เนื้อเพลง How Deep is Your Love คำอ่านไทย Keith Sweat

Is your love
( อีส ยุร ลัฝ)
How deep is your love
(เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ)
Is your love
(อีส ยุร ลัฝ)
How deep is your love
(เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ)
How, oh, how
(เฮา , โอ , เฮา)
How deep is your love
(เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ)
Oh, how’s your love
(โอ , เฮา ยุร ลัฝ)

Been all day thinkin’, all night wonderin’
(บีน ออล เด ติ้งกิน , ออล ไนท วันเดอริน)
Why love has to change
(ฮไว ลัฝ แฮ็ส ทู เชนจ)
You kiss me, but it’s not real
(ยู คิซ มี , บัท อิทซ น็อท ริแอ็ล)
Tell me what happened
(เท็ล มี ว็อท แฮพเพ็น)

Are we living a lie, baby
(อาร์ วี ลีฝอิง อะ ไล , เบบิ)
Is that magic gone
(อีส แดท แมจอิค กอน)
Ooh, do you feel the same way you used to, girl
(อู้ , ดู ยู ฟีล เดอะ เซม เว ยู ยูซ ทู , เกิล)
Ooh, tell me is it wrong for us to love like this
(อู้ , เท็ล มี อีส ซิท ร็อง ฟอ อัซ ทู ลัฝ ไลค ดีซ)

How deep is your love [How deep is your love]
(เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ [ เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ ])
How deep is your love [How deep is your love]
(เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ [ เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ ])
How deep is your love [How deep is your love]
(เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ [ เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ ])
Oh…ho…oh…oh… [How deep is your love]
(โอ โฮ โอ โอ [ เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ ])

You run your fingers through my hair
(ยู รัน ยุร ฟีงเกอะ ธรู มาย แฮ)
You tell me you love me
(ยู เท็ล มี ยู ลัฝ มี)
You act like everything between us is alright, girl
(ยู แอ็คท ไลค เอ๊วี่ติง บีทวิน อัซ ซิส ออลไร๊ท , เกิล)
But you know, you know that it’s not true
(บัท ยู โน , ยู โน แดท อิทซ น็อท ทรู)

You love me or do you wanna leave me, baby
(ยู ลัฝ มี ออ ดู ยู วอนนา ลีฝ มี , เบบิ)
Tell me, girl, I can take it
(เท็ล มี , เกิล , ไอ แค็น เทค อิท)
Something’s just not right, I don’t know, no
(ซัมติง จัซท น็อท ไรท , ไอ ด้อนท์ โน , โน)
Tell me how deep is your love
(เท็ล มี เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ)

[I love you] I love you
([ ไอ ลัฝ ยู ] ไอ ลัฝ ยู)
[I love you] I love you
([ ไอ ลัฝ ยู ] ไอ ลัฝ ยู)
Whoa…whoa…oh…oh…
(โว้ว โว้ว โอ โอ)
[I love you] I love you, love you, love you
([ ไอ ลัฝ ยู ] ไอ ลัฝ ยู , ลัฝ ยู , ลัฝ ยู)
Oh, yes, I do, my baby
(โอ , เย็ซ , ไอ ดู , มาย เบบิ)
[Shooby dooby doo] Shooby dooby do it up [Shooby dooby doo]
([ ชูบี ดูบาย ดู ] ชูบี ดูบาย ดู อิท อัพ [ ชูบี ดูบาย ดู ])
Do it up, do it up, do it on up, babe
(ดู อิท อัพ , ดู อิท อัพ , ดู อิท ออน อัพ , เบบ)
[Do it on up] Mmm, mmm
([ ดู อิท ออน อัพ ] อึม , อึม)
Shooby dooby dooby doo wop, baby
(ชูบี ดูบาย ดูบาย ดู wop , เบบิ)
That means I love you, darlin’
(แดท มีน ซาย ลัฝ ยู , ดาร์ลิน)
I just can’t figure you out, baby
(ไอ จัซท แค็นท ฟีกยุร ยู เอ้า , เบบิ)
One minute I think you love me, and then next one I think you don’t
(วัน มินยูท ไอ ธิงค ยู ลัฝ มี , แอ็นด เด็น เน็คซท วัน ไอ ธิงค ยู ด้อนท์)
I don’t understand it
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดิท)
Woo…hoo…ooh… hoo…ooh…ooh…hoo…ooh…ooh…
(วู ฮู อู้ ฮู อู้ อู้ ฮู อู้ อู้)
I’m just goin’ insane tryin’ to figure you out, baby
(แอม จัซท โกอิน อินเซน ทายอิน ทู ฟีกยุร ยู เอ้า , เบบิ)
How deep is your love
(เฮา ดีพ อีส ยุร ลัฝ)
I wanna know, you got to tell me, baby
(ไอ วอนนา โน , ยู ก็อท ทู เท็ล มี , เบบิ)
Hoo…hoo…ooh…ooh…ooh…ooh…ooh…ooh…ooh…ooh…
(ฮู ฮู อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Deep is Your Love คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น