เนื้อเพลง Esa Loca คำอ่านไทย Sean Paul feat Tony Touch & R.O.B.B.

[Intro: R.O.B.B.]
( [ อินโทร : อาร์ โอ บี บี ])
Yo you remember Tony from Capicu?
(โย ยู ริเมมเบอะ โทนี่ ฟร็อม Capicu)
And carribean chicks be like papi chu
(แอ็นด คาร์รีบีเอน ชิค บี ไลค เพพี ชู)
All you haters out there can’t stop me dude
(ออล ยู เฮเดอ เอ้า แดร์ แค็นท ซท็อพ มี ดยูด)
I got n*ggas out there dem shotta you
(ไอ ก็อท เอ็น *ggas เอ้า แดร์ เดม shotta ยู)
Y’all not ready for R-R-O y’all not ready for Se-an-Paul
(ยอล น็อท เรดอิ ฟอ อาร์ อาร์ โอ ยอล น็อท เรดอิ ฟอ Se แอน พอล)
Y’all not ready for Tony Toca
(ยอล น็อท เรดอิ ฟอ โทนี่ ทอคคา)
Ladies, esa loca
(เลดิส , esa โลเค)

[Tony Touch [Sean Paul]]
([ โทนี่ ทั๊ช [ ซีน พอล ] ])
Ay yo good lookin, from D.R. to Brooklyn
(ไอ โย เกิด ลุคกิน , ฟร็อม ดี อาร์ ทู บรูกคิน)
Puerto Rico to Montego do it for the people
(เพิสโต รีโค ทู มอนเทโก ดู อิท ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล)
Toca aka Mr. Suavito
(ทอคคาaka มีซเทอะ Suavito)
Do what I do like I’m doin it for me though
(ดู ว็อท ไอ ดู ไลค แอม โดย หนิด ฟอ มี โธ)
Rep for my bredren that’s without question
(เร็พ ฟอ มาย bredren แด๊ท วิเฑาท คเวซชัน)
Pull out the weapon in case they start flexin
(พุล เอ้า เดอะ เวพอัน อิน เคซ เด ซทาท เฟกซิน)
T. Touch he bust so stop guessin
(ที ทั๊ช ฮี บัซท โซ ซท็อพ เกสซิน)
I weed up now wheel it up in a session
(ไอ วี อัพ เนา ฮวีล อิท อัพ อิน อะ เซฌอัน)
Rudebwoy selecta yeah I’m a get’cha
(Rudebwoy selecta เย่ แอม มา แกทชา)
I’m nice under pressure write a quick lecture
(แอม ไน๊ซ์ อันเดอะ พเรฌเออะ ไรท อะ ควิค เลคเชอะ)
Sean Paul nothin but love soon as I met ya
(ซีน พอล นอทติน บัท ลัฝ ซูน แอ็ส ซาย เม็ท ยา)
So let’s do this and show ’em who the rudest
(โซ เล็ท ดู ดีซ แซน โฌ เอ็ม ฮู เดอะ rudest)
You must be kiddin me, gettin rid of me
(ยู มัซท บี คิดดิน มี , เกดดิน ริด อ็อฝ มี)
Guns’ll blast like them boys in Tivoli
(Gunsll บลาซท ไลค เฑ็ม บอย ซิน Tivoli)
Or Rema and Jungle where all the killers be
(ออ Rema แอ็นด จั๊งเกิ้ล ฮแว ออล เดอะ คีลเลอะ บี)
Even in Italy they still consider me
(อีเฝ็น อิน อีทอะลิ เด ซทิล ค็อนซีดเออะ มี)
One of the dopest that’s cause I lasted
(วัน อ็อฝ เดอะ โดเปรส แด๊ท คอส ไอ ลาซท)
The rest is all hopeless nothin but asses
(เดอะ เร็ซท อีส ซอร์ โฮพเล็ซ นอทติน บัท แอซเซซ)
I’m so focused yet I’m so blasted
(แอม โซ โฟ๊คัส เย็ท แอม โซ บลาซท)
[Dutty Yeah!]
([ ดาดี้ เย่ ! ])
And I’m out son big up all the masses
(แอ็นด แอม เอ้า ซัน บิก อัพ ออล เดอะ แมสเซซ)

