เนื้อเพลง Sad Sad World คำอ่านไทย Sheryl Crow

I know you hate me,
( ไอ โน ยู เฮท มี ,)
I see that now
(ไอ ซี แดท เนา)
If I was unhappy,
(อิฟ ฟาย วอส อันแฮพพิ ,)
I’d be someone you could still care about
(อาย บี ซัมวัน ยู เคิด ซทิล แค อะเบาท)
I think it’s stupid and sad
(ไอ ธิงค อิทซ ซทยูทิด แอ็นด แซ็ด)
That everything turned out so bad
(แดท เอ๊วี่ติง เทิน เอ้า โซ แบ็ด)
And enemies make the most interesting friends
(แอ็นด อียีมีสฺ เมค เดอะ โมซท อีนทเร็ซทิง ฟเร็นด)

I’m gonna write you a long letter
(แอม กอนนะ ไรท ยู อะ ล็อง เลทเทอะ)
I’m gonna get you on the telephone
(แอม กอนนะ เก็ท ยู ออน เดอะ เทลอิโฟน)
Three little words to make it all better
(ธรี ลิ๊ทเทิ่ล เวิด ทู เมค อิท ดอร์ เบทเทอะ)
Maybe I’ll leave this whole thing alone
(เมบี แอล ลีฝ ดีซ โฮล ธิง อะโลน)

Oh, it’s a sad, sad world
(โอ , อิทซ ซา แซ็ด , แซ็ด เวิลด)
Without you in it
(วิเฑาท ยู อิน หนิด)
And I’m a bad, bad girl
(แอ็นด แอม มา แบ็ด , แบ็ด เกิล)
For letting you down
(ฟอ เลทดิง ยู เดาน)
And I remember every crazy minute
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ เอฝริ คเรสิ มินยูท)
Oh, it’s a sad, sad world
(โอ , อิทซ ซา แซ็ด , แซ็ด เวิลด)
Without you around
(วิเฑาท ยู อะเรานด)

We’re too much alike
(เวีย ทู มัช อะไลค)
For our own good
(ฟอ เอ๊า โอน เกิด)
We both hate fighting
(วี โบธ เฮท ไฟท์ดิง)
No matter how misunderstood
(โน แมทเทอะ เฮา มิซันเดิซทูด)

Well, I want to tell you
(เว็ล , ไอ ว็อนท ทู เท็ล ยู)
That you’re stubborn
(แดท ยัวร์ ซทับเบิน)
And I want to tell you
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู เท็ล ยู)
I never lied
(ไอ เนฝเวอะ ไล)
And I want to tell you
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู เท็ล ยู)
That your friends talk way too much
(แดท ยุร ฟเร็นด ทอค เว ทู มัช)
And I want to know
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู โน)
What happened to that friend of mine
(ว็อท แฮพเพ็น ทู แดท ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)

Oh, it’s a sad, sad world
(โอ , อิทซ ซา แซ็ด , แซ็ด เวิลด)
Without you in it
(วิเฑาท ยู อิน หนิด)
And I was a bad, bad girl
(แอ็นด ดาย วอส ซา แบ็ด , แบ็ด เกิล)
For letting you down
(ฟอ เลทดิง ยู เดาน)
And I remember every crazy minute
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ เอฝริ คเรสิ มินยูท)
Oh, it’s a sad, sad world
(โอ , อิทซ ซา แซ็ด , แซ็ด เวิลด)
Without you around
(วิเฑาท ยู อะเรานด)

Oh, it’s a sad, sad world
(โอ , อิทซ ซา แซ็ด , แซ็ด เวิลด)
Without you in it
(วิเฑาท ยู อิน หนิด)
And I’m a bad, bad girl
(แอ็นด แอม มา แบ็ด , แบ็ด เกิล)
For letting you down
(ฟอ เลทดิง ยู เดาน)
I remember every f*cked up minute
(ไอ ริเมมเบอะ เอฝริ เอฟ *cked อัพ มินยูท)
Oh, it’s a sad, sad world
(โอ , อิทซ ซา แซ็ด , แซ็ด เวิลด)
Without you around
(วิเฑาท ยู อะเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sad Sad World คำอ่านไทย Sheryl Crow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น