เนื้อเพลง Because I Can คำอ่านไทย Katy Rose

I keep on looking through the looking glass
( ไอ คีพ ออน ลุคอิง ธรู เดอะ ลุคอิง กลัซ)
And I want to fall on through
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู ฟอล ออน ธรู)
Out of the real world to a happy day
(เอ้า อ็อฝ เดอะ ริแอ็ล เวิลด ทู อะ แฮพพิ เด)
Out of the wreckage that I do
(เอ้า อ็อฝ เดอะ เรคคิจ แดท ไอ ดู)

I keep on dreamin because I can even though my eyes don’t close
(ไอ คีพ ออน ดรีมมิน บิคอส ไอ แค็น อีเฝ็น โธ มาย ไอ ด้อนท์ คโลส)
I keep on trippin because its free to a place I only know
(ไอ คีพ ออน ทริพพินบิคอส อิทซ ฟรี ทู อะ พเลซ ไอ โอ๊นลี่ โน)
I keep on dreamin because I can even though my eyes don’t close
(ไอ คีพ ออน ดรีมมิน บิคอส ไอ แค็น อีเฝ็น โธ มาย ไอ ด้อนท์ คโลส)
I keep on slippin out of this life
(ไอ คีพ ออน สลิปพิน เอ้า อ็อฝ ดีซ ไลฟ)

Still my hand won’t go to the other side
(ซทิล มาย แฮ็นด ว็อนท โก ทู ดิ อัฑเออะ ไซด)
My boney fingers stay locked here
(มาย โบนิ ฟีงเกอะ ซเท ล็อค เฮียร)
The glass is cold when I touch my face
(เดอะ กลัซ ซิส โคลด ฮเว็น นาย ทั๊ช มาย เฟซ)
But I can taste my salty tears
(บัท ไอ แค็น เทซท มาย ซอลทิ เทีย)

I keep on dreamin because I can even though my eyes don’t close
(ไอ คีพ ออน ดรีมมิน บิคอส ไอ แค็น อีเฝ็น โธ มาย ไอ ด้อนท์ คโลส)
I keep on trippin because its free to a place I only know
(ไอ คีพ ออน ทริพพินบิคอส อิทซ ฟรี ทู อะ พเลซ ไอ โอ๊นลี่ โน)
I keep on dreamin because I can even though my eyes don’t close
(ไอ คีพ ออน ดรีมมิน บิคอส ไอ แค็น อีเฝ็น โธ มาย ไอ ด้อนท์ คโลส)
I keep on slippin out of this life waiting for the drapes to close
(ไอ คีพ ออน สลิปพิน เอ้า อ็อฝ ดีซ ไลฟ เวททิง ฟอ เดอะ ดเรพ ทู คโลส)

Mirror mirror won’t you kiss my cheek
(มีเรอะ มีเรอะ ว็อนท ยู คิซ มาย ชีค)
And tell me I’ll be OK
(แอ็นด เท็ล มี แอล บี โอเค)
And warm my spirit with your sugar lips
(แอ็นด วอม มาย ซพีริท วิฑ ยุร ฌูกเออะ ลิพ)
And help me wait for another day
(แอ็นด เฮ็ลพ มี เวท ฟอ แอะนัธเออะ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because I Can คำอ่านไทย Katy Rose

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น