เนื้อเพลง Roc The Mic (Remix) คำอ่านไทย Nelly

[Intro – Beanie]
( [ อินโทร Beanie ])
You know we hadda do a remix right?
(ยู โน วี hadda ดู อะ รีมิก ไรท)
Ho! Ho! Ho! Ho!
(โฮ ! โฮ ! โฮ ! โฮ !)
All you Young Gunnerz!
(ออล ยู ยัง Gunnerz !)
Hey Just, this the one right here baby!
(เฮ จัซท , ดีซ ดิ วัน ไรท เฮียร เบบิ !)
I told you dawg!
(ไอ โทลด ยู ดาว !)

Its B Sig in the place with State P
(อิทซ บี Sig อิน เดอะ พเลซ วิฑ ซเทท พี)
and we got what it takes to rock the mic right Yeah!
(แอ็นด วี ก็อท ว็อท ดิธ เทค ทู ร็อค เดอะ ไมคะ ไรท เย่ !)
Still watch what you say to B. Sig
(ซทิล ว็อช ว็อท ยู เซ ทู บี Sig)
cause I still will knock your ass the f*ck out
(คอส ไอ ซทิล วิล น็อค ยุร อาซ เดอะ เอฟ *ck เอ้า)

[Verse 1 – Beanie [Freeway]]
([ เฝิซ วัน Beanie [ ฟรีเวย์ ] ])
I bring the hood when I’m travelin
(ไอ บริง เดอะ ฮุด ฮเว็น แอม แทฝเวอริน)
Scrap backwoods unravelin
(ซคแร็พ backwoods unravelin)
Scrap smoke good when we travelin
(ซคแร็พ ซโมค เกิด ฮเว็น วี แทฝเวอริน)
Forget the Mac’s cause the K’s fit good in the Caravan
(เฟาะเกท เดอะ แมค คอส เดอะ Ks ฟิท เกิด อิน เดอะ แคระแฝน)
I clap up your hood like the hammer man
(ไอ คแล็พ อัพ ยุร ฮุด ไลค เดอะ แฮมเมอะ แม็น)
Bring your gat, better bust it if you get that close
(บริง ยุร แกท , เบทเทอะ บัซท ดิธ อิฟ ยู เก็ท แดท คโลส)
Scared to clap better strap your folks [strap…your…folks]
(ซคา ทู คแล็พ เบทเทอะ ซทแร็พ ยุร โฟค [ ซทแร็พ ยุร โฟค ])
Who want beef with State P…
(ฮู ว็อนท บีฟ วิฑ ซเทท พี)
Enemies try to speak to me
(อียีมีสฺ ทไร ทู ซพีค ทู มี)

Negative they don’t get that close
(เนกอะทิฝ เด ด้อนท์ เก็ท แดท คโลส)

[Verse 2 – Freeway [Beanie]]
([ เฝิซ ทู ฟรีเวย์ [ Beanie ] ])
Its Free, listen
(อิทซ ฟรี , ลิ๊สซึ่น)
Blow trees with Mac Mittens
(บโล ทรี วิฑ แมค Mittens)
[No we didn’t] Yes we did!
([ โน วี ดิ๊นอิน ] เย็ซ วี ดิด !)
[Switch beginnings] Smith and Wesson precision
([ ซวิช บีกีนนิง ] ซมิธ แอ็นด Wesson พริซีฉอัน)
Bring the broads down with ribbons
(บริง เดอะ บรอด เดาน วิฑ รีบบัน)
[Leave a mess in your crib]
([ ลีฝ อะ เมซ ซิน ยุร คริบ ])
Not a brave n*gga?
(น็อท ดา บเรฝ เอ็น *gga)
[F*ckin with some made n*ggas]
([ เอฟ *ckin วิฑ ซัม เมด เอ็น *ggas ])
Hit him with the AK n*gga
(ฮิท ฮิม วิฑ ดิ aK เอ็น *gga)
[Free no you didn’t]
([ ฟรี โน ยู ดิ๊นอิน ])
Yes I did
(เย็ซ ซาย ดิด)
Overpayed sh*t? Wait a minute…
(โอเฝอะเพ ฌะ *ที เวท ดา มินยูท)
When this fakin, snatch the cake up out his crib
(ฮเว็น ดีซ เฟกิน , ซแน็ช เดอะ เคค อัพ เอ้า ฮิส คริบ)
[Then slide, uh]
([ เด็น ซไลด , อา ])
I’m like the baker with your pies
(แอม ไลค เดอะ เบคเออะ วิฑ ยุร ไพ)
[Then rise]
([ เด็น ไรส ])
Set up shop and distribute where you live
(เซ็ท อัพ ฌ็อพ แอ็นด ดิซทรีบอิวท ฮแว ยู ไลฝ)
It’s Freeway in the place with my squad
(อิทซ ฟรีเวย์ อิน เดอะ พเลซ วิฑ มาย ซคว็อด)
and we got what it takes to DUMP the K
(แอ็นด วี ก็อท ว็อท ดิธ เทค ทู ดัมพ เดอะ เค)
FLIP your ride!
(ฟลิพ ยุร ไรด !)

