เนื้อเพลง Don’t You Know คำอ่านไทย Atomic Kitten

[Don’t you know, Don’t you know, Don’t you know]
( [ ด้อนท์ ยู โน , ด้อนท์ ยู โน , ด้อนท์ ยู โน ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โน)
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
But I wanna be in love
(บัท ไอ วอนนา บี อิน ลัฝ)
No I don’t wanna be a fool for you
(โน ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ฟูล ฟอ ยู)
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โน)
I Don’t wanna hear you say
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู เซ)
Yours has gotta be the way
(ยุร แฮ็ส กอททะ บี เดอะ เว)
You only do the things you want to do
(ยู โอ๊นลี่ ดู เดอะ ธิง ยู ว็อนท ทู ดู)

All my days and all my nights
(ออล มาย เด แซน ออล มาย ไนท)
I sit up pouring is this right
(ไอ ซิท อัพ ช อีส ดีซ ไรท)
Will you only take me for what you want
(วิล ยู โอ๊นลี่ เทค มี ฟอ ว็อท ยู ว็อนท)
When you whisper in my ear, you make my problems disappear
(ฮเว็น ยู ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย , ยู เมค มาย พรอบเล็ม ดิแซ็พเพีย)
Sometimes I don’t know where you’re coming from
(ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ โน ฮแว ยัวร์ คัมอิง ฟร็อม)
I feel my senses turn around,
(ไอ ฟีล มาย เซ็นซ เทิน อะเรานด ,)
I can’t believe the love I’ve found
(ไอ แค็นท บิลีฝ เดอะ ลัฝ แอฝ เฟานด)
Then I ask myself can this be wrong
(เด็น นาย อาซค ไมเซลฟ แค็น ดีซ บี ร็อง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Somethings you just cant control, theres no way of letting go
(ซัมติง ยู จัซท แค็นท ค็อนทโรล , แดร์ โน เว อ็อฝ เลทดิง โก)
You could let me down it only takes time
(ยู เคิด เล็ท มี เดาน หนิด โอ๊นลี่ เทค ไทม)
Things I may live to regret
(ธิง ซาย เม ไลฝ ทู ริกเรท)
Wishing that we’d never met
(วิชชิ้ง แดท เว็ด เนฝเวอะ เม็ท)
Hard to see my way but loves so blind
(ฮาด ทู ซี มาย เว บัท ลัฝ โซ บไลนด)
Oh my head is spinning round
(โอ มาย เฮ็ด อีส สปินนิ่ง เรานด)
Can’t believe this feeling now
(แค็นท บิลีฝ ดีซ ฟีลอิง เนา)
I wish I knew whats going on in my mind
(ไอ วิฌ ไอ นยู ว็อท โกอิ้ง ออน อิน มาย ไมนด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

If you want what I want
(อิฟ ยู ว็อนท ว็อท ไอ ว็อนท)
But I see what you don’t
(บัท ไอ ซี ว็อท ยู ด้อนท์)
We need some understanding
(วี นีด ซัม อันเดิซแทนดิง)
You gotta let me know
(ยู กอททะ เล็ท มี โน)
If I want what you want
(อิฟ ฟาย ว็อนท ว็อท ยู ว็อนท)
And you see what I don’t
(แอ็นด ยู ซี ว็อท ไอ ด้อนท์)
Don’t try and be demanding
(ด้อนท์ ทไร แอ็นด บี ดีแมนดิง)
You’ve gotta take it slow
(ยู๊ฟ กอททะ เทค อิท ซโล)

Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โน)
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
But I wanna be in love [I don’t wanna be alone]
(บัท ไอ วอนนา บี อิน ลัฝ [ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน ])
No I don’t wanna be a fool for you [I wanna be in Love]
(โน ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ฟูล ฟอ ยู [ ไอ วอนนา บี อิน ลัฝ ])
Don’t you know [No, no, no]
(ด้อนท์ ยู โน [ โน , โน , โน ])
I Don’t wanna hear you say [No, no, no]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู เซ [ โน , โน , โน ])
Yours has gotta be the way
(ยุร แฮ็ส กอททะ บี เดอะ เว)
You only do the things you want to do [What you want to do]
(ยู โอ๊นลี่ ดู เดอะ ธิง ยู ว็อนท ทู ดู [ ว็อท ยู ว็อนท ทู ดู ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โน)
I don’t wanna be alone [I don’t wanna be alone]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน [ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน ])
But I wanna be in love [I don’t wanna be alone]
(บัท ไอ วอนนา บี อิน ลัฝ [ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน ])
No I don’t wanna be a fool for you [I wanna be in Love]
(โน ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ฟูล ฟอ ยู [ ไอ วอนนา บี อิน ลัฝ ])
Don’t you know [No, no, no]
(ด้อนท์ ยู โน [ โน , โน , โน ])
I Don’t wanna hear you say [No, no, no]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู เซ [ โน , โน , โน ])
Yours has gotta be the way [be the way]
(ยุร แฮ็ส กอททะ บี เดอะ เว [ บี เดอะ เว ])
You only do the things you want to do
(ยู โอ๊นลี่ ดู เดอะ ธิง ยู ว็อนท ทู ดู)
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t You Know คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น