เนื้อเพลง Part of Me คำอ่านไทย Chris Cornell

Little girl, I love when she talks to me
( ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ไอ ลัฝ ฮเว็น ชี ทอค ทู มี)
Got to smile when she walks that walk with me
(ก็อท ทู ซไมล ฮเว็น ชี วอค แดท วอค วิฑ มี)
I want the girl but I want a lot
(ไอ ว็อนท เดอะ เกิล บัท ไอ ว็อนท ดา ล็อท)
Might cross my mind, but that’s where it stops
(ไมท คร็อซ มาย ไมนด , บัท แด๊ท ฮแว อิท ซท็อพ)

Oh, that b*tch ain’t a part of me
(โอ , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
I said no, that b*tch ain’t a part of me
(ไอ เซ็ด โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)

I said no, that b*tch ain’t a part of me
(ไอ เซ็ด โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
I said no, that b*tch ain’t a part of me
(ไอ เซ็ด โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of, part of, part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ , พาท อ็อฝ , พาท อ็อฝ มี)

I love the girl, I’m loving the dress she wears
(ไอ ลัฝ เดอะ เกิล , แอม ลัฝอิง เดอะ ดเรซ ชี แว)
She’s got a hold, got a hold of my neck, oh yeah
(ชี ก็อท ดา โฮลด , ก็อท ดา โฮลด อ็อฝ มาย เน็ค , โอ เย่)
I wanna cry, the way that she moves
(ไอ วอนนา คไร , เดอะ เว แดท ชี มูฝ)
I want the girl but not what she’s going through
(ไอ ว็อนท เดอะ เกิล บัท น็อท ว็อท ชี โกอิ้ง ธรู)

Oh, that b*tch ain’t a part of me
(โอ , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
I said no, that b*tch ain’t a part of me
(ไอ เซ็ด โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)

I said no, that b*tch ain’t a part of me
(ไอ เซ็ด โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
I said no, that b*tch ain’t a part of me
(ไอ เซ็ด โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of, part of, part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ , พาท อ็อฝ , พาท อ็อฝ มี)

She was so friendly, I had one too many
(ชี วอส โซ ฟเรนดลิ , ไอ แฮ็ด วัน ทู เมนอิ)
But now that they tell she was rubbing up against me
(บัท เนา แดท เด เท็ล ชี วอส รับบิง อัพ อะเกนซท มี)
But I swear, never meant a thing, she was just a fling
(บัท ไอ ซแว , เนฝเวอะ เม็นท ดา ธิง , ชี วอส จัซท ดา ฟลิง)
There’s no other woman who does it like you
(แดร์ โน อัฑเออะ วูมเอิน ฮู โด ซิท ไลค ยู)

That b*tch ain’t a part of me
(แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
I said no, that b*tch ain’t a part of me
(ไอ เซ็ด โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)

I said no, that b*tch ain’t a part of me
(ไอ เซ็ด โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ มี)
No, that b*tch ain’t a part of, part of, part of me
(โน , แดท บี *tch เอน ดา พาท อ็อฝ , พาท อ็อฝ , พาท อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Part of Me คำอ่านไทย Chris Cornell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น