เนื้อเพลง Queen of The Rodeo คำอ่านไทย Alice In Chains

My daddy was a trucker
( มาย แดดดิ วอส ซา ทักเกอร์)
Left home when I was three
(เล็ฟท โฮม ฮเว็น นาย วอส ธรี)
He fell for some dude in Austin
(ฮี เฟ็ล ฟอ ซัม ดยูด อิน อัสติน)
Then it was mom and me
(เด็น หนิด วอส มัม แอ็นด มี)
She always wanted a daughter
(ชี ออลเว ว็อนท อะ ดอเทอะ)
Well look at what she got
(เว็ล ลุค แกท ว็อท ชี ก็อท)
A’hit me, beat me, a faggot I ain’t
(Ahit มี , บีท มี , อะ แฟกกัท ไอ เอน)
But a real man they say I’m not
(บัท ดา ริแอ็ล แม็น เด เซ แอม น็อท)
I’m the queen, queen of the rodeo
(แอม เดอะ ควีน , ควีน อ็อฝ เดอะ โรดิโอ)
Queen, queen of the rodeo
(ควีน , ควีน อ็อฝ เดอะ โรดิโอ)
So cowboy, if you’re lookin for lovin’
(โซ แควบอย , อิฟ ยัวร์ ลุคกิน ฟอ ลัฝวิน)
I ain’t no queer, go f*ck a steer
(ไอ เอน โน คเวีย , โก เอฟ *ck กา ซเทีย)
” I think there’s one over there… ”
(” ไอ ธิงค แดร์ วัน โอเฝอะ แดร์ “)
I drink too much, I smoke too much
(ไอ ดริงค ทู มัช , ไอ ซโมค ทู มัช)
I’m a human waste
(แอม มา ฮยูแม็น เวซท)
I buy a lot of cheap alcohol
(ไอ ไบ อะ ล็อท อ็อฝ ชีพ แอลโคะฮ็อล)
But I’ll tell ya honey, I really hate the taste
(บัท แอล เท็ล ยา ฮันอิ , ไอ ริแอ็ลลิ เฮท เดอะ เทซท)
I dressed in drag, they call me a fag
(ไอ ดเรซ อิน ดแร็ก , เด คอล มี อะ แฟ็ก)
But boy, I really don’t care
(บัท บอย , ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แค)
Cause last night I met your girlfriend, s*cker
(คอส ลาซท ไนท ไอ เม็ท ยุร เกลิลเฟรน , เอส *cker)
And I hope ya like to share, cause she did
(แอ็นด ดาย โฮพ ยา ไลค ทู แฌ , คอส ชี ดิด)
I’m the queen, queen of the rodeo
(แอม เดอะ ควีน , ควีน อ็อฝ เดอะ โรดิโอ)
Queen, queen of the rodeo
(ควีน , ควีน อ็อฝ เดอะ โรดิโอ)
So cowboy, if you’re lookin to fight
(โซ แควบอย , อิฟ ยัวร์ ลุคกิน ทู ไฟท)
I ain’t no wimp, I scratch and bite
(ไอ เอน โน วิมพฺ , ไอ ซคแร็ช แอ็นด ไบท)
” And I’m gonna kick your ass too… ”
(” แอ็นด แอม กอนนะ คิด ยุร อาซ ทู “)
Queen, queen of the rodeo
(ควีน , ควีน อ็อฝ เดอะ โรดิโอ)
F*CK YOU!
(เอฟ *CK ยู !)
Queen, queen of the rodeo
(ควีน , ควีน อ็อฝ เดอะ โรดิโอ)
Queen, queen of the rodeo
(ควีน , ควีน อ็อฝ เดอะ โรดิโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Queen of The Rodeo คำอ่านไทย Alice In Chains

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น