เนื้อเพลง Cry On Demand คำอ่านไทย Ryan Adams

So, it’s how the story goes.
( โซ , อิทซ เฮา เดอะ ซโทริ โกซ)
And we come to the scene where I’m holding you close.
(แอ็นด วี คัม ทู เดอะ ซีน ฮแว แอม โฮลดิง ยู คโลส)
She moves, moves like a thin dulling blade
(ชี มูฝ , มูฝ ไลค เก ธิน dullings บเลด)
Cuts, all the words that I said.
(คัท , ออล เดอะ เวิด แดท ไอ เซ็ด)
The only difference is,
(ดิ โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ อีส ,)
The only difference is,
(ดิ โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ อีส ,)
The truth —
(เดอะ ทรูธ)
The truth is I miss you.
(เดอะ ทรูธ อีส ซาย มิซ ยู)

Cry on demand.
(คไร ออน ดิมานด)
How’d you learn to?
(แอว ยู เลิน ทู)
Cry on demand.
(คไร ออน ดิมานด)
Teach me if you want to.
(ทีช มี อิฟ ยู ว็อนท ทู)
Though you don’t have to.
(โธ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู)
I just close my eyes and think of you.
(ไอ จัซท คโลส มาย ไอ แซน ธิงค อ็อฝ ยู)

Real. Real like a plastic bouquet.
(ริแอ็ล ริแอ็ล ไลค เก พแลซทิค โบเค)
That thrives on the smoke from an old fireplace.
(แดท ธไรฝ ออน เดอะ ซโมค ฟร็อม แอน โอลด ไฟทดิง)
And dies every night with her face on the news.
(แอ็นด ได เอฝริ ไนท วิฑ เฮอ เฟซ ออน เดอะ นยู)
Nobody cries, they just smoke and stare at their shoes.
(โนบอดี้ ไคร , เด จัซท ซโมค แอ็นด ซแท แอ็ท แด ฌู)
The only difference is,
(ดิ โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ อีส ,)
The only difference is,
(ดิ โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ อีส ,)
Nobody can cry —
(โนบอดี้ แค็น คไร)
It’s hard to do.
(อิทซ ฮาด ทู ดู)
For most folks, without a reason why.
(ฟอ โมซท โฟค , วิเฑาท ดา รี๊ซั่น ฮไว)

Cry on demand.
(คไร ออน ดิมานด)
How’d you learn to?
(แอว ยู เลิน ทู)
Cry on demand.
(คไร ออน ดิมานด)
Why would you want to?
(ฮไว เวิด ยู ว็อนท ทู)
Just close your eyes and think of me.
(จัซท คโลส ยุร ไอ แซน ธิงค อ็อฝ มี)
I take back everything I said.
(ไอ เทค แบ็ค เอ๊วี่ติง ไอ เซ็ด)
She can’t hurt me, and I can’t hurt you.
(ชี แค็นท เฮิท มี , แอ็นด ดาย แค็นท เฮิท ยู)
It’s like were already dead.
(อิทซ ไลค เวอ ออลเรดอิ เด็ด)
Cry on demand.
(คไร ออน ดิมานด)
Why would you want to?
(ฮไว เวิด ยู ว็อนท ทู)
Cry on demand.
(คไร ออน ดิมานด)
Teach me if you want to.
(ทีช มี อิฟ ยู ว็อนท ทู)
Though you don’t have to.
(โธ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู)
I just close my eyes and think of you.
(ไอ จัซท คโลส มาย ไอ แซน ธิงค อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cry On Demand คำอ่านไทย Ryan Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น