เนื้อเพลง Girl คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

Baby I was born to give you all of my love
( เบบิ ไอ วอส บอน ทู กิฝ ยู ออล อ็อฝ มาย ลัฝ)
Baby I was born to give you all of my time
(เบบิ ไอ วอส บอน ทู กิฝ ยู ออล อ็อฝ มาย ไทม)
Just so we can be together
(จัซท โซ วี แค็น บี ทุเกฑเออะ)
And share a love, to last forever baby[to last forever]
(แอ็นด แฌ อะ ลัฝ , ทู ลาซท เฟาะเรฝเออะ เบบิ [ ทู ลาซท เฟาะเรฝเออะ ])
The best thing you gave was sent to me
(เดอะ เบ็ซท ธิง ยู เกฝ วอส เซ็นท ทู มี)
That we should spend some time apart
(แดท วี เชิด ซเพ็นด ซัม ไทม อะพาท)
Why did you go and do that
(ฮไว ดิด ยู โก แอ็นด ดู แดท)
Baby I just came to get
(เบบิ ไอ จัซท เคม ทู เก็ท)
If you don’t want me tell me
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เท็ล มี)

Girl if you don’t really love me
(เกิล อิฟ ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
Just let me know you would see
(จัซท เล็ท มี โน ยู เวิด ซี)
On the way it shouldn’t be
(ออน เดอะ เว อิท ชูดดึ่น บี)
Girl if you don’t really love me
(เกิล อิฟ ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
Just let me go let me be
(จัซท เล็ท มี โก เล็ท มี บี)
So I can find someone to love me
(โซ ไอ แค็น ไฟนด ซัมวัน ทู ลัฝ มี)

Ba ba ba ba ba da~a, ba ba ba ba ba da~a
(บา บา บา บา บา da~a , บา บา บา บา บา da~a)
Ba ba ba ba ba da~a
(บา บา บา บา บา da~a)
Why did you do this to me?
(ฮไว ดิด ยู ดู ดีซ ทู มี)
Ba ba ba ba ba da~a, ba ba ba ba ba da~a
(บา บา บา บา บา da~a , บา บา บา บา บา da~a)
Ba ba ba ba ba da~a
(บา บา บา บา บา da~a)
Why did you do this to me?
(ฮไว ดิด ยู ดู ดีซ ทู มี)

What kind of man[what kind of man] do you think that I am
(ว็อท ไคนด อ็อฝ แม็น [ ว็อท ไคนด อ็อฝ แม็น ] ดู ยู ธิงค แดท ไอ แอ็ม)
To let you play with my heart
(ทู เล็ท ยู พเล วิฑ มาย ฮาท)
And what kind of fool do you take me for baby
(แอ็นด ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟูล ดู ยู เทค มี ฟอ เบบิ)
I just won’t step for it in me
(ไอ จัซท ว็อนท ซเท็พ ฟอ อิท อิน มี)

Girl if you don’t really love me
(เกิล อิฟ ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
Just let me know you would see
(จัซท เล็ท มี โน ยู เวิด ซี)
On the way it shouldn’t be[Ya~h]
(ออน เดอะ เว อิท ชูดดึ่น บี [ Ya~h ])
[Girl] if you dont really love me
([ เกิล ] อิฟ ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
Just let me go let me be
(จัซท เล็ท มี โก เล็ท มี บี)
So I can find someone to love me
(โซ ไอ แค็น ไฟนด ซัมวัน ทู ลัฝ มี)

[Girl] tell me do you want me
([ เกิล ] เท็ล มี ดู ยู ว็อนท มี)
I got to know right know
(ไอ ก็อท ทู โน ไรท โน)
Tell me right now-girl
(เท็ล มี ไรท เนา เกิล)
[Girl] girl I’ve been your fool
([ เกิล ] เกิล แอฝ บีน ยุร ฟูล)
To long for you
(ทู ล็อง ฟอ ยู)
[And I’ve been waiting since] and I cant wait, no way
([ แอ็นด แอฝ บีน เวททิง ซินซ ] แอ็นด ดาย แค็นท เวท , โน เว)

Girl if you don’t really love me
(เกิล อิฟ ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
Just let me know you would see
(จัซท เล็ท มี โน ยู เวิด ซี)
On the way it shouldn’t be[Ya~h]
(ออน เดอะ เว อิท ชูดดึ่น บี [ Ya~h ])
Girl if you dont really love me
(เกิล อิฟ ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
Just let me go let me be
(จัซท เล็ท มี โก เล็ท มี บี)
So I can find someone to love me
(โซ ไอ แค็น ไฟนด ซัมวัน ทู ลัฝ มี)

Girl if you don’t really love me
(เกิล อิฟ ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
Just let me know you would see
(จัซท เล็ท มี โน ยู เวิด ซี)
on the way it shouldn’t be[Ya~h]
(ออน เดอะ เว อิท ชูดดึ่น บี [ Ya~h ])
Girl if you dont really love me
(เกิล อิฟ ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
Just let me go let me be
(จัซท เล็ท มี โก เล็ท มี บี)
So I can find someone to love me girl
(โซ ไอ แค็น ไฟนด ซัมวัน ทู ลัฝ มี เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น