[Chrous 1 – Beanie]
([ คอรัส วัน Beanie ])
Its B Sig in the place with State P
(อิทซ บี Sig อิน เดอะ พเลซ วิฑ ซเทท พี)
and I got what it takes to rock the mic right Yeah!
(แอ็นด ดาย ก็อท ว็อท ดิธ เทค ทู ร็อค เดอะ ไมคะ ไรท เย่ !)
Still watch what you say to Young Free
(ซทิล ว็อช ว็อท ยู เซ ทู ยัง ฟรี)
cause 50 shots still will turn the club out
(คอส 50 ฌ็อท ซทิล วิล เทิน เดอะ คลับ เอ้า)
[Chorus 2 – Freeway]
([ โครัซ ทู ฟรีเวย์ ])
Its Freeway in the place with State P
(อิทซ ฟรีเวย์ อิน เดอะ พเลซ วิฑ ซเทท พี)
and we got what it takes to the rock the mic right Yeah!
(แอ็นด วี ก็อท ว็อท ดิธ เทค ทู เดอะ ร็อค เดอะ ไมคะ ไรท เย่ !)
Still watch what you say to B Sig
(ซทิล ว็อช ว็อท ยู เซ ทู บี Sig)
cause we got what it takes to dump the D-E
(คอส วี ก็อท ว็อท ดิธ เทค ทู ดัมพ เดอะ ดี อี)
[Chorus 3 – Nelly]
([ โครัซ ที เนลลี])
Its Nelly in the place with Murph Lee
(อิทซ เนลลีอิน เดอะ พเลซ วิฑ เมอร์ซฺ ลี)
and I got what it takes to rock the mic right Yeah!
(แอ็นด ดาย ก็อท ว็อท ดิธ เทค ทู ร็อค เดอะ ไมคะ ไรท เย่ !)
You better watch what you say around herre
(ยู เบทเทอะ ว็อช ว็อท ยู เซ อะเรานด herre)
cause theres somethin on my waste to make the whole place break
(คอส แดร์ ซัมติน ออน มาย เวซท ทู เมค เดอะ โฮล พเลซ บเรค)
[Chorus 4 – Murphey Lee]
([ โครัซ โฟว Murphey ลี ])
Its Murph dun in the place with Nelly
(อิทซ เมอร์ซฺ ดัน อิน เดอะ พเลซ วิฑ เนลลี)
and I got what it takes to rock the mic right Yeah!
(แอ็นด ดาย ก็อท ว็อท ดิธ เทค ทู ร็อค เดอะ ไมคะ ไรท เย่ !)
You better watch what you say to my face
(ยู เบทเทอะ ว็อช ว็อท ยู เซ ทู มาย เฟซ)
cause I got what it takes to shake the whole place
(คอส ไอ ก็อท ว็อท ดิธ เทค ทู เฌค เดอะ โฮล พเลซ)

[Verse 3 – Murphey Lee]
([ เฝิซ ที Murphey ลี ])
Murphy Lee’s eighteen entertainin ’em
(เมอร์ฟรี ลี เอทีน entertainin เอ็ม)
Twenty-one when I’m clubbin it
(ทเวนทิ วัน ฮเว็น แอม แคปบิน หนิด)
Fake ID for the f*ck of it
(เฟค อาย ฟอ เดอะ เอฟ *ck อ็อฝ อิท)
I’m just a school boy, somewhat new boy
(แอม จัซท ดา ซคูล บอย , ซัมฮว็อท นยู บอย)
If you can’t get Nelly you’a settle for who boy?
(อิฟ ยู แค็นท เก็ท เนลลีyoua เซ็ทเทิ่ล ฟอ ฮู บอย)
Two toy carrier, two stashes
(ทู ทอย แคเรียะ , ทู stashes)
One truck that seats six asses
(วัน ทรัค แดท ซีท ซิคซ แอซเซซ)
Swing through to refuse the masses
(ซวิง ธรู ทู เรฟยุซ เดอะ แมสเซซ)
Remove glasses, blow smoke up in my ashes
(ริมูฝ กลาซซิส , บโล ซโมค อัพ อิน มาย แอสเชรด)
I used to drive my mama stuff
(ไอ ยูซ ทู ดไรฝ มาย มามะ ซทัฟ)
Now the school boy puttin twenties on the Bomb Pop truck
(เนา เดอะ ซคูล บอย พันดิน ทเวนทีสฺ ออน เดอะ บ็อม พ็อพ ทรัค)
I make rappers go back to the block
(ไอ เมค แรพเพอ โก แบ็ค ทู เดอะ บล็อค)
They be like ” maybe I was better off selling rocks ”
(เด บี ไลค ” เมบี ไอ วอส เบทเทอะ ออฟฟ เซลลิง ร็อค “)
I’m Murphey Lee in the place to be punk
(แอม Murphey ลี อิน เดอะ พเลซ ทู บี พรัค)
and I got enough skunk to fill the whole blunt
(แอ็นด ดาย ก็อท อินัฟ ซคังค ทู ฟิล เดอะ โฮล บลันท)
I take trips with chumps up in my trunk
(ไอ เทค ทริพ วิฑ ชัมพ อัพ อิน มาย ทรังค)
and I take em real far to a safe place to dump
(แอ็นด ดาย เทค เอ็ม ริแอ็ล ฟา ทู อะ เซฟ พเลซ ทู ดัมพ)

