เนื้อเพลง Fade Away คำอ่านไทย Chris Isaak

Flowers and gardens, abandoned from view.
( ฟเลาเออะ แซน ก๊าร์เด้น , อะแบนดัน ฟร็อม ฝยู)
Cry for their love, like I do.
(คไร ฟอ แด ลัฝ , ไลค ไก ดู)
People throw their love to whisper, think of all the boys who’ve kissed her.
(พี๊เพิ่ล ธโร แด ลัฝ ทู ฮวีซเพอะ , ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ บอย โอฝ คิซ เฮอ)
But to me it dosen’t matter they, fade away they fade away.
(บัท ทู มี อิท dosent แมทเทอะ เด , เฝด อะเว เด เฝด อะเว)
Fade away.
(เฝด อะเว)
When we meet we feel together, now she’s gone I can’t forget her.
(ฮเว็น วี มีท วี ฟีล ทุเกฑเออะ , เนา ชี กอน ไอ แค็นท เฟาะเกท เฮอ)
Love is chance but time won’t let her, fade away and fade away.
(ลัฝ อีส ชานซ บัท ไทม ว็อนท เล็ท เฮอ , เฝด อะเว แอ็นด เฝด อะเว)
Fade away, fade away.
(เฝด อะเว , เฝด อะเว)
[ Guitar Solo ]
([ กิทา โซโล ])
Alot of flowers in this world are never seen.
(อล๊อต อ็อฝ ฟเลาเออะ ซิน ดีซ เวิลด อาร์ เนฝเวอะ ซีน)
I wanna hold your love, I wanna win your love for me.
(ไอ วอนนา โฮลด ยุร ลัฝ , ไอ วอนนา วิน ยุร ลัฝ ฟอ มี)
Fade away.
(เฝด อะเว)
For me there was no sunshine, for me there was no rain.
(ฟอ มี แดร์ วอส โน ซันชาย , ฟอ มี แดร์ วอส โน เรน)
For me until I meet you, every day was the same.
(ฟอ มี อันทีล ไอ มีท ยู , เอฝริ เด วอส เดอะ เซม)
Fade away, fade away, fade away.
(เฝด อะเว , เฝด อะเว , เฝด อะเว)
Fade away, fade away, fade away, fade away.
(เฝด อะเว , เฝด อะเว , เฝด อะเว , เฝด อะเว)
Fade, fade, fade, fade away.
(เฝด , เฝด , เฝด , เฝด อะเว)
Fade……away, fade away, fade away, fade away, fade away, fade away.
(เฝด อะเว , เฝด อะเว , เฝด อะเว , เฝด อะเว , เฝด อะเว , เฝด อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fade Away คำอ่านไทย Chris Isaak

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น