เนื้อเพลง Stand คำอ่านไทย R.E.M.

Stand in the place where you live
( ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู ไลฝ)
Now face North
(เนา เฟซ นอธ)
Think about direction
(ธิงค อะเบาท ดิเรคฌัน)
Wonder why you haven’t before
(วันเดอะ ฮไว ยู แฮฟเวน บิโฟ)
Now stand in the place where you work
(เนา ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู เวิค)
Now face West
(เนา เฟซ เว็ซท)
Think about the place where you live
(ธิงค อะเบาท เดอะ พเลซ ฮแว ยู ไลฝ)
Wonder why you haven’t before
(วันเดอะ ฮไว ยู แฮฟเวน บิโฟ)

If you are confused check with the sun
(อิฟ ยู อาร์ ค็อนฟยูส เช็ค วิฑ เดอะ ซัน)
Carry a compass to help you along
(แคริ อะ คัมพัซ ทู เฮ็ลพ ยู อะลอง)
Your feet are going to be on the ground
(ยุร ฟีท อาร์ โกอิ้ง ทู บี ออน เดอะ กเรานด)
Your head is there to move you around
(ยุร เฮ็ด อีส แดร์ ทู มูฝ ยู อะเรานด)

So, stand in the place where you live
(โซ , ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู ไลฝ)
Now face North
(เนา เฟซ นอธ)
Think about direction
(ธิงค อะเบาท ดิเรคฌัน)
Wonder why you haven’t before
(วันเดอะ ฮไว ยู แฮฟเวน บิโฟ)
Now stand in the place where you work
(เนา ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู เวิค)
Now face West
(เนา เฟซ เว็ซท)
Think about the place where you live
(ธิงค อะเบาท เดอะ พเลซ ฮแว ยู ไลฝ)
Wonder why you haven’t before
(วันเดอะ ฮไว ยู แฮฟเวน บิโฟ)
Your feet are going to be on the ground
(ยุร ฟีท อาร์ โกอิ้ง ทู บี ออน เดอะ กเรานด)
Your head is there to move you around
(ยุร เฮ็ด อีส แดร์ ทู มูฝ ยู อะเรานด)

If wishes were trees the trees would be falling
(อิฟ วิซเชรด เวอ ทรี เดอะ ทรี เวิด บี ฟ๊อลิง)
Listen to reason
(ลิ๊สซึ่น ทู รี๊ซั่น)
Season is calling
(ซี๊ซั่น อีส คอลลิง)

Stand in the place where you live
(ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู ไลฝ)
Now face North
(เนา เฟซ นอธ)
Think about direction
(ธิงค อะเบาท ดิเรคฌัน)
Wonder why you haven’t before
(วันเดอะ ฮไว ยู แฮฟเวน บิโฟ)
Now stand in the place where you work
(เนา ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู เวิค)
Now face West
(เนา เฟซ เว็ซท)
Think about the place where you live
(ธิงค อะเบาท เดอะ พเลซ ฮแว ยู ไลฝ)
Wonder why you haven’t before
(วันเดอะ ฮไว ยู แฮฟเวน บิโฟ)

If wishes were trees the trees would be falling
(อิฟ วิซเชรด เวอ ทรี เดอะ ทรี เวิด บี ฟ๊อลิง)
Listen to reason
(ลิ๊สซึ่น ทู รี๊ซั่น)
Reason is calling
(รี๊ซั่น อีส คอลลิง)

Your feet [feet] are going to be on the ground
(ยุร ฟีท [ ฟีท ] อาร์ โกอิ้ง ทู บี ออน เดอะ กเรานด)
Your head [head] is there [there] to move you around
(ยุร เฮ็ด [ เฮ็ด ] อีส แดร์ [ แดร์ ] ทู มูฝ ยู อะเรานด)
So stand [stand]
(โซ ซแท็นด [ ซแท็นด ])
Now face North
(เนา เฟซ นอธ)
Think about direction, wonder why you haven’t before
(ธิงค อะเบาท ดิเรคฌัน , วันเดอะ ฮไว ยู แฮฟเวน บิโฟ)

Now stand [stand]
(เนา ซแท็นด [ ซแท็นด ])

Now face West
(เนา เฟซ เว็ซท)
Think about the place where you live
(ธิงค อะเบาท เดอะ พเลซ ฮแว ยู ไลฝ)
Wonder why you haven’t
(วันเดอะ ฮไว ยู แฮฟเวน)
Stand in the place where you live
(ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู ไลฝ)
Now face North
(เนา เฟซ นอธ)
Think about direction
(ธิงค อะเบาท ดิเรคฌัน)
Wonder why you haven’t before
(วันเดอะ ฮไว ยู แฮฟเวน บิโฟ)

Now stand in the place where you work
(เนา ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู เวิค)
Now face West
(เนา เฟซ เว็ซท)
Think about the place where you live
(ธิงค อะเบาท เดอะ พเลซ ฮแว ยู ไลฝ)
Wonder why you haven’t before
(วันเดอะ ฮไว ยู แฮฟเวน บิโฟ)

Stand in the place where you are [Now face North]
(ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู อาร์ [ เนา เฟซ นอธ ])
Stand in the place where you are [Now face West]
(ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู อาร์ [ เนา เฟซ เว็ซท ])
Your feet are going to be on the ground [Stand in the place where you are]
(ยุร ฟีท อาร์ โกอิ้ง ทู บี ออน เดอะ กเรานด [ ซแท็นด อิน เดอะ พเลซ ฮแว ยู อาร์ ])
Your head is there to move you around, so stand.
(ยุร เฮ็ด อีส แดร์ ทู มูฝ ยู อะเรานด , โซ ซแท็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น