เนื้อเพลง Mr. Mom คำอ่านไทย Lonestar

[Richie McDonald/Ron Harbin/Don Pfrimmer]
( [ ริชชี่ McDonald/รอน Harbin/ด็อน Pfrimmer ])

Lost my job, came home mad
(ล็อซท มาย โจบ , เคม โฮม แม็ด)
Got a hug and kiss and that’s too bad
(ก็อท ดา ฮัก แอ็นด คิซ แซน แด๊ท ทู แบ็ด)
She said I can go to work until you find another job
(ชี เซ็ด ดาย แค็น โก ทู เวิค อันทีล ยู ไฟนด แอะนัธเออะ โจบ)
I thought I like the sound of that
(ไอ ธอท ไอ ไลค เดอะ เซานด อ็อฝ แดท)
Watch TV and take long naps
(ว็อช ทีวี แอ็นด เทค ล็อง แน็พ)
Go from a hand working dad to being Mr. Mom
(โก ฟร็อม มา แฮ็นด เวิคกิง แด็ด ทู บีอิง มีซเทอะ มัม)

Well
(เว็ล)
Pampers melt in a Maytag dryer
(แพมเพอะ เม็ลท อิน อะ Maytag ดไรเออะ)
Crayons go up one drawer higher
(คเรอ็อน โก อัพ วัน ดรอเออะ ไฮเออะ)
Rewind Barney for the fifteenth time
(รีไวนด Barney ฟอ เดอะ ฟีฟทีนธ ไทม)
Breakfast, six naps at nine
(บเรคฟัซท , ซิคซ แน็พ แอ็ท ไนน)
There’s bubble gum in the baby’s hair
(แดร์ บั๊บเบิ้ล กัม อิน เดอะ เบบิ แฮ)
Sweet potatoes in my lazy chair
(สวี้ท โพรเทโดสฺ ซิน มาย เลสิ แช)
Been crazy all day long and it’s only Monday
(บีน คเรสิ ออล เด ล็อง แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ มันดิ)
Mr. Mom
(มีซเทอะ มัม)

Football, soccer and ballet
(ฟุทบอล , ซอคเคอะ แอ็นด แบลเล)
Squeeze in Scouts and PTA
(ซควีส อิน ซเคาท แซน PTA)
And there’s that shopping list she left
(แอ็นด แดร์ แดท ชอปปิ้ง ลิซท ชี เล็ฟท)
That’s seven pages long
(แด๊ท เซฝเอ็น เพจ ล็อง)
How much smoke can one stove make
(เฮา มัช ซโมค แค็น วัน ซโทฝ เมค)
The kids won’t eat my charcoal cake
(เดอะ คิด ว็อนท อีท มาย charcoal เคค)
It’s more than any maid can take
(อิทซ โม แฑ็น เอนอิ เมด แค็น เทค)
Being Mr. Mom
(บีอิง มีซเทอะ มัม)

Well
(เว็ล)
Pampers melt in a Maytag dryer
(แพมเพอะ เม็ลท อิน อะ Maytag ดไรเออะ)
Crayons go up one drawer higher
(คเรอ็อน โก อัพ วัน ดรอเออะ ไฮเออะ)
Rewind Barney for the sixteenth time
(รีไวนด Barney ฟอ เดอะ ซิคซทีนธ ไทม)
Breakfast, six naps at nine
(บเรคฟัซท , ซิคซ แน็พ แอ็ท ไนน)
There’s bubble gum in the baby’s hair
(แดร์ บั๊บเบิ้ล กัม อิน เดอะ เบบิ แฮ)
Sweet potatoes in my lazy chair
(สวี้ท โพรเทโดสฺ ซิน มาย เลสิ แช)
Been crazy all day long and it’s only Monday
(บีน คเรสิ ออล เด ล็อง แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ มันดิ)
Mr.Mom
(มีซเทอะ มัม)

Before I fall in bed tonight
(บิโฟ ไอ ฟอล อิน เบ็ด ทุไนท)
If the dog didn’t eat the classifieds
(อิฟ เดอะ ด็อก ดิ๊นอิน อีท เดอะ คแลซซิไฟด)
I’m gonna look just one more time
(แอม กอนนะ ลุค จัซท วัน โม ไทม)

‘Cause
(คอส)
Pampers melt in a Maytag dryer
(แพมเพอะ เม็ลท อิน อะ Maytag ดไรเออะ)
Crayons go up one drawer higher
(คเรอ็อน โก อัพ วัน ดรอเออะ ไฮเออะ)
Rewind Barney for the eighteenth time
(รีไวนด Barney ฟอ ดิ เอทีนธ ไทม)
Breakfast, six naps at nine
(บเรคฟัซท , ซิคซ แน็พ แอ็ท ไนน)
There’s bubble gum in the baby’s hair
(แดร์ บั๊บเบิ้ล กัม อิน เดอะ เบบิ แฮ)
Sweet potatoes in my lazy chair
(สวี้ท โพรเทโดสฺ ซิน มาย เลสิ แช)
Been crazy all day long
(บีน คเรสิ ออล เด ล็อง)
Oh been crazy all day long and it’s only Monday
(โอ บีน คเรสิ ออล เด ล็อง แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ มันดิ)
Mr.Mom
(มีซเทอะ มัม)

Balancin’ checkbooks, juggling bills
(Balancin checkbooks , จักริง บิล)
Thought there was nothing to it
(ธอท แดร์ วอส นัธอิง ทู อิท)
Baby, now I know how you feel
(เบบิ , เนา ไอ โน เฮา ยู ฟีล)
What I don’t know is how you do it
(ว็อท ไอ ด้อนท์ โน อีส เฮา ยู ดู อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Mom คำอ่านไทย Lonestar

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น