เนื้อเพลง River of Love คำอ่านไทย David Foster

Life after life
( ไลฟ อาฟเทอะ ไลฟ)
stand before eyes of the world
(ซแท็นด บิโฟ ไอ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
each man,woman and child
(อีช แม็น , วูมเอิน แอ็นด ไชล)
must decide.
(มัซท ดิไซด)

We hold inside
(วี โฮลด อีนไซด)
all the keys to paradise
(ออล เดอะ คี ทู แพระไดส)
all nations
(ออล เนฌัน)
all people
(ออล พี๊เพิ่ล)
all are one.
(ออล อาร์ วัน)

Chorus:
(โครัซ :)
We were born in love and innocence
(วี เวอ บอน อิน ลัฝ แอ็นด อีนโนะเซ็นซ)
that’s how we came here
(แด๊ท เฮา วี เคม เฮียร)
we were given hearts to love or hate with
(วี เวอ กีฝเอ็น ฮาท ทู ลัฝ ออ เฮท วิฑ)
our time has come
(เอ๊า ไทม แฮ็ส คัม)
when we can live as one
(ฮเว็น วี แค็น ไลฝ แอ็ส วัน)
River of Love
(รีฝเออะ อ็อฝ ลัฝ)
we are moving back to the river of love.
(วี อาร์ มูฝอิง แบ็ค ทู เดอะ รีฝเออะ อ็อฝ ลัฝ)

Tired walls must fall
(ไทร วอล มัซท ฟอล)
that new hearts may be set free
(แดท นยู ฮาท เม บี เซ็ท ฟรี)
we stand close to the edge
(วี ซแท็นด คโลส ทู ดิ เอ็จ)
of the truth.
(อ็อฝ เดอะ ทรูธ)

Old wounds must heal [must heal]
(โอลด วูนด มัซท ฮีล [ มัซท ฮีล ])
in a fresh equality [forever]
(อิน อะ ฟเร็ฌ อิควอลอิทิ [ เฟาะเรฝเออะ ])
all nations
(ออล เนฌัน)
all people
(ออล พี๊เพิ่ล)
all are one
(ออล อาร์ วัน)

-Repeat chorus-
(ริพีท โครัซ)

Bridge:
(บริจ :)
Everyday our lives draw together
(เอวี่เดย์ เอ๊า ไลฝ ดรอ ทุเกฑเออะ)
why don’t we help each other
(ฮไว ด้อนท์ วี เฮ็ลพ อีช อัฑเออะ)
this is a chance for all the world
(ดีซ ซิส ซา ชานซ ฟอ ออล เดอะ เวิลด)
to have what it needs
(ทู แฮ็ฝ ว็อท ดิธ นีด)
the freedom of love
(เดอะ ฟรีดัม อ็อฝ ลัฝ)

-Repeat chorus-
(ริพีท โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง River of Love คำอ่านไทย David Foster

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น