เนื้อเพลง Rearviewmirror คำอ่านไทย Pearl Jam

I Took A Drive Today Time To Emancipate
( ไอ ทุค กา ดไรฝ ทุเด ไทม ทู อิแมนซิเพท)
I Guess It Was The Beatings Made Me Wise
(ไอ เก็ซ ซิท วอส เดอะ บืดิงสฺ เมด มี ไวส)
But I’m Not About To Give Thanks Or Apologize
(บัท แอม น็อท อะเบาท ทู กิฝ แธ็งค ออ อะพอลโอะไจส)

I Couldn’t Breathe Holding Me Down
(ไอ คูดซึ่น บรีฑ โฮลดิง มี เดาน)
Hand On My Face Pushed To The Ground
(แฮ็นด ออน มาย เฟซ พุฌ ทู เดอะ กเรานด)
Enmity Gauged United By Fear
(เอนมิทิ เกจ ยูนิท ไบ เฟีย)
Forced To Endure What I Could Not Forgive
(โฟซ ทู เอ็นดยูร ว็อท ไอ เคิด น็อท เฟาะกีฝ)

I Seem To Look Away The Wounds In The Mirror Waved
(ไอ ซีม ทู ลุค อะเว เดอะ วูนด ซิน เดอะ มีเรอะ เวฝ)
It Wasn’t My Surface Most Defiled
(อิท วอสซึ้น มาย เซอฟิซ โมซท ดิไฟล)

Head At Your Feet Fool To Your Crown
(เฮ็ด แอ็ท ยุร ฟีท ฟูล ทู ยุร คเราน)
Fist On My Plate Swallowed It Down
(ฟิซท ออน มาย เพล๊ท ซวอลโล ดิท เดาน)
Enmity Gauged United By Fear
(เอนมิทิ เกจ ยูนิท ไบ เฟีย)
Tried To Endure What I Could Not Forgive Yeah
(ทไร ทู เอ็นดยูร ว็อท ไอ เคิด น็อท เฟาะกีฝ เย่)

Saw Things X4 Clearer X2
(ซอ ธิง X4 เคียเลอ X2)
Oh Once You Were In My Rearviewmirror
(โอ วันซ ยู เวอ อิน มาย Rearviewmirror)
I Gathered Speed From You F*cking With Me
(ไอ แกฑเออะ ซพีด ฟร็อม ยู เอฟ *คิง วิฑ มี)
Once And For All I’m Far Away
(วันซ แอ็นด ฟอ ออล แอม ฟา อะเว)
Hard To Believe Finally The Shades Are Raised Hey Yea
(ฮาด ทู บิลีฝ ไฟแน็ลลิ เดอะ เฌด แซร์ เรส เฮ เย)
Saw Things So Much Clearer Once You Once You Rearviewmirror
(ซอ ธิง โซ มัช เคียเลอ วันซ ยู วันซ ยู Rearviewmirror)
Saw Things So Much Clearer Once You Once You Rearviewmirror
(ซอ ธิง โซ มัช เคียเลอ วันซ ยู วันซ ยู Rearviewmirror)
Saw Things So Much Clearer Once You Once You Rearviewmirror
(ซอ ธิง โซ มัช เคียเลอ วันซ ยู วันซ ยู Rearviewmirror)
Saw Things So Much Clearer Once You Oh Yeah
(ซอ ธิง โซ มัช เคียเลอ วันซ ยู โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rearviewmirror คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น