เนื้อเพลง What I Do คำอ่านไทย Donald Fagen

What I Do
( ว็อท ไอ ดู)
I say ” Ray, why do girls treat you nice that way? ”
(ไอ เซ ” เร , ฮไว ดู เกิล ทรีท ยู ไน๊ซ์ แดท เว “)
He said it’s not what I know
(ฮี เซ็ด อิทซ น็อท ว็อท ไอ โน)
What I think or say
(ว็อท ไอ ธิงค ออ เซ)

It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
It’s deep beneath the skin
(อิทซ ดีพ บินีธ เดอะ ซคิน)
It’s what I major in
(อิทซ ว็อท ไอ เมเจอะ อิน)
It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)

Yes, I come to play and I bring big soul
(เย็ซ , ไอ คัม ทู พเล แอ็นด ดาย บริง บิก โซล)
I could rock long before they named it
(ไอ เคิด ร็อค ล็อง บิโฟ เด เนม ดิท)
Rock and roll
(ร็อค แอ็นด โรล)

It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
I’m specially qualified
(แอม ซเพฌแอ็ลลิ ควอลอิไฟด)
To keep them satisfied
(ทู คีพ เฑ็ม แซทอิซไฟด)
It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)

You turn the lamp down low
(ยู เทิน เดอะ แล็มพ เดาน โล)
You make them feel secure
(ยู เมค เฑ็ม ฟีล ซิคยูร)
You’ve got to show the girl
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โฌ เดอะ เกิล)
She’s the one you adore
(ชี ดิ วัน ยู อะโด)
If you want that sugar to pour
(อิฟ ยู ว็อนท แดท ฌูกเออะ ทู โพ)
Well you bring some church but you leave no doubt
(เว็ล ยู บริง ซัม เชิช บัท ยู ลีฝ โน เดาท)
As to what kind of love you love to shout about
(แอ็ส ทู ว็อท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ยู ลัฝ ทู เฌาท อะเบาท)

It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
If you can’t dance by now
(อิฟ ยู แค็นท ดานซ ไบ เนา)
The Raelettes will show you how
(เดอะ Raelettes วิล โฌ ยู เฮา)
It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
You turn the lamp down low
(ยู เทิน เดอะ แล็มพ เดาน โล)
You make them feel secure
(ยู เมค เฑ็ม ฟีล ซิคยูร)
You’ve got to show the girl
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โฌ เดอะ เกิล)
She’s the one you adore If you want that sugar to pour
(ชี ดิ วัน ยู อะโด อิฟ ยู ว็อนท แดท ฌูกเออะ ทู โพ)

He says
(ฮี เซ)
Don don’t despair just take some time
(ด็อน ด้อนท์ ดิซแพ จัซท เทค ซัม ไทม)
You find your bad self, you’re gonna do just fine
(ยู ไฟนด ยุร แบ็ด เซ็ลฟ , ยัวร์ กอนนะ ดู จัซท ไฟน)
It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)
It’s not some game i play
(อิทซ น็อท ซัม เกม ไอ พเล)
It’s in my DNA
(อิทซ ซิน มาย DNA)
It’s what I do
(อิทซ ว็อท ไอ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What I Do คำอ่านไทย Donald Fagen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น