เนื้อเพลง The Storm Is Over Now คำอ่านไทย R. Kelly

I was in a tunnel
( ไอ วอส ซิน อะ ทันเน็ล)
And couldn’t see the light
(แอ็นด คูดซึ่น ซี เดอะ ไลท)
And whenever I’d look up
(แอ็นด ฮเว็นเอฝเออะ อาย ลุค อัพ)
I couldn’t see the sky
(ไอ คูดซึ่น ซี เดอะ ซไค)
Sometimes when I’m standin’
(ซัมไทม์ ฮเว็น แอม แสตนดิน)
It seems like I done walked for miles
(อิท ซีม ไลค ไก ดัน วอค ฟอ ไมล)
And my heart could be cryin’
(แอ็นด มาย ฮาท เคิด บี คายอิน)
Dead in the middle of a smile
(เด็ด อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ ซไมล)

But then I climbed the hills
(บัท เด็น นาย คไลม เดอะ ฮิล)
And saw the mountains
(แอ็นด ซอ เดอะ เมานทิน)
I hollered help ’cause I was lost
(ไอ ฮอลเลอะ เฮ็ลพ คอส ไอ วอส ล็อซท)
Then I felt the strong wind
(เด็น นาย เฟ็ลท เดอะ ซทร็อง วินด)
Heard a small voice sayin’
(เฮิด อะ ซมอล ฝอยซ เซย์อิน)

The storm is over
(เดอะ ซทอม อีส โอเฝอะ)
[The storm is over now]
([ เดอะ ซทอม อีส โอเฝอะ เนา ])
And I can see the sunshine
(แอ็นด ดาย แค็น ซี เดอะ ซันชาย)
[Somewhere beyond the clouds]
([ ซัมแวร์ บิยอนด เดอะ คเลาด ])
I feel Heaven, yeah
(ไอ ฟีล เฮฝเอ็น , เย่)
[Heaven is over me]
([ เฮฝเอ็น อีส โอเฝอะ มี ])
Come on and set me free, whoa
(คัมมอน แอ็นด เซ็ท มี ฟรี , โว้ว)

Now in the midst of my battle
(เนา อิน เดอะ มิซท อ็อฝ มาย แบ๊ทเทิ้ล)
All hope was gone
(ออล โฮพ วอส กอน)
Downtown in a rushed crowd
(ดาวน์ทาวน์ อิน อะ รัฌ คเราด)
And felt all alone
(แอ็นด เฟ็ลท ดอร์ อะโลน)
And every now and then
(แอ็นด เอฝริ เนา แอ็นด เด็น)
I felt like I would lose my mind
(ไอ เฟ็ลท ไลค ไก เวิด ลูส มาย ไมนด)
I’ve been racin’ for years
(แอฝ บีน เรซิน ฟอ เยีย)
And still no finish line, oh
(แอ็นด ซทิล โน ฟีนอิฌ ไลน , โอ)

But then I climbed the hills
(บัท เด็น นาย คไลม เดอะ ฮิล)
And saw the mountains [Mountains]
(แอ็นด ซอ เดอะ เมานทิน [ เมานทิน ])
I hollered help ’cause I was lost
(ไอ ฮอลเลอะ เฮ็ลพ คอส ไอ วอส ล็อซท)
Then I felt the strong wind
(เด็น นาย เฟ็ลท เดอะ ซทร็อง วินด)
And then a small voice sayin’
(แอ็นด เด็น อะ ซมอล ฝอยซ เซย์อิน)

The storm is over
(เดอะ ซทอม อีส โอเฝอะ)
[The storm is over now]
([ เดอะ ซทอม อีส โอเฝอะ เนา ])
And I can see the sunshine
(แอ็นด ดาย แค็น ซี เดอะ ซันชาย)
[Somewhere beyond the clouds]
([ ซัมแวร์ บิยอนด เดอะ คเลาด ])
I can feel Heaven, yeah
(ไอ แค็น ฟีล เฮฝเอ็น , เย่)
[Heaven is over me]
([ เฮฝเอ็น อีส โอเฝอะ มี ])

Come on and set me free
(คัมมอน แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)

Somehow my beginning stepped right in [Right in]
(ซัมฮาว มาย บีกีนนิง สตอปชฺ ไรท อิน [ ไรท อิน ])
Then faith became my friend [My friend]
(เด็น เฟธ บิเคม มาย ฟเร็นด [ มาย ฟเร็นด ])
And now I can depend
(แอ็นด เนา ไอ แค็น ดิเพนด)
On the voices of the wind
(ออน เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เดอะ วินด)
When it’s sayin’ [Sayin’]
(ฮเว็น อิทซ เซย์อิน [ เซย์อิน ])

The storm is over
(เดอะ ซทอม อีส โอเฝอะ)
[The storm is over now]
([ เดอะ ซทอม อีส โอเฝอะ เนา ])
And I can see the sunshine
(แอ็นด ดาย แค็น ซี เดอะ ซันชาย)
[Somewhere beyond the clouds]
([ ซัมแวร์ บิยอนด เดอะ คเลาด ])
I can feel Heaven, yeah
(ไอ แค็น ฟีล เฮฝเอ็น , เย่)
[Heaven is over me]
([ เฮฝเอ็น อีส โอเฝอะ มี ])

Won’t you come and set me free
(ว็อนท ยู คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
Won’t you set me free
(ว็อนท ยู เซ็ท มี ฟรี)

The storm is over
(เดอะ ซทอม อีส โอเฝอะ)
[The storm is over now]
([ เดอะ ซทอม อีส โอเฝอะ เนา ])
And I can see the sunshine
(แอ็นด ดาย แค็น ซี เดอะ ซันชาย)
[Somewhere beyond the clouds]
([ ซัมแวร์ บิยอนด เดอะ คเลาด ])
I can feel Heaven, yeah
(ไอ แค็น ฟีล เฮฝเอ็น , เย่)
[Heaven is over me]
([ เฮฝเอ็น อีส โอเฝอะ มี ])
Won’t you come and set me free
(ว็อนท ยู คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)

[Ad lib until fade]
([ แอ็ด lib อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Storm Is Over Now คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น