เนื้อเพลง B*tch Please II คำอ่านไทย Eminem

[Dre] Yeah whattup Detroit?
( [ ดรี ] เย่ ฮวอทดั๊พ ดีทอยดฺ)
[Snoop] Nu-uh, nu-uh nuh-no he didn’t!
([ ซนูพ ] Nu อา , nu อา นาห์ โน ฮี ดิ๊นอิน !)
Ahhh! They didn’t do it again,
(อาห์ ! เด ดิ๊นอิน ดู อิท อะเกน ,)
what-what, what-what?
(ว็อท ว็อท , ว็อท ว็อท)
Did you sh*t on these n*ggaz two times Dr. Dre?
(ดิด ยู ฌะ *ที ออน ฑิส เอ็น *ggaz ทู ไทม เดทเออะ ดรี)
[Dre] Oh fo’ sho’!
([ ดรี ] โอ โฟ โช !)
[Snoop] Uh-uh, naw, ya smell that?
([ ซนูพ ] อา อา , นอว , ยา ซเม็ล แดท)
This is special right here
(ดีซ ซิส ซเพฌแอ็ล ไรท เฮียร)
What-what, what-what-what?
(ว็อท ว็อท , ว็อท ว็อท ว็อท)
Yeah, it’s a toast to the boogie baby
(เย่ , อิทซ ซา โทซท ทู เดอะ บูกี เบบิ)
Uhh, to the boogie-oogie-oogie
(อา , ทู เดอะ บูกี oogie oogie)
Yeah, y’know! What’s crackin Dre?
(เย่ , yknow ! ว็อท แครกคิน ดรี)

[Dr. Dre]
([ เดทเออะ ดรี ])
Just let me lay back and kick some mo’ simplistic pimp sh*t
(จัซท เล็ท มี เล แบ็ค แอ็นด คิด ซัม โม simplistic พิมพ ฌะ *ที)
on Slim’s sh*t and start riots like Limp Bizkit [Limp Bizkit]
(ออน ซลิม ฌะ *ที แอ็นด ซทาท ไรอัท ไลค ลิมพ บิซคิท [ ลิมพ บิซคิท ])
Throw on ‘Guilty Conscience’ at concerts
(ธโร ออน กีลทิ คอนเฌ็นซ แอ็ท คอนเซิท)
and watch mosh pits til motherf*ckers knock each other unconcious
(แอ็นด ว็อช มอสชฺ พิท ทิล motherf*ckers น็อค อีช อัฑเออะ unconcious)
[Watch out now!] Some of these crowds that Slim draws
([ ว็อช เอ้า เนา ! ] ซัม อ็อฝ ฑิส คเราด แดท ซลิม ดรอ)
is rowdy as Crenshaw Boulevard when it’s packed and fulla cars
(อีส เราดิ แอ็ส Crenshaw บูลิฝาด ฮเว็น อิทซ แพ็ค แอ็นด ฟอลล่า คา)
Some of these crowds me and Snoop draw +IS+ n*ggaz from Crenshaw
(ซัม อ็อฝ ฑิส คเราด มี แอ็นด ซนูพ ดรอ +อิส + เอ็น *ggaz ฟร็อม Crenshaw)
from Long Beach to South Central
(ฟร็อม ล็อง บีช ทู เซาธ เซนทแร็ล)
{*LOUD SCREAM*} Whoa, not these n*ggaz again
({*เลาด ซครีม *} โว้ว , น็อท ฑิส เอ็น *ggaz อะเกน)
These grown-ass ignorant men with hair-triggers again
(ฑิส กโรน อาซ อีกโนะแร็นท เม็น วิฑ แฮ ทรีกเกอะ อะเกน)
[Hehe] You and what army could harm me?
([ ฮี้ฮี ] ยู แอ็นด ว็อท อามิ เคิด ฮาม มี)
D-R-E and Shady, with Doggy from Long Beach
(ดี อาร์ อี แอ็นด เฌดอิ , วิฑ ดอกกิ ฟร็อม ล็อง บีช)
[East-syde!] Came a long way, to makin these songs play
([ อีซท syde ! ] เคม อะ ล็อง เว , ทู เมกิน ฑิส ซ็อง พเล)
It’ll be a wrong move, to stare at me the wrong way
(อิว บี อะ ร็อง มูฝ , ทู ซแท แอ็ท มี เดอะ ร็อง เว)
I got a long uz’, and I carry it all day
(ไอ ก็อท ดา ล็อง uz , แอ็นด ดาย แคริ อิท ดอร์ เด)
[Blaow!] Sometimes it’s like a nightmare, just bein Andre,
([ โบลว ! ] ซัมไทม์ อิทซ ไลค เก ไนท์แมร์ , จัซท บีนโพลอันเดร,)
but I..
(บัท ไอ)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
somehow, someway – tell ’em, n*gga
(ซัมฮาว , ซัมเวย์ เท็ล เอ็ม , เอ็น *gga)
You know about Dogg-ay [Snoop Dogg]
(ยู โน อะเบาท ด๊อก ไอ [ ซนูพ ด๊อก ])
Now let me cut these n*ggaz up and show em where da f*ck I’m comin from
(เนา เล็ท มี คัท ฑิส เอ็น *ggaz อัพ แอ็นด โฌ เอ็ม ฮแว ดา เอฟ *ck แอม คัมอิน ฟร็อม)
I get the party crackin from the sh*t that I be spittin son
(ไอ เก็ท เดอะ พาทิ แครกคิน ฟร็อม เดอะ ฌะ *ที แดท ไอ บี สปิทดิน ซัน)
Hit-and-run, get it done, get the funds, split and run
(ฮิท แอ็นด รัน , เก็ท ดิธ ดัน , เก็ท เดอะ ฟันด , ซพลิท แอ็นด รัน)
Got about fifty gungs, and I love all of ’em the same – bang bang!
(ก็อท อะเบาท ฟีฟทิ gungs , แอ็นด ดาย ลัฝ ออล อ็อฝ เอ็ม เดอะ เซม แบ็ง แบ็ง !)
Damn baby girl what’s your name?
(แด็ม เบบิ เกิล ว็อท ยุร เนม)
I forgot – what’d you say it was? Damn a n*gga buzzed
(ไอ เฟาะกอท เหวิด ยู เซ อิท วอส แด็ม อะ เอ็น *gga บัส)
Hangin in the club, with my nephew Eminem
(แฮนจิ้นอิน เดอะ คลับ , วิฑ มาย เนฟยู เอมมีนเอม)
[Whassup Slim?] Whattup cuz? [Whattup Snoop?]
([ ฮวัดสับ ซลิม ] ฮวอทดั๊พ คัซ [ ฮวอทดั๊พ ซนูพ ])
The Great White American Hope, done hooked up
(เดอะ กเรท ฮไวท อะเมริแค็น โฮพ , ดัน ฮุค อัพ)
with the King of the motherf*ckin West coast, bay-bayy!
(วิฑ เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ motherf*ckin เว็ซท โคซท , เบ bayy !)

