เนื้อเพลง Violent Pornography คำอ่านไทย System of A Down

Everybody, everybody, everybody livin’ now.
( เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody f*cks.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ เอฟ *cks)
Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody s*cks.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ เอส *cks)

Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody cries
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ไคร)
Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody dies.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ได)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you did this,
(เบ็ท ยู ดิด ดีซ ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you did this,
(เบ็ท ยู ดิด ดีซ ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you didn’t know,
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you didn’t know,
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน ,)
Bet you didn’t know,
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody f*cks.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ เอฟ *cks)
Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody s*cks.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ เอส *cks)

Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody dies,
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ได ,)
Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody cries.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ไคร)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you did this,
(เบ็ท ยู ดิด ดีซ ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you did this,
(เบ็ท ยู ดิด ดีซ ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you didn’t know,
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you didn’t know,
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน ,)
Bet you didn’t know,
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

It’s the violent pornogrpahy!
(อิทซ เดอะ ไฝโอะเล็นท pornogrpahy !)
Choking chicks and SODOMY!
(โชคิง ชิค แซน ซอดอะมิ !)
The kinda sh*t you get on your TV!
(เดอะ กินดา ฌะ *ที ยู เก็ท ออน ยุร ทีวี !)

It’s the violent pornogrpahy!
(อิทซ เดอะ ไฝโอะเล็นท pornogrpahy !)
Choking chicks and SODOME!
(โชคิง ชิค แซน SODOME !)
The kinda sh*t you get on your TV!
(เดอะ กินดา ฌะ *ที ยู เก็ท ออน ยุร ทีวี !)

Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody s*cks.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ เอส *cks)
Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody f*cks.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ เอฟ *cks)

Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody dies.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ได)
Everybody, everybody, everybody livin’ now.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ลีฝอิน เนา)
Everybody, everybody, everybody cries.
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ ไคร)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you did this,
(เบ็ท ยู ดิด ดีซ ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you did this,
(เบ็ท ยู ดิด ดีซ ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you didn’t know,
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

You cannot stop this!
(ยู แคนน็อท ซท็อพ ดีซ !)
Bet you didn’t know,
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน ,)
Bet you didn’t know,
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน ,)
Bet you didn’t know.
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน)

It’s the violent pornogrpahy!
(อิทซ เดอะ ไฝโอะเล็นท pornogrpahy !)
Choking chicks and SODOMY!
(โชคิง ชิค แซน ซอดอะมิ !)
The kinda sh*t you get on your TV!
(เดอะ กินดา ฌะ *ที ยู เก็ท ออน ยุร ทีวี !)

It’s the violent pornogrpahy!
(อิทซ เดอะ ไฝโอะเล็นท pornogrpahy !)
Choking chicks and SODOMY!
(โชคิง ชิค แซน ซอดอะมิ !)
The kinda sh*t thats on your TV!
(เดอะ กินดา ฌะ *ที แด๊ท ออน ยุร ทีวี !)

It’s the violent pornogrpahy!
(อิทซ เดอะ ไฝโอะเล็นท pornogrpahy !)
Choking chicks and SODOMY!
(โชคิง ชิค แซน ซอดอะมิ !)
The kinda sh*t thats on your TV!
(เดอะ กินดา ฌะ *ที แด๊ท ออน ยุร ทีวี !)

It’s on the TV.
(อิทซ ออน เดอะ ทีวี)
It’s on your TV.
(อิทซ ออน ยุร ทีวี)
Turn off the TV.
(เทิน ออฟฟ เดอะ ทีวี)

Can you say brainwashing?
(แค็น ยู เซ brainwashings)

It’s a none-stop disco.
(อิทซ ซา นัน ซท็อพ ดิสโค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Violent Pornography คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น