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
Tell dem all for races seh nuh guy caan try race case
(เท็ล เดม ออล ฟอ เรซ seh นาห์ ไก caan ทไร เรซ เคซ)
Gwaan stop di progress and a gwaan embrace this
(กวอน ซท็อพ ได พรอกเร็ซ แซน อะ กวอน เอ็มบเรซ ดีซ)
A old rust off magnum mi a got hitch upon mi waist
(อะ โอลด รัซท ออฟฟ แมกนัม มี อะ ก็อท ฮิช อุพอน มี เวซท)
Tell mi if you nuh love how di teflon taste
(เท็ล มี อิฟ ยู นาห์ ลัฝ เฮา ได เทฟรอน เทซท)
Well I don’t need a lawyer cause there won’t be a case
(เว็ล ไอ ด้อนท์ นีด อะ ลอเยอะ คอส แดร์ ว็อนท บี อะ เคซ)
Forget what you see now your life is get replaced
(เฟาะเกท ว็อท ยู ซี เนา ยุร ไลฟ อีส เก็ท รีเพลย์)
I’m di dappa Dutty dung inna di biz
(แอม ได แดรพปา ดาดี้ ดัง อินนา ได บิซ)
I’m about to show you what respect really is
(แอม อะเบาท ทู โฌ ยู ว็อท ริซเพคท ริแอ็ลลิ อีส)
Punk yah nuh nuttin, yo I know you really think your clever
(พรัค ยา นาห์ นัทดิน, โย ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ธิงค ยุร คเลฝเออะ)
But you caan stop di style dem never
(บัท ยู caan ซท็อพ ได ซไทล เดม เนฝเวอะ)
Real push b*tton, start it if yuh ready fi whatever
(ริแอ็ล พุฌ บี *tton , ซทาท ดิธ อิฟ ยู้ เรดอิ ฟาย ฮว็อทเอฝเออะ)
Yo tell mi if you heard of mi never dem call mi
(โย เท็ล มี อิฟ ยู เฮิด อ็อฝ มี เนฝเวอะ เดม คอล มี)

[Cho: Sean Paul]
([ Cho : ซีน พอล ])
The Dutty Loca, the Tony Toca
(เดอะ ดาดี้ โลเค , เดอะ โทนี่ ทอคคา)
Man a gallis, man a gangsta, man a born herbalist
(แม็น อะ gallis , แม็น อะ แก๊งซดา , แม็น อะ บอน เฮอแบะลิซท)
Oonu listen out, Esa Loca
(Oonu ลิ๊สซึ่น เอ้า , Esa โลเค)
The Dutty Loca, the Tony Toca
(เดอะ ดาดี้ โลเค , เดอะ โทนี่ ทอคคา)
Man a gallis, man a gangsta, man a internationalist
(แม็น อะ gallis , แม็น อะ แก๊งซดา , แม็น อะ อินเทอะแนฌอะแนะล)
Oonu listen out, Esa Loca
(Oonu ลิ๊สซึ่น เอ้า , Esa โลเค)

[R.O.B.B.]
([ อาร์ โอ บี บี ])
Yo it’s the Sosa of rap Dominicans stand up
(โย อิทซ เดอะ Sosa อ็อฝ แร็พ โดมินนีแคน ซแท็นด อัพ)
Kingston Jamaica put your hands up
(คิงตัน เจไมกา พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
San Juan Puerto Rico I got my man Touch
(แซน วอน เพิสโต รีโค ไอ ก็อท มาย แม็น ทั๊ช)
My n*gga Sean Paul big up big up
(มาย เอ็น *gga ซีน พอล บิก อัพ บิก อัพ)
It’s that R [Dot] O, B [Dot] B
(อิทซ แดท อาร์ [ ด็อท ] โอ , บี [ ด็อท ] บี)
In Jamaica we smoke kiki kiki
(อิน เจไมกา วี ซโมค คีคี คีคี)
Ladies we got freaky freaky
(เลดิส วี ก็อท ฟรีคกี้ฟรีคกี้)
I dropped out of school teach me teach me
(ไอ ดร็อพ เอ้า อ็อฝ ซคูล ทีช มี ทีช มี)
You Touch my man Tony guns’ll blow
(ยู ทั๊ช มาย แม็น โทนี่ gunsll บโล)
And after the party the straight to the moe
(แอ็นด อาฟเทอะ เดอะ พาทิ เดอะ ซทเรท ทู เดอะ โม)
My n*gga Sean Paul still got the flow
(มาย เอ็น *gga ซีน พอล ซทิล ก็อท เดอะ ฟโล)
You remember just gimme the light and pass the dro
(ยู ริเมมเบอะ จัซท กีมมิ เดอะ ไลท แอ็นด เพซ เดอะ ดีโร)

