right down 2 your underwear
(ทู ซทริพ ไรท เดาน ทู ยุร อันเดอะแว)
I say everybody [everybody] — Screw the masses
(ไอ เซ เอวี่บอดี้ [ เอวี่บอดี้ ] ซครู เดอะ แมสเซซ)
We only want 2 have some fun [Have some fun]
(วี โอ๊นลี่ ว็อนท ทู แฮ็ฝ ซัม ฟัน [ แฮ็ฝ ซัม ฟัน ])
I say do whatever we want, wear lingerie 2 a restaurant
(ไอ เซ ดู ฮว็อทเอฝเออะ วี ว็อนท , แว แลงฉรี ทู อะ เรซโทะแร็นท)
Police ain’t got no gun, U don’t have 2 run
(โพะลีซ เอน ก็อท โน กัน , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู รัน)
Everybody ooh [ooh], alright [alright], dance music sex romance
(เอวี่บอดี้ อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] , ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
Everybody say ooh [ooh], alright [alright], dance music sex romance, oh
(เอวี่บอดี้ เซ อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] , ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ , โอ)

Everybody clap your hands now
(เอวี่บอดี้ คแล็พ ยุร แฮ็นด เนา)

All the white people clap your hands on the four now
(ออล เดอะ ฮไวท พี๊เพิ่ล คแล็พ ยุร แฮ็นด ออน เดอะ โฟ เนา)
One two three, one two three, one two three, one two three, listen 2 me
(วัน ทู ธรี , วัน ทู ธรี , วัน ทู ธรี , วัน ทู ธรี , ลิ๊สซึ่น ทู มี)
I don’t wanna be a poet
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ โพเอ็ท)
‘Cuz I don’t wanna blow it
(คัซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บโล อิท)
I don’t care 2 win awards
(ไอ ด้อนท์ แค ทู วิน อะวอด)
All I wanna do is dance
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส ดานซ)
Play music sex romance
(พเล มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
And try my best 2 never get bored
(แอ็นด ทไร มาย เบ็ซท ทู เนฝเวอะ เก็ท โบ)
If U feel all right lemme hear U scream
(อิฟ ยู ฟีล ออล ไรท เลมมี เฮีย ยู ซครีม)

Somebody say dance [dance], music [music],
(ซัมบอดี้ เซ ดานซ [ ดานซ ] , มยูสิค [ มยูสิค ] ,)
sex [sex], romance [romance]
(เซ็คซ [ เซ็คซ ] , โระแมนซ [ โระแมนซ ])
Somebody say dance [dance], music [music],
(ซัมบอดี้ เซ ดานซ [ ดานซ ] , มยูสิค [ มยูสิค ] ,)
sex [sex], romance [romance]
(เซ็คซ [ เซ็คซ ] , โระแมนซ [ โระแมนซ ])
Everybody say dance [dance], music [music],
(เอวี่บอดี้ เซ ดานซ [ ดานซ ] , มยูสิค [ มยูสิค ] ,)
sex [sex], romance [romance]
(เซ็คซ [ เซ็คซ ] , โระแมนซ [ โระแมนซ ])
Everybody say dance [dance], music [music],
(เอวี่บอดี้ เซ ดานซ [ ดานซ ] , มยูสิค [ มยูสิค ] ,)
oh say sex [sex], romance [romance]
(โอ เซ เซ็คซ [ เซ็คซ ] , โระแมนซ [ โระแมนซ ])
Everybody dance [dance], music [music],
(เอวี่บอดี้ ดานซ [ ดานซ ] , มยูสิค [ มยูสิค ] ,)
everybody say sex [sex], romance [romance] [[D.M.S.R.]]
(เอวี่บอดี้ เซ เซ็คซ [ เซ็คซ ] , โระแมนซ [ โระแมนซ ] [ [ ดี เอ็ม เอส อาร์ ] ])
Everybody dance [dance], music [music],
(เอวี่บอดี้ ดานซ [ ดานซ ] , มยูสิค [ มยูสิค ] ,)
sex[sex], romance [romance] [[D.M.S.R.]]
(เซ็คซ [ เซ็คซ ] , โระแมนซ [ โระแมนซ ] [ [ ดี เอ็ม เอส อาร์ ] ])
alright
(ออลไร๊ท)

Jamie Starr’s a thief
(เจมี่ Starrs ซา ธีฟ)
It’s time 2 fix your clock
(อิทซ ไทม ทู ฟิคซ ยุร คล็อค)
Vanity 6 is so sweet
(แฝนอิทิ ซิก อีส โซ สวี้ท)
No U can all take a bite of my purple rock, can we stop?
(โน ยู แค็น ออล เทค เก ไบท อ็อฝ มาย เพ๊อร์เพิ่ล ร็อค , แค็น วี ซท็อพ)

Are U ready? [Hey!]
(อาร์ ยู เรดอิ [ เฮ ! ])
Everybody sing this song now, ooh [ooh], alright [alright],
(เอวี่บอดี้ ซิง ดีซ ซ็อง เนา , อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] ,)
dance music sex romance
(ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
Everybody sing it, ooh [ooh], alright [alright],
(เอวี่บอดี้ ซิง อิท , อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] ,)
dance music sex romance
(ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
Negroes say ooh [ooh], alright [alright],
(Negroes เซ อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] ,)
dance music sex romance
(ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
Puerto Ricans say it, ooh [ooh], alright [alright],
(เพิสโต รีแกน เซ อิท , อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] ,)
dance music sex romance
(ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
Everybody sing this song, ooh [ooh], alright [alright],
(เอวี่บอดี้ ซิง ดีซ ซ็อง , อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] ,)
dance music sex romance
(ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
All the white people in the house say ooh [ooh], alright [alright],
(ออล เดอะ ฮไวท พี๊เพิ่ล อิน เดอะ เฮาซ เซ อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] ,)
dance music sex romance
(ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
Japanese say 1 time ooh [ooh], alright [alright],
(แจพะนิส เซ วัน ไทม อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] ,)
dance music sex romance
(ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
Everybody sing together, say ooh [ooh], alright [alright],
(เอวี่บอดี้ ซิง ทุเกฑเออะ , เซ อู้ [ อู้ ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] ,)
dance music sex romance
(ดานซ มยูสิค เซ็คซ โระแมนซ)
Somebody call the police [Somebody call the police!]
(ซัมบอดี้ คอล เดอะ โพะลีซ [ ซัมบอดี้ คอล เดอะ โพะลีซ ! ])
say ooh, ooh, yeah [Help me! Someone please help me! Somebody help me]
(เซ อู้ , อู้ , เย่ [ เฮ็ลพ มี ! ซัมวัน พลีส เฮ็ลพ มี ! ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D.M.S.R. คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น