เนื้อเพลง Falling Inside The Black คำอ่านไทย Skillet

Tonight I’m so alone
( ทุไนท แอม โซ อะโลน)
This sorrow takes ahold
(ดีซ ซอโร เทค อโฮลต์)
Don’t leave me here so cold
(ด้อนท์ ลีฝ มี เฮียร โซ โคลด)
Never want to be so cold
(เนฝเวอะ ว็อนท ทู บี โซ โคลด)

Your touch used to be so kind
(ยุร ทั๊ช ยูซ ทู บี โซ ไคนด)
Your touch used to give me life
(ยุร ทั๊ช ยูซ ทู กิฝ มี ไลฟ)
I’ve waited all this time, I’ve wasted so much time
(แอฝ เวท ออล ดีซ ไทม , แอฝ ว็อซท โซ มัช ไทม)

Don’t leave me alone
(ด้อนท์ ลีฝ มี อะโลน)
Cause I barely see at all
(คอส ไอ แบลิ ซี แอ็ท ดอร์)
Don’t leave me alone, I’m
(ด้อนท์ ลีฝ มี อะโลน , แอม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
falling in the black
(ฟ๊อลิง อิน เดอะ บแล็ค)
Slipping through the cracks
(สลิพปิง ธรู เดอะ คแร็ค)
Falling to the depths can I ever go back
(ฟ๊อลิง ทู เดอะ เด็พธ แค็น นาย เอฝเออะ โก แบ็ค)

Dreaming of the way it used to be
(ดรีมมิง อ็อฝ เดอะ เว อิท ยูซ ทู บี)
Can you hear me
(แค็น ยู เฮีย มี)
falling in the black
(ฟ๊อลิง อิน เดอะ บแล็ค)
Slipping through the cracks
(สลิพปิง ธรู เดอะ คแร็ค)
Falling to the depths can I ever go back
(ฟ๊อลิง ทู เดอะ เด็พธ แค็น นาย เอฝเออะ โก แบ็ค)
Falling inside the black
(ฟ๊อลิง อีนไซด เดอะ บแล็ค)
Falling inside falling inside the black
(ฟ๊อลิง อีนไซด ฟ๊อลิง อีนไซด เดอะ บแล็ค)

You were my source of strength
(ยู เวอ มาย โซซ อ็อฝ ซทเร็งธ)
I’ve traded everything
(แอฝ ทราด เอ๊วี่ติง)
That I love for this one thing
(แดท ไอ ลัฝ ฟอ ดีซ วัน ธิง)
Stranded in the offering
(ซทแร็นด อิน ดิ ออฟเฟอริง)
Don’t leave me here like this
(ด้อนท์ ลีฝ มี เฮียร ไลค ดีซ)
Can’t hear me scream from the abyss
(แค็นท เฮีย มี ซครีม ฟร็อม ดิ อะบิซ)
And now I wish for you my desire
(แอ็นด เนา ไอ วิฌ ฟอ ยู มาย ดิไสร)

Don’t leave me alone cause I barely see at all
(ด้อนท์ ลีฝ มี อะโลน คอส ไอ แบลิ ซี แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling Inside The Black คำอ่านไทย Skillet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น