เนื้อเพลง Don’t Go Breaking My Heart คำอ่านไทย Atomic Kitten

Everybody told me take it slow
( เอวี่บอดี้ โทลด มี เทค อิท ซโล)
But I thought you were the one for me
(บัท ไอ ธอท ยู เวอ ดิ วัน ฟอ มี)
Times I felt a little unsure
(ไทม ซาย เฟ็ลท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันชัวร์)
I thought that we could talk it through
(ไอ ธอท แดท วี เคิด ทอค อิท ธรู)
Try to mend this love and carry on
(ทไร ทู เม็นด ดีซ ลัฝ แอ็นด แคริ ออน)
You didn’t have to break my heart
(ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู บเรค มาย ฮาท)

It could have happened if you wanted to
(อิท เคิด แฮ็ฝ แฮพเพ็น อิฟ ยู ว็อนท ทู)
I was your girl, and I fell for you, my love
(ไอ วอส ยุร เกิล , แอ็นด ดาย เฟ็ล ฟอ ยู , มาย ลัฝ)
Why did you have to hurt me?
(ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู เฮิท มี)
You won’t see the pain inside
(ยู ว็อนท ซี เดอะ เพน อีนไซด)
Smile when I walk, I let you decide my love
(ซไมล ฮเว็น นาย วอค , ไอ เล็ท ยู ดิไซด มาย ลัฝ)
Why didn’t you stop to love me?
(ฮไว ดิ๊นอิน ยู ซท็อพ ทู ลัฝ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t go breaking my heart, I fell for you
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาท , ไอ เฟ็ล ฟอ ยู)
I can’t take it again, No baby
(ไอ แค็นท เทค อิท อะเกน , โน เบบิ)
Don’t go breaking my heart, it’s up to you
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาท , อิทซ อัพ ทู ยู)
Can’t move on ’till you say goodbye
(แค็นท มูฝ ออน ทิล ยู เซ กู๊ดบาย)

No one showed me how to walk away
(โน วัน โฌ มี เฮา ทู วอค อะเว)
I just told myself I knew it all
(ไอ จัซท โทลด ไมเซลฟ ไอ นยู อิท ดอร์)
Damn, I learnt a little too late
(แด็ม , ไอ เลินท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู เลท)
I should have listened to my friends
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฟเร็นด)
Never making that mistake again
(เนฝเวอะ เมคอิง แดท มิซเทค อะเกน)
You didn’t have to break my heart, yeah
(ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู บเรค มาย ฮาท , เย่)

It could have happened if you wanted to
(อิท เคิด แฮ็ฝ แฮพเพ็น อิฟ ยู ว็อนท ทู)
I was your girl, and I fell for you, my love
(ไอ วอส ยุร เกิล , แอ็นด ดาย เฟ็ล ฟอ ยู , มาย ลัฝ)
Why did you have to hurt me?
(ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู เฮิท มี)
You won’t see the pain inside
(ยู ว็อนท ซี เดอะ เพน อีนไซด)
Smile when I walk, I let you decide, my love [my love]
(ซไมล ฮเว็น นาย วอค , ไอ เล็ท ยู ดิไซด , มาย ลัฝ [ มาย ลัฝ ])
Why didn’t you stop to love me?
(ฮไว ดิ๊นอิน ยู ซท็อพ ทู ลัฝ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Was it me, ‘cos I need an answer?
(วอส ซิท มี , คอซ ซาย นีด แอน อานเซอะ)
Was my love just a bit of fun?
(วอส มาย ลัฝ จัซท ดา บิท อ็อฝ ฟัน)
I feel so confused, I gave you my heart
(ไอ ฟีล โซ ค็อนฟยูส , ไอ เกฝ ยู มาย ฮาท)
Told you all I’d done
(โทลด ยู ออล อาย ดัน)
Should’ve said that you were leaving
(ชูดดิฝ เซ็ด แดท ยู เวอ ลีฝอิงส)
I would just have cried
(ไอ เวิด จัซท แฮ็ฝ คไร)
No you walked away, without explaining
(โน ยู วอค อะเว , วิเฑาท เอคซฺเปนนิง)
Can’t move on till you say goodbye
(แค็นท มูฝ ออน ทิล ยู เซ กู๊ดบาย)

Don’t go breaking my heart,
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาท ,)
I can’t take it again,
(ไอ แค็นท เทค อิท อะเกน ,)
Don’t go breaking my heart, it’s up to you
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาท , อิทซ อัพ ทู ยู)
Can’t move on ’till you say goodbye
(แค็นท มูฝ ออน ทิล ยู เซ กู๊ดบาย)

[Chorus]
([ โครัซ ])

How many times, how many times [X4]
(เฮา เมนอิ ไทม , เฮา เมนอิ ไทม [ X4 ])
Don’t go breaking my heart
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Go Breaking My Heart คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น