เนื้อเพลง If You’re Looking For A Way Out คำอ่านไทย Odyssey (R&B)

Verse One,
( เฝิซ วัน ,)
Love is fadin’ baby I can see it in your eyes,
(ลัฝ อีส fadin เบบิ ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ ,)
Kisses taste the same but it’s just a sweet disguise.
(คีสเซซ เทซท เดอะ เซม บัท อิทซ จัซท ดา สวี้ท ดิซไกส)
Ain’t that just like you to worry about me?
(เอน แดท จัซท ไลค ยู ทู เวอริ อะเบาท มี)
But we promised to be honest with each other for all eternity.
(บัท วี พรอมอิซ ทู บี ออนเอ็ซท วิฑ อีช อัฑเออะ ฟอ ออล อิเทอนิทิ)

Chorus,
(โครัซ ,)
And if you’re looking for a way out,
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา เว เอ้า ,)
I won’t stand in your way.
(ไอ ว็อนท ซแท็นด อิน ยุร เว)
But if you’re lookin’ for a way out,
(บัท อิฟ ยัวร์ ลุคกิน ฟอ รา เว เอ้า ,)
Don’t look at the tears that I’m cryin’,
(ด้อนท์ ลุค แกท เดอะ เทีย แดท แอม คายอิน ,)
They’ll only make you wanna stay.
(เด๊ว โอ๊นลี่ เมค ยู วอนนา ซเท)
Don’t kiss me again ‘cos I’m dyin’,
(ด้อนท์ คิซ มี อะเกน คอซ แอม ดายอิน ,)
To keep you from runnin’ away [run away x6]!
(ทู คีพ ยู ฟร็อม รูนนิน อะเว [ รัน อะเว x6 ] !)

Verse Two,
(เฝิซ ทู ,)
Oh baby, tell me I’m wrong,
(โอ เบบิ , เท็ล มี แอม ร็อง ,)
Just say I’m crazy.
(จัซท เซ แอม คเรสิ)
It’s with me that you belong,
(อิทซ วิฑ มี แดท ยู บิลอง ,)
It’s never easy when lovers have to part,
(อิทซ เนฝเวอะ อีสอิ ฮเว็น ลัฝเออะ แฮ็ฝ ทู พาท ,)
Oh come on stop pretending,
(โอ คัมมอน ซท็อพ พรีเทนดิง ,)
Tell me what’s in your heart.
(เท็ล มี ว็อท ซิน ยุร ฮาท)

Chorus repeats.
(โครัซ ริพีท)

To Fade,
(ทู เฝด ,)
Better tell me what’s in your heart.
(เบทเทอะ เท็ล มี ว็อท ซิน ยุร ฮาท)
[Stop, stop, stop, sweet baby won’t you], oh baby now
([ ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ , สวี้ท เบบิ ว็อนท ยู ] , โอ เบบิ เนา)
[Stop, stop, stop, sweet baby won’t you], stop pretendin’, stop pretendin’, stop pretendin’, sweet baby won’t you,
([ ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ , สวี้ท เบบิ ว็อนท ยู ] , ซท็อพ พีเทนดิน , ซท็อพ พีเทนดิน , ซท็อพ พีเทนดิน , สวี้ท เบบิ ว็อนท ยู ,)
[Stop, stop, stop, sweet baby won’t you], don’t you know I’ll always love you
([ ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ , สวี้ท เบบิ ว็อนท ยู ] , ด้อนท์ ยู โน แอล ออลเว ลัฝ ยู)
[Stop, stop, stop, sweet baby won’t you], always love you
([ ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ , สวี้ท เบบิ ว็อนท ยู ] , ออลเว ลัฝ ยู)
[Stop, stop, stop, sweet baby won’t you], always love you
([ ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ , สวี้ท เบบิ ว็อนท ยู ] , ออลเว ลัฝ ยู)
[Stop, stop, stop, sweet baby won’t you],
([ ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ , สวี้ท เบบิ ว็อนท ยู ] ,)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You’re Looking For A Way Out คำอ่านไทย Odyssey (R&B)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น