Chorus: Nate Dogg [+Snoop]
(โครัซ : แนตชฺ ด๊อก [ +ซนูพ ])

And you don’t really wanna f*ck, with me
(แอ็นด ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา เอฟ *ck , วิฑ มี)
Only n*gga that I trust, is me
(โอ๊นลี่ เอ็น *gga แดท ไอ ทรัซท , อีส มี)
F*ck around and make me bust, this heat
(เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด เมค มี บัซท , ดีซ ฮีท)
[Snoop] That’s, the devil, they always wanna dance
([ ซนูพ ] แด๊ท , เดอะ เด๊ฝิ้ล , เด ออลเว วอนนา ดานซ)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
I’m the Head N*gga In Charge, I’m watchin you move
(แอม เดอะ เฮ็ด เอ็น *gga อิน ชาจ , แอม วันชิน ยู มูฝ)
You’re found dead in your garage, with ten o’clock news coverage
(ยัวร์ เฟานด เด็ด อิน ยุร กะราฉ , วิฑ เท็น โอคล็อก นยู คัฝเออะริจ)
Gotta love it, cause I expose the facade
(กอททะ ลัฝ อิท , คอส ไอ เอ็คซโพเส เดอะ ฟะซาด)
Your little lungs is too small to hotbox with God
(ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ลัง ซิส ทู ซมอล ทู hotbox วิฑ ก็อด)
All jokes aside, come bounce with us
(ออล โจค อะไซด , คัม เบานซ วิฑ อัซ)
Standin over you with a twelve gauge, about to bust
(แสตนดิน โอเฝอะ ยู วิฑ อะ ทเว็ลฝ เกจ , อะเบาท ทู บัซท)
It’s like ashes to ashes and dust to dust
(อิทซ ไลค แอสเชรด ทู แอสเชรด แซน ดัซท ทู ดัซท)
I might leave in the bodybag, but never in cuffs
(ไอ ไมท ลีฝ อิน เดอะ bodybag , บัท เนฝเวอะ อิน คัฟ)
So who do you trust? They just not rugged enough
(โซ ฮู ดู ยู ทรัซท เด จัซท น็อท รักกิด อินัฟ)
When things get rough I’m in the club shootin with Puff
(ฮเว็น ธิง เก็ท รัฟ แอม อิน เดอะ คลับ ชูดทิน วิฑ พัฟ)
B*tch, please – you must have a mental disease
(บี *tch , พลีส ยู มัซท แฮ็ฝ อะ เมนแท็ล ดิสีส)
Assume the position and get back down on your knees – c’mon
(แอ็ซยูม เดอะ โพะสีฌอัน แอ็นด เก็ท แบ็ค เดาน ออน ยุร นี ซีมอน)

Chorus 2X
(โครัซ 2X)

[Eminem – impersonating Snoop]
([ เอมมีนเอม impersonatings ซนูพ ])
Awww naww, big Slim Dogg
(Awww นาว , บิก ซลิม ด๊อก)
Eighty pound balls, d*ck six inch long
(เอทิ เพานด บอล , d*ck ซิคซ อินช ล็อง)
Back up, in the, heezy BAY-BAY
(แบ็ค อัพ , อิน เดอะ , ฮีซี่ เบ เบ)
He’s Sha-day!
(อีส ชา เด !)

