เนื้อเพลง Hands Up คำอ่านไทย Lloyd Banks feat 50 Cent

Put ’em up, put ’em up, put ’em up, put ’em up
(พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ)
Put ’em up, put ’em up, put ’em up, put ’em up
(พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ)

[50 Cent [Lloyd Banks]]
([ 50 เซ็นท [ ลอยด แบ็งค ] ])
Hands up shorty when you party with me,
(แฮ็นด อัพ ชอร์ทดิง ฮเว็น ยู พาทิ วิฑ มี ,)
we goin’ way past quarter to three [I said Hands Up!]
(วี โกอิน เว พาซท ควอเทอะ ทู ธรี [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])
I’m good in the V.I.P.
(แอม เกิด อิน เดอะ วี ไอ พี)
I got my hammer right here with me [I said Hands Up!]
(ไอ ก็อท มาย แฮมเมอะ ไรท เฮียร วิฑ มี [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])
You know when you party with crooks,
(ยู โน ฮเว็น ยู พาทิ วิฑ ครุค ,)
you gotta learn to respect the jooks [I said Hands Up!]
(ยู กอททะ เลิน ทู ริซเพคท เดอะ จูค [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])
Everything ain’t cruise to fame,
(เอ๊วี่ติง เอน ครูส ทู เฟม ,)
this sh*t ain’t sweet as it looks [I said Hands Up!]
(ดีซ ฌะ *ที เอน สวี้ท แอ็ส ซิท ลุค [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])

[Lloyd Banks [50 Cent]]
([ ลอยด แบ็งค [ 50 เซ็นท ] ])
You know I’m puttin’ something on me right before I leave outta the car [Put ’em up, put ’em up, put ’em
(ยู โน แอม พันดิน ซัมติง ออน มี ไรท บิโฟ ไอ ลีฝ เอ๊าตา เดอะ คา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม)
up, put ’em up We came to party]
(อัพ , พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])
You don’t tough talkin’ at me you gon’ leave outta the club with a star [Put ’em up, put ’em up, put ’em
(ยู ด้อนท์ ทั๊ฟ ทอคกิ่น แอ็ท มี ยู ก็อน ลีฝ เอ๊าตา เดอะ คลับ วิฑ อะ ซทา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม)
up, put ’em up We came to party]
(อัพ , พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])
We pop bottles like it’s all free fo’ I leave I’ma buy out the bar [Put ’em up, put ’em up, put ’em up,
(วี พ็อพ บ๊อทเทิ่ล ไลค อิทซ ซอร์ ฟรี โฟ ไอ ลีฝ แอมอา ไบ เอ้า เดอะ บา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ ,)
put ’em up We came to party]
(พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])
You can order what you want it’s on me I’m a G take a look at star [Put ’em up, put ’em up, put ’em up,
(ยู แค็น ออเดอะ ว็อท ยู ว็อนท อิทซ ออน มี แอม มา จี เทค เก ลุค แกท ซทา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ ,)
put ’em up We came to party]
(พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])

[Verse 1: Lloyd Banks]
([ เฝิซ วัน : ลอยด แบ็งค ])
It feels so good to live s*cker free
(อิท ฟีล โซ เกิด ทู ไลฝ เอส *cker ฟรี)
I’m soakin’ it all up while your girl s*ckin’ me
(แอม soakin หนิด ออล อัพ ฮไวล ยุร เกิล เอส *ckin มี)
It mean the world to her, it’s nothing but a nut to me
(อิท มีน เดอะ เวิลด ทู เฮอ , อิทซ นัธอิง บัท ดา นัท ทู มี)
Look miss, get a grip and let a motherf*cker be
(ลุค มิซ , เก็ท ดา กริพ แอ็นด เล็ท ดา motherf*cker บี)
I’m a rap star
(แอม มา แร็พ ซทา)
Who wants to be ridin’ around in that car
(ฮู ว็อนท ทู บี ริดอิน อะเรานด อิน แดท คา)
Two in the front and the back got the plasma
(ทู อิน เดอะ ฟรันท แอ็นด เดอะ แบ็ค ก็อท เดอะ พแลสมะ)
This ain’t a free ride you gotta have the gas ma
(ดีซ เอน ดา ฟรี ไรด ยู กอททะ แฮ็ฝ เดอะ แก๊ซ มา)
I wouldn’t buy a chick a pump that got asthma
(ไอ วูดดึ่น ไบ อะ ชิค กา พัมพ แดท ก็อท แอสมะ)
And I’m busy so I move a bit faster
(แอ็นด แอม บีสอิ โซ ไอ มูฝ อะ บิท ฟาสเทอะ)
You can’t tell me yes if I don’t ask ya
(ยู แค็นท เท็ล มี เย็ซ อิฟ ฟาย ด้อนท์ อาซค ยา)
Haha I’m a bastard
(ฮาฮา แอม มา แบซเทิด)
Damn near showin’ his hand over the plastic
(แด็ม เนีย โชว์วินฮิส แฮ็นด โอเฝอะ เดอะ พแลซทิค)
Cause they wanna see your man go in the casket
(คอส เด วอนนา ซี ยุร แม็น โก อิน เดอะ แคซเค็ท)
Rule number one keep your gun and get your ass hit that’s it
(รูล นัมเบอะ วัน คีพ ยุร กัน แอ็นด เก็ท ยุร อาซ ฮิท แด๊ท ซิท)
Lights off and your body’s stiff
(ไลท ออฟฟ แอ็นด ยุร บอดอิ ซทิฟ)
By the same n*ggas you used to party with
(ไบ เดอะ เซม เอ็น *ggas ยู ยูซ ทู พาทิ วิฑ)

