เนื้อเพลง All Systems Go คำอ่านไทย Box Car Racer

[Tom]
( [ ท็อม ])
I left my fear behind me,
(ไอ เล็ฟท มาย เฟีย บิไฮนด มี ,)
Of those lights out by the station,
(อ็อฝ โฑส ไลท เอ้า ไบ เดอะ ซเทฌัน ,)
The government is lying,
(เดอะ กัฝเอินเม็นท อีส ลายยิง ,)
The youth they won’t believe them,
(เดอะ ยูธ เด ว็อนท บิลีฝ เฑ็ม ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])
We can’t go
(วี แค็นท โก)
Wrong can’t get
(ร็อง แค็นท เก็ท)
F*cked this time
(เอฟ *cked ดีซ ไทม)
Speak up now
(ซพีค อัพ เนา)
Lose or get
(ลูส ออ เก็ท)
Left behind
(เล็ฟท บิไฮนด)

[Tom]
([ ท็อม ])
When will this be over,
(ฮเว็น วิล ดีซ บี โอเฝอะ ,)
This cold and bitter season,
(ดีซ โคลด แอ็นด บีทเทอะ ซี๊ซั่น ,)
The government is lying,
(เดอะ กัฝเอินเม็นท อีส ลายยิง ,)
The truth is found with reason,
(เดอะ ทรูธ อีส เฟานด วิฑ รี๊ซั่น ,)

[Chorus x3]
([ โครัซ x3 ])
We can’t go
(วี แค็นท โก)
Wrong can’t get
(ร็อง แค็นท เก็ท)
F*cked this time
(เอฟ *cked ดีซ ไทม)
Speak up now
(ซพีค อัพ เนา)
Lose or get
(ลูส ออ เก็ท)
Left behind
(เล็ฟท บิไฮนด)

[Tom]
([ ท็อม ])
We are the
(วี อาร์ เดอะ)
Underrated
(อันเดอะเรท)
All forgotten
(ออล ฟอร์กอทเดน)
Kids who made it
(คิด ฮู เมด อิท)
Speak up now
(ซพีค อัพ เนา)
Lose or get
(ลูส ออ เก็ท)
Left behind
(เล็ฟท บิไฮนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Systems Go คำอ่านไทย Box Car Racer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น