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
R.O.B.B. I got my see through straw may we blend up
(อาร์ โอ บี บี ไอ ก็อท มาย ซี ธรู ซทรอ เม วี บเล็นด อัพ)
Weh all who know see through dat a mi high grade friend up
(เว ออล ฮู โน ซี ธรู แดซ ดา มี ไฮ กเรด ฟเร็นด อัพ)
Man a store quality we all a smoke to di end up
(แม็น อะ ซโท ควอลอิทิ วี ออล อะ ซโมค ทู ได เอ็นด อัพ)
Wid mi pal upon mi pen up it a inspire mi head up
(หวีด มี แพ็ล อุพอน มี เพ็น อัพ อิท ดา อินซไพร มี เฮ็ด อัพ)
But some bwoy waan disturb man med up
(บัท ซัม โบวา วานนฺ ดิซเทิบ แม็น เม็ด อัพ)
Just through di money weh mi spend up dem high go get red up
(จัซท ธรู ได มันอิ เว มี ซเพ็นด อัพ เดม ไฮ โก เก็ท เร็ด อัพ)
When dem diss mi fi try get mi fed up
(ฮเว็น เดม ดิซ มี ฟาย ทไร เก็ท มี เฟ็ด อัพ)
R.O.B.B. waan fi rise up di led up
(อาร์ โอ บี บี วานนฺ ฟาย ไรส อัพ ได เล็ด อัพ)
Tony Toca waan fi get dem place bled up
(โทนี่ ทอคคาวานนฺ ฟาย เก็ท เดม พเลซ บเล็ด อัพ)
Friends and family dem start get shred up
(ฟเร็นด แซน แฟมอิลิ เดม ซทาท เก็ท ฌเร็ด อัพ)
Just through dem nah hear di words weh mi said up
(จัซท ธรู เดม นาห์ เฮีย ได เวิด เว มี เซ็ด อัพ)
Better dem fed up or end up a dead weh dem call mi
(เบทเทอะ เดม เฟ็ด อัพ ออ เอ็นด อัพ อะ เด็ด เว เดม คอล มี)

[Cho: Sean Paul]
([ Cho : ซีน พอล ])
The Dutty Loca, the Tony Toca
(เดอะ ดาดี้ โลเค , เดอะ โทนี่ ทอคคา)
Man a gallis, man a gangsta, man a internationalist
(แม็น อะ gallis , แม็น อะ แก๊งซดา , แม็น อะ อินเทอะแนฌอะแนะล)
Oonu listen out, Esa Loca
(Oonu ลิ๊สซึ่น เอ้า , Esa โลเค)
The Dutty Loca, the Tony Toca
(เดอะ ดาดี้ โลเค , เดอะ โทนี่ ทอคคา)
Man a gallis, man a gangsta, man a born herbalist
(แม็น อะ gallis , แม็น อะ แก๊งซดา , แม็น อะ บอน เฮอแบะลิซท)
Oonu listen out, Esa Loca
(Oonu ลิ๊สซึ่น เอ้า , Esa โลเค)

[Outro: Sean Paul]
([ เอ๊าโต : ซีน พอล ])
Yeah
(เย่)
Easy R.O.B.B. straight out of Jersey yuh dun know Tony Toca
(อีสอิ อาร์ โอ บี บี ซทเรท เอ้า อ็อฝ เจอสิ ยู้ ดัน โน โทนี่ ทอคคา)
A Dutty Yeah, Esa Loca
(อะ ดาดี้ เย่ , Esa โลเค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Esa Loca คำอ่านไทย Sean Paul feat Tony Touch & R.O.B.B.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น