[Verse 4 – Nelly]
([ เฝิซ โฟว เนลลี])
Down down, I’m witcha dirty go head and lay down
(เดาน เดาน , แอม วิทชา เดอทิ โก เฮ็ด แอ็นด เล เดาน)
Finance a pay-down, heard what I said now?
(ฟิแนนซ อะ เพ เดาน , เฮิด ว็อท ไอ เซ็ด เนา)
See how I procede with caution
(ซี เฮา ไอ procede วิฑ คอฌัน)
My whip crack fast all you n*ggas is horses
(มาย ฮวิพ คแร็ค ฟัซท ดอร์ ยู เอ็น *ggas ซิส ฮอซ)
Randy Moss’, I play when I wanna
(Randy ม็อซ , ไอ พเล ฮเว็น นาย วอนนา)
Nut check, gut check, cause I say what I wanna
(นัท เช็ค , กัท เช็ค , คอส ไอ เซ ว็อท ไอ วอนนา)
Around six in the six with the throwback
(อะเรานด ซิคซ อิน เดอะ ซิคซ วิฑ เดอะ โตวแบค)
Sixers, number six Julius Irv’
(ซิกส์ , นัมเบอะ ซิคซ Julius Irv)
Cris and the herb, make it hard to swirve
(คริซ แซน เดอะ เฮิบ , เมค อิท ฮาด ทู swirve)
Throw your hands up; if you didn’t bang your rim on the curb
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ ; อิฟ ยู ดิ๊นอิน แบ็ง ยุร ริม ออน เดอะ เคิบ)
You couldn’t hit while you was makin a turn
(ยู คูดซึ่น ฮิท ฮไวล ยู วอส เมกิน อะ เทิน)
I strike a nerve and old MC’s wantin a comeback
(ไอ ซทไรค เก เนิฝ แอ็นด โอลด เมซีสฺ วอนทิน อะ คัมแบ็ค)
I got repsect but it’s lost and that’s a fact
(ไอ ก็อท repsect บัท อิทซ ล็อซท แอ็นด แด๊ท ซา แฟ็คท)
Like K – ” Know ” one here even said your name
(ไลค เค ” โน ” วัน เฮียร อีเฝ็น เซ็ด ยุร เนม)
R – You really feelin guilty bout somethin mayn
(อาร์ ยู ริแอ็ลลิ ฟีลิน กีลทิ เบาท ซัมติน เมน)
S – Sad to see you really just want just
(เอส แซ็ด ทู ซี ยู ริแอ็ลลิ จัซท ว็อนท จัซท)
One – more hit please please!
(วัน โม ฮิท พลีส พลีส !)
You the first old man who should get a rapper’s pension
(ยู เดอะ เฟิซท โอลด แม็น ฮู เชิด เก็ท ดา แรพเพอ เพนฌัน)
No we ain’t system call this mic invention
(โน วี เอน ซีซเท็ม คอล ดีซ ไมคะ อินเฝนฌัน)
Snitchin? Matter fact stay the f*ck out the kitchen
(สนิกชิน แมทเทอะ แฟ็คท ซเท เดอะ เอฟ *ck เอ้า เดอะ คีชเอ็น)
Nelly cookin with too many dimensions
(เนลลีคุ๊คกิน วิฑ ทู เมนอิ ดิเมนฌัน)
Mid west, and we aim about mid chest
(มิด เว็ซท , แอ็นด วี เอม อะเบาท มิด เช็ซท)
Duked on my side, too many in my tribe
(ดยูค ออน มาย ไซด , ทู เมนอิ อิน มาย ทไรบ)
Coupe outside who the f*ck want a ride?
(คูเพ เอาทไซด ฮู เดอะ เอฟ *ck ว็อนท ดา ไรด)

[Chorus 3]
([ โครัซ ที ])
[Chorus 2]
([ โครัซ ทู ])

[Outro – Freeway [to fade]]
([ เอ๊าโต ฟรีเวย์ [ ทู เฝด ] ])
All a y’all need to one yo self
(ออล อะ ยอล นีด ทู วัน โย เซ็ลฟ)
Go get the burner n*gga clap yo-self!
(โก เก็ท เดอะ เบอเนอะ เอ็น *gga คแล็พ โย เซ็ลฟ !)
All a y’all need to one yo self
(ออล อะ ยอล นีด ทู วัน โย เซ็ลฟ)
Go get the burner n*gga clap yo-self!
(โก เก็ท เดอะ เบอเนอะ เอ็น *gga คแล็พ โย เซ็ลฟ !)
Yeah! Its the, its the Roc n*gga
(เย่ ! อิทซ เดอะ , อิทซ เดอะ ร็อค เอ็น *gga)
Ho! Ho! Ho! Ho!
(โฮ ! โฮ ! โฮ ! โฮ !)
And another one…
(แอ็นด แอะนัธเออะ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Roc The Mic (Remix) คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น