เนื้อเพลง Learning to Breathe คำอ่านไทย Switchfoot

Hello, good morning, how you do?
( เฮ็ลโล , เกิด มอนิง , เฮา ยู ดู)
What makes your risin’ sun so new?
(ว็อท เมค ยุร รายซิน ซัน โซ นยู)
I could use a fresh beginning too
(ไอ เคิด ยูซ อะ ฟเร็ฌ บีกีนนิง ทู)
All of my regrets are nothing new
(ออล อ็อฝ มาย ริกเรท แซร์ นัธอิง นยู)
So this is a way, that I say I need You
(โซ ดีซ ซิส ซา เว , แดท ไอ เซ ไอ นีด ยู)
This is a way
(ดีซ ซิส ซา เว)
This is a way
(ดีซ ซิส ซา เว)

That I’m learning to breathe
(แดท แอม เลอนิง ทู บรีฑ)
I’m learning to crawl
(แอม เลอนิง ทู ครอล)
I’m finding that you and you alone can break my fall
(แอม ไฟนดิง แดท ยู แอ็นด ยู อะโลน แค็น บเรค มาย ฟอล)
I’m living again, awake and alive
(แอม ลีฝอิง อะเกน , อะเวค แอ็นด อะไลฝ)
I’m dying to breathe in these abundant skies
(แอม ไดอิง ทู บรีฑ อิน ฑิส อะบันแด็นท สกาย)

Hello, good morning, how you been?
(เฮ็ลโล , เกิด มอนิง , เฮา ยู บีน)
Yesterday left my head kicked in
(เยซเทอะดิ เล็ฟท มาย เฮ็ด คิด อิน)
I never, never thought that
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ ธอท แดท)
I would fall like that
(ไอ เวิด ฟอล ไลค แดท)
Never knew that I could hurt this bad
(เนฝเวอะ นยู แดท ไอ เคิด เฮิท ดีซ แบ็ด)

I’m learning to breathe
(แอม เลอนิง ทู บรีฑ)
I’m learning to crawl
(แอม เลอนิง ทู ครอล)
I’m finding that you and you alone can break my fall
(แอม ไฟนดิง แดท ยู แอ็นด ยู อะโลน แค็น บเรค มาย ฟอล)
I’m living again, awake and alive
(แอม ลีฝอิง อะเกน , อะเวค แอ็นด อะไลฝ)
I’m dying to breathe in these abundant skies
(แอม ไดอิง ทู บรีฑ อิน ฑิส อะบันแด็นท สกาย)
These abundant skies
(ฑิส อะบันแด็นท สกาย)
Yeah, abundant skies, yeah
(เย่ , อะบันแด็นท สกาย , เย่)

This is a way that I say I need You
(ดีซ ซิส ซา เว แดท ไอ เซ ไอ นีด ยู)
This is a way that I say I love You
(ดีซ ซิส ซา เว แดท ไอ เซ ไอ ลัฝ ยู)
This is a way that I say I’m Yours
(ดีซ ซิส ซา เว แดท ไอ เซ แอม ยุร)
This is a way
(ดีซ ซิส ซา เว)
This is a way
(ดีซ ซิส ซา เว)

That I’m learning to breathe
(แดท แอม เลอนิง ทู บรีฑ)
I’m learning to crawl
(แอม เลอนิง ทู ครอล)
[Leaning to breathe]
([ ลีนอิง ทู บรีฑ ])
I’m finding that you and you alone can break my fall
(แอม ไฟนดิง แดท ยู แอ็นด ยู อะโลน แค็น บเรค มาย ฟอล)
I’m living again, awake and alive
(แอม ลีฝอิง อะเกน , อะเวค แอ็นด อะไลฝ)
[Living again, awake and alive]
([ ลีฝอิง อะเกน , อะเวค แอ็นด อะไลฝ ])
I’m dying to breathe in these abundant skies
(แอม ไดอิง ทู บรีฑ อิน ฑิส อะบันแด็นท สกาย)
[I’m dyin’]
([ แอม ดายอิน ])
Yes I’m dying to breathe in
(เย็ซ แอม ไดอิง ทู บรีฑ อิน)
[I’m dyin’]
([ แอม ดายอิน ])
These abundant skies
(ฑิส อะบันแด็นท สกาย)
These abundant skies, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฑิส อะบันแด็นท สกาย , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
I’m learning to breathe
(แอม เลอนิง ทู บรีฑ)
I’m dying to breathe in these abundant skies
(แอม ไดอิง ทู บรีฑ อิน ฑิส อะบันแด็นท สกาย)
Hello, good morning, how you do?
(เฮ็ลโล , เกิด มอนิง , เฮา ยู ดู)
How you do?
(เฮา ยู ดู)
How you do?
(เฮา ยู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Learning to Breathe คำอ่านไทย Switchfoot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น