[Snoop] He’s so cra-zay!
([ ซนูพ ] อีส โซ cra zay !)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Hahaha! Gimme the mic, let me recite, ’til Timothy White
(ฮาฮาฮา ! กีมมิ เดอะ ไมคะ , เล็ท มี ริไซท , ทิล ทิมโมตี ฮไวท)
pickets outside the Interscope offices every night
(พีคเค็ท เอาทไซด ดิ interscope ออฟฟิซ เอฝริ ไนท)
What if he’s right? I’m just a criminal, makin a living
(ว็อท อิฟ อีส ไรท แอม จัซท ดา ครีมอิแน็ล , เมกิน อะ ลีฝอิง)
off of the world’s misery – what in the world gives me the right
(ออฟฟ อ็อฝ เดอะ เวิลด มีสริ ว็อท อิน เดอะ เวิลด กิฝ มี เดอะ ไรท)
to say what I like, and walk around flippin the bird
(ทู เซ ว็อท ไอ ไลค , แอ็นด วอค อะเรานด ฟริพพิน เดอะ เบิด)
Livin the urban life, like a white kid from the ‘burbs
(ลีฝอิน ดิ เออแบ็น ไลฟ , ไลค เก ฮไวท คิด ฟร็อม เดอะ burbs)
Dreamin at night of screamin at mom, schemin to leave
(ดรีมมิน แอ็ท ไนท อ็อฝ สครีมมิน แอ็ท มัม , สคริมมิน ทู ลีฝ)
Run away from home and grow to be as evil as me
(รัน อะเว ฟร็อม โฮม แอ็นด กโร ทู บี แอ็ส อี๊วิ้ว แอ็ส มี)
I just want you all to notice me and people to see
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ออล ทู โนทิซ มี แอ็นด พี๊เพิ่ล ทู ซี)
that somewhere deep down, there’s a decent human being in me
(แดท ซัมแวร์ ดีพ เดาน , แดร์ ซา ดีเซ็นท ฮยูแม็น บีอิง อิน มี)
It just can’t be found, so the reason you’ve been seeing this me
(อิท จัซท แค็นท บี เฟานด , โซ เดอะ รี๊ซั่น ยู๊ฟ บีน ซีอิง ดีซ มี)
is cause this is me now, the recent dude who’s being this mean
(อีส คอส ดีซ ซิส มี เนา , เดอะ รีเซ็นท ดยูด ฮู บีอิง ดีซ มีน)
So when you see me, dressin up like a nerd on TV
(โซ ฮเว็น ยู ซี มี , เดสซิน อัพ ไลค เก nerd ออน ทีวี)
or heard the CD usin the fag word so freely
(ออ เฮิด เดอะ ซีดี ยูซิน เดอะ แฟ็ก เวิด โซ ฟรีลิ)
it’s just me being me, here want me to tone it down?
(อิทซ จัซท มี บีอิง มี , เฮียร ว็อนท มี ทู โทน อิท เดาน)
{*LOWER pitch*} S*ck my f*ckin d*ck, you faggot
({*โลเออะ พิช *} เอส *ck มาย เอฟ *ckin d*ck , ยู แฟกกัท)
You happy now? Look here
(ยู แฮพพิ เนา ลุค เฮียร)

[Eminem – impersonating Snoop]
([ เอมมีนเอม impersonatings ซนูพ ])
I start some trouble everywhere that I go [that I go]
(ไอ ซทาท ซัม ทรั๊บเบิ้ล เอวี่แวร์ แดท ไอ โก [ แดท ไอ โก ])
Ask the bouncers in the club cause they know [cause they know]
(อาซค เดอะ เบานเซอะ ซิน เดอะ คลับ คอส เด โน [ คอส เด โน ])
I start some sh*t they throw me out the back do’ [the back do’]
(ไอ ซทาท ซัม ฌะ *ที เด ธโร มี เอ้า เดอะ แบ็ค ดู [ เดอะ แบ็ค ดู ])
Come back and shoot the club up with a fo’-fo’ [a fo’-fo’]
(คัม แบ็ค แอ็นด ฌูท เดอะ คลับ อัพ วิฑ อะ โฟ โฟ [ อะ โฟ โฟ ])

Chorus 2X
(โครัซ 2X)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
2001 and forever
(2001 แอ็นด เฟาะเรฝเออะ)
Slim Shady, Dr. Dre, Snoop Dogg, X to the Z, Nate Dogg
(ซลิม เฌดอิ , เดทเออะ ดรี , ซนูพ ด๊อก , เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี , แนตชฺ ด๊อก)
C’mon, yeah!!
(ซีมอน , เย่ ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B*tch Please II คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น