เนื้อเพลง Whatcha Think About That คำอ่านไทย P*ssycat Dolls feat Missy Elliott

[Missy Elliot and PCD:]
( [ มีซซิ อิวลีเอ็ด แอ็นด PCD : ])
[Ladies]
([ เลดิส ])
So if your dude aint actin right,
(โซ อิฟ ยุร ดยูด เอน แอสติน ไรท ,)
you tell that dude he got to go,
(ยู เท็ล แดท ดยูด ฮี ก็อท ทู โก ,)
If that dude be clamin that he broke,
(อิฟ แดท ดยูด บี clamin แดท ฮี บโรค ,)
you tell that dude he got to go
(ยู เท็ล แดท ดยูด ฮี ก็อท ทู โก)
If he wants you to stay in the house everyday and night,
(อิฟ ฮี ว็อนท ยู ทู ซเท อิน เดอะ เฮาซ เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท ,)
you tell that dude he got to go
(ยู เท็ล แดท ดยูด ฮี ก็อท ทู โก)
If he wants to run the streets,
(อิฟ ฮี ว็อนท ทู รัน เดอะ ซทรีท ,)
Then you run the streets to and you tell him he got to go
(เด็น ยู รัน เดอะ ซทรีท ทู แอ็นด ยู เท็ล ฮิม ฮี ก็อท ทู โก)

Baby, Baby somebody’s gonna cry tonight,
(เบบิ , เบบิ ซัมบอดี้ กอนนะ คไร ทุไนท ,)
Baby [baby], Baby [baby], but it won’t be my tears tonight
(เบบิ [ เบบิ ] , เบบิ [ เบบิ ] , บัท ดิธ ว็อนท บี มาย เทีย ทุไนท)
[Lets go!]
([ เล็ท โก ! ])
So whatcha think about that,
(โซ วอทชา ธิงค อะเบาท แดท ,)
whatcha think about it,
(วอทชา ธิงค อะเบาท ดิธ ,)
So whatcha think about that, that, that [oh baby]
(โซ วอทชา ธิงค อะเบาท แดท , แดท , แดท [ โอ เบบิ ])

Tonight we’re gonna switch up,
(ทุไนท เวีย กอนนะ ซวิช อัพ ,)
I’ll do you, you do me,
(แอล ดู ยู , ยู ดู มี ,)
Tonight your gonna stay home while I run the streets
(ทุไนท ยุร กอนนะ ซเท โฮม ฮไวล ไอ รัน เดอะ ซทรีท)

What do you, what do you, what do you, what do you think about that baby,
(ว็อท ดู ยู , ว็อท ดู ยู , ว็อท ดู ยู , ว็อท ดู ยู ธิงค อะเบาท แดท เบบิ ,)
What do you, what do you, what do you, what do you think about that?
(ว็อท ดู ยู , ว็อท ดู ยู , ว็อท ดู ยู , ว็อท ดู ยู ธิงค อะเบาท แดท)

Baby!, Imma let you play my part,
(เบบิ ! , แอมมา เล็ท ยู พเล มาย พาท ,)
So you can feel a broken heart,
(โซ ยู แค็น ฟีล อะ บโรเค็น ฮาท ,)
Let me just talk, make sure that you call
(เล็ท มี จัซท ทอค , เมค ฌุร แดท ยู คอล)
So I can say it
(โซ ไอ แค็น เซ อิท)

Baby, Baby somebody’s gonna cry tonight,
(เบบิ , เบบิ ซัมบอดี้ กอนนะ คไร ทุไนท ,)
Baby [baby], Baby [baby], but it won’t be my tears tonight
(เบบิ [ เบบิ ] , เบบิ [ เบบิ ] , บัท ดิธ ว็อนท บี มาย เทีย ทุไนท)
So whatcha think about that,
(โซ วอทชา ธิงค อะเบาท แดท ,)
whatcha think about it,
(วอทชา ธิงค อะเบาท ดิธ ,)
So whatcha think about that, that, that [oh baby]
(โซ วอทชา ธิงค อะเบาท แดท , แดท , แดท [ โอ เบบิ ])

Tonight your gonna call me a thousand times,
(ทุไนท ยุร กอนนะ คอล มี อะ เธาแส็น ไทม ,)
Tonight I’mma make up a thousand lies
(ทุไนท แอมมา เมค อัพ อะ เธาแส็น ไล)

How do you, How do you, How do you, How do you feel about that baby,
(เฮา ดู ยู , เฮา ดู ยู , เฮา ดู ยู , เฮา ดู ยู ฟีล อะเบาท แดท เบบิ ,)
How do you, How do you, How do you, How do you feel about that?
(เฮา ดู ยู , เฮา ดู ยู , เฮา ดู ยู , เฮา ดู ยู ฟีล อะเบาท แดท)

Baby, Imma let you play my part,
(เบบิ , แอมมา เล็ท ยู พเล มาย พาท ,)
So you can feel a broken heart,
(โซ ยู แค็น ฟีล อะ บโรเค็น ฮาท ,)
Let me just talk, make sure that you call
(เล็ท มี จัซท ทอค , เมค ฌุร แดท ยู คอล)
So I can say it!
(โซ ไอ แค็น เซ อิท !)

