เนื้อเพลง What You’re Made of คำอ่านไทย Lucie Silvas

Just like I predicted, we’re at the point of no return
( จัซท ไลค ไก พริดีคท , เวีย แอ็ท เดอะ พอยนท อ็อฝ โน ริเทิน)
We can go backwards, and no corners have been turned
(วี แค็น โก แบคเวิด , แอ็นด โน คอเนอะ แฮ็ฝ บีน เทิน)
I can’t control it, if I sink or if I swim
(ไอ แค็นท ค็อนทโรล อิท , อิฟ ฟาย ซิงค ออ อิฟ ฟาย ซวิม)
‘Cause I chose the water that I’m in
(คอส ไอ โชส เดอะ วอเทอะ แดท แอม อิน)

And it makes no difference who is right or wrong
(แอ็นด ดิท เมค โน ดีฟเฟอะเร็นซ ฮู อีส ไรท ออ ร็อง)
I deserve much more than this
(ไอ ดิเสิฝ มัช โม แฑ็น ดีซ)
‘Cause there’s only one thing I want
(คอส แดร์ โอ๊นลี่ วัน ธิง ไอ ว็อนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If it’s not what you’re made of
(อิฟ อิทซ น็อท ว็อท ยัวร์ เมด อ็อฝ)
You’re not what I’m looking for
(ยัวร์ น็อท ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
You where willing but unable to give me anymore
(ยู ฮแว วีลลิง บัท อันเอ๊เบิ่ล ทู กิฝ มี แอนนี่มอ)
There’s no way,
(แดร์ โน เว ,)
You’re changing,
(ยัวร์ เช้งจิ้นส ,)
Cause some things will just never be mine,
(คอส ซัม ธิง วิล จัซท เนฝเวอะ บี ไมน ,)
You’re in not love this time…but it’s alright.
(ยัวร์ อิน น็อท ลัฝ ดีซ ไทม บัท อิทซ ออลไร๊ท)

I hear you talking, but your words don’t mean a thing
(ไอ เฮีย ยู ทอคอิง , บัท ยุร เวิด ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
I doubt you ever put your heart into anything
(ไอ เดาท ยู เอฝเออะ พัท ยุร ฮาท อีนทุ เอนอิธิง)
It’s not much to ask for, to get back what I put in
(อิทซ น็อท มัช ทู อาซค ฟอ , ทู เก็ท แบ็ค ว็อท ไอ พัท อิน)
But I chose the waters that I’m in
(บัท ไอ โชส เดอะ วอเทอะ แดท แอม อิน)

And it makes no difference who is right or wrong
(แอ็นด ดิท เมค โน ดีฟเฟอะเร็นซ ฮู อีส ไรท ออ ร็อง)
I deserve much more than this
(ไอ ดิเสิฝ มัช โม แฑ็น ดีซ)
‘Cause there’s only one thing I want
(คอส แดร์ โอ๊นลี่ วัน ธิง ไอ ว็อนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If it’s not what you’re made of
(อิฟ อิทซ น็อท ว็อท ยัวร์ เมด อ็อฝ)
You’re not what I’m looking for
(ยัวร์ น็อท ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
You where willing but unable to give me anymore
(ยู ฮแว วีลลิง บัท อันเอ๊เบิ่ล ทู กิฝ มี แอนนี่มอ)
There’s no way,
(แดร์ โน เว ,)
You’re changing,
(ยัวร์ เช้งจิ้นส ,)
Cause some things will just never be mine
(คอส ซัม ธิง วิล จัซท เนฝเวอะ บี ไมน)
You’re not in love this time…but it’s alright.
(ยัวร์ น็อท อิน ลัฝ ดีซ ไทม บัท อิทซ ออลไร๊ท)

What’s your definition of the one?
(ว็อท ยุร เดฟินีฌอัน อ็อฝ ดิ วัน)
What do you really want him to become?
(ว็อท ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ฮิม ทู บิคัม)
No matter what I sacrifice it’s still never enough.
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ แซคริไฟซ อิทซ ซทิล เนฝเวอะ อินัฟ)

Just like I predicted
(จัซท ไลค ไก พริดีคท)
I will sink before I swim
(ไอ วิล ซิงค บิโฟ ไอ ซวิม)
‘Cause these are the waters that I’m in
(คอส ฑิส อาร์ เดอะ วอเทอะ แดท แอม อิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If it’s not what you’re made of
(อิฟ อิทซ น็อท ว็อท ยัวร์ เมด อ็อฝ)
You’re not what I’m looking for
(ยัวร์ น็อท ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
You where willing, but unable to give me anymore
(ยู ฮแว วีลลิง , บัท อันเอ๊เบิ่ล ทู กิฝ มี แอนนี่มอ)
There’s no way,
(แดร์ โน เว ,)
You’re changing,
(ยัวร์ เช้งจิ้นส ,)
‘Cause some things will just never be mine
(คอส ซัม ธิง วิล จัซท เนฝเวอะ บี ไมน)
You’re not in love this time.
(ยัวร์ น็อท อิน ลัฝ ดีซ ไทม)
Oh, if it’s not what you’re made of
(โอ , อิฟ อิทซ น็อท ว็อท ยัวร์ เมด อ็อฝ)
You’re not what I’m looking for
(ยัวร์ น็อท ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
You where willing, but unable to give me anymore
(ยู ฮแว วีลลิง , บัท อันเอ๊เบิ่ล ทู กิฝ มี แอนนี่มอ)
There’s no way,
(แดร์ โน เว ,)
You’re changing,
(ยัวร์ เช้งจิ้นส ,)
‘Cause some things will just never be mine
(คอส ซัม ธิง วิล จัซท เนฝเวอะ บี ไมน)
You’re not in love this time
(ยัวร์ น็อท อิน ลัฝ ดีซ ไทม)
You’re not in love this time
(ยัวร์ น็อท อิน ลัฝ ดีซ ไทม)
You’re not in love this time…
(ยัวร์ น็อท อิน ลัฝ ดีซ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What You’re Made of คำอ่านไทย Lucie Silvas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น