เนื้อเพลง What Katy Did Next คำอ่านไทย Babyshambles

There’s a lesson I have learnt
( แดร์ ซา เล๊ซซั่น นาย แฮ็ฝ เลินท)
If you play with fire you will get burnt
(อิฟ ยู พเล วิฑ ไฟร ยู วิล เก็ท เบินท)
Hell hath no fury
(เฮ็ล แฮธ โน ฟยูริ)
Like woman scorned
(ไลค วูมเอิน ซคอน)
I’ll tell you my story
(แอล เท็ล ยู มาย ซโทริ)
Make you wish you never, wish you…
(เมค ยู วิฌ ยู เนฝเวอะ , วิฌ ยู)
Wish you never never, wish you never been born
(วิฌ ยู เนฝเวอะ เนฝเวอะ , วิฌ ยู เนฝเวอะ บีน บอน)

I may never learn, never know
(ไอ เม เนฝเวอะ เลิน , เนฝเวอะ โน)
I may live and learn but never know
(ไอ เม ไลฝ แอ็นด เลิน บัท เนฝเวอะ โน)
I may crash and burn, oh no
(ไอ เม คแร็ฌ แอ็นด เบิน , โอ โน)
I may take my turn
(ไอ เม เทค มาย เทิน)

If you love her, then tell her you love her and
(อิฟ ยู ลัฝ เฮอ , เด็น เท็ล เฮอ ยู ลัฝ เฮอ แอ็นด)
You could be kissing her soon
(ยู เคิด บี คิสซิงเฮอ ซูน)
If you need her, oh, tell her you need her and
(อิฟ ยู นีด เฮอ , โอ , เท็ล เฮอ ยู นีด เฮอ แอ็นด)
You won’t be missing her soon
(ยู ว็อนท บี มีซซิง เฮอ ซูน)
Oh, but for a love to be true
(โอ , บัท ฟอ รา ลัฝ ทู บี ทรู)
It must come from her too
(อิท มัซท คัม ฟร็อม เฮอ ทู)

It’s a lesson hard learned
(อิทซ ซา เล๊ซซั่น ฮาด เลิน)
If you play with fire you will get burnt
(อิฟ ยู พเล วิฑ ไฟร ยู วิล เก็ท เบินท)
Hell hath no fury
(เฮ็ล แฮธ โน ฟยูริ)
… [?]
([ ])

Oh, I may never learn, you never know
(โอ , ไอ เม เนฝเวอะ เลิน , ยู เนฝเวอะ โน)
I may live and learn, never know
(ไอ เม ไลฝ แอ็นด เลิน , เนฝเวอะ โน)
I may crash and burn, oh no
(ไอ เม คแร็ฌ แอ็นด เบิน , โอ โน)
I may take my turn
(ไอ เม เทค มาย เทิน)

If you love her, then tell her you love her and
(อิฟ ยู ลัฝ เฮอ , เด็น เท็ล เฮอ ยู ลัฝ เฮอ แอ็นด)
You could be kissing her soon
(ยู เคิด บี คิสซิงเฮอ ซูน)
If you need her, oh, tell her you need her and
(อิฟ ยู นีด เฮอ , โอ , เท็ล เฮอ ยู นีด เฮอ แอ็นด)
You won’t be missing her soon
(ยู ว็อนท บี มีซซิง เฮอ ซูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Katy Did Next คำอ่านไทย Babyshambles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น