Baby, Baby somebody’s gonna cry tonight [that’s right],
(เบบิ , เบบิ ซัมบอดี้ กอนนะ คไร ทุไนท [ แด๊ท ไรท ] ,)
Baby [baby], Baby [baby], but it won’t be my tears tonight, oh
(เบบิ [ เบบิ ] , เบบิ [ เบบิ ] , บัท ดิธ ว็อนท บี มาย เทีย ทุไนท , โอ)

So whatcha think about that, [oh]
(โซ วอทชา ธิงค อะเบาท แดท , [ โอ ])
whatcha think about it, [oh]
(วอทชา ธิงค อะเบาท ดิธ , [ โอ ])
So whatcha think about that, that, that [oh baby]
(โซ วอทชา ธิงค อะเบาท แดท , แดท , แดท [ โอ เบบิ ])

[Missy:]
([ มีซซิ : ])
Okay!
(โอเค !)
Hol up, whatchu think about that,
(Hol อัพ , วอทชู ธิงค อะเบาท แดท ,)
You wear the dress and I put on your slacks,
(ยู แว เดอะ ดเรซ แซน ดาย พัท ออน ยุร ซแล็ค ,)
Tonight I’m goin out and ain’t comin back,
(ทุไนท แอม โกอิน เอ้า แอ็นด เอน คัมอิน แบ็ค ,)
You ain’t gonna get no more p*ssycat,
(ยู เอน กอนนะ เก็ท โน โม พี *ssycat ,)
See me in the club I’m out with my girls,
(ซี มี อิน เดอะ คลับ แอม เอ้า วิฑ มาย เกิล ,)
Do like you do when your out with your goods,
(ดู ไลค ยู ดู ฮเว็น ยุร เอ้า วิฑ ยุร เกิด ,)
Up in the club its just me and my girls
(อัพ อิน เดอะ คลับ อิทซ จัซท มี แอ็นด มาย เกิล)
Play like Katy Perry kissin on girls,
(พเล ไลค เคที่ เพอรี่ คิซซิน ออน เกิล ,)
Now you can’t eat or sleep,
(เนา ยู แค็นท อีท ออ ซลีพ ,)
And now you in the house thinking about me,
(แอ็นด เนา ยู อิน เดอะ เฮาซ ติ้งกิง อะเบาท มี ,)
And now I do what you do to me,
(แอ็นด เนา ไอ ดู ว็อท ยู ดู ทู มี ,)
And now I love to see you weeping
(แอ็นด เนา ไอ ลัฝ ทู ซี ยู วิปพิง)

Baby, Baby [baby] somebody’s gonna cry tonight [somebody’s gonna cry to tonight]
(เบบิ , เบบิ [ เบบิ ] ซัมบอดี้ กอนนะ คไร ทุไนท [ ซัมบอดี้ กอนนะ คไร ทู ทุไนท ])
Baby [baby], Baby [baby], but it won’t be my tears tonight, oh
(เบบิ [ เบบิ ] , เบบิ [ เบบิ ] , บัท ดิธ ว็อนท บี มาย เทีย ทุไนท , โอ)

So whatcha think about that, [oh]
(โซ วอทชา ธิงค อะเบาท แดท , [ โอ ])
whatcha think about it, [tell me]
(วอทชา ธิงค อะเบาท ดิธ , [ เท็ล มี ])
So whatcha think about that, that, that [oh baby]
(โซ วอทชา ธิงค อะเบาท แดท , แดท , แดท [ โอ เบบิ ])

[Oooooo baby, hey]
([ อู้ เบบิ , เฮ ])

[Ladies]
([ เลดิส ])
So if your dude aint actin right,
(โซ อิฟ ยุร ดยูด เอน แอสติน ไรท ,)
you tell that dude he got to go,
(ยู เท็ล แดท ดยูด ฮี ก็อท ทู โก ,)
If that dude be clamin that he broke,
(อิฟ แดท ดยูด บี clamin แดท ฮี บโรค ,)
you tell that dude he got to go
(ยู เท็ล แดท ดยูด ฮี ก็อท ทู โก)
If he wants you to stay in the house everyday and night,
(อิฟ ฮี ว็อนท ยู ทู ซเท อิน เดอะ เฮาซ เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท ,)
you tell that dude he got to go
(ยู เท็ล แดท ดยูด ฮี ก็อท ทู โก)
If he wants to run the streets,
(อิฟ ฮี ว็อนท ทู รัน เดอะ ซทรีท ,)
Then you run the streets to and you tell him he got to go
(เด็น ยู รัน เดอะ ซทรีท ทู แอ็นด ยู เท็ล ฮิม ฮี ก็อท ทู โก)

[baby, baby]
([ เบบิ , เบบิ ])
oh baby, somebody gonna cry tonight, oh, somebody gonna cry tonight, baby!
(โอ เบบิ , ซัมบอดี้ กอนนะ คไร ทุไนท , โอ , ซัมบอดี้ กอนนะ คไร ทุไนท , เบบิ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whatcha Think About That คำอ่านไทย P*ssycat Dolls feat Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น