[50 Cent [Lloyd Banks]]
([ 50 เซ็นท [ ลอยด แบ็งค ] ])
Hands up shorty when you party with me, we goin’ way past quarter to three [I said Hands Up!]
(แฮ็นด อัพ ชอร์ทดิง ฮเว็น ยู พาทิ วิฑ มี , วี โกอิน เว พาซท ควอเทอะ ทู ธรี [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])
I’m good in the V.I.P. I got my hammer right here with me [I said Hands Up!]
(แอม เกิด อิน เดอะ วี ไอ พี ไอ ก็อท มาย แฮมเมอะ ไรท เฮียร วิฑ มี [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])
You know when you party with crooks, you gotta learn to respect the jooks [I said Hands Up!]
(ยู โน ฮเว็น ยู พาทิ วิฑ ครุค , ยู กอททะ เลิน ทู ริซเพคท เดอะ จูค [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])
Everything ain’t cruise to fame, this sh*t ain’t sweet as it looks [I said Hands Up!]
(เอ๊วี่ติง เอน ครูส ทู เฟม , ดีซ ฌะ *ที เอน สวี้ท แอ็ส ซิท ลุค [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])

[Lloyd Banks [50 Cent]]
([ ลอยด แบ็งค [ 50 เซ็นท ] ])
You know I’m puttin’ something on me right before I leave outta the car [Put ’em up, put ’em up, put ’em
(ยู โน แอม พันดิน ซัมติง ออน มี ไรท บิโฟ ไอ ลีฝ เอ๊าตา เดอะ คา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม)
up, put ’em up We came to party]
(อัพ , พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])
You don’t tough talkin’ at me you gon’ leave outta the club with a star [Put ’em up, put ’em up, put ’em
(ยู ด้อนท์ ทั๊ฟ ทอคกิ่น แอ็ท มี ยู ก็อน ลีฝ เอ๊าตา เดอะ คลับ วิฑ อะ ซทา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม)
up, put ’em up We came to party]
(อัพ , พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])
We pop bottles like it’s all free fo’ I leave I’ma buy out the bar [Put ’em up, put ’em up, put ’em up,
(วี พ็อพ บ๊อทเทิ่ล ไลค อิทซ ซอร์ ฟรี โฟ ไอ ลีฝ แอมอา ไบ เอ้า เดอะ บา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ ,)
put ’em up We came to party]
(พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])
You can order what you want it’s on me I’m a G take a look at star [Put ’em up, put ’em up, put ’em up,
(ยู แค็น ออเดอะ ว็อท ยู ว็อนท อิทซ ออน มี แอม มา จี เทค เก ลุค แกท ซทา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ ,)
put ’em up We came to party]
(พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])

[Verse 2: Lloyd Banks]
([ เฝิซ ทู : ลอยด แบ็งค ])
I cruise through the strip
(ไอ ครูส ธรู เดอะ ซทริพ)
22’s on the whip
(22s ออน เดอะ ฮวิพ)
New rule: gonna hit
(นยู รูล : กอนนะ ฮิท)
Thousand dollar outfit
(เธาแส็น ดอลเลอะ เอ้าฟิท)
Never snooze never slip
(เนฝเวอะ ซนูส เนฝเวอะ ซลิพ)
Follow rules or get whip
(ฟอลโล รูล ออ เก็ท ฮวิพ)
N*gga move or get hit
(เอ็น *gga มูฝ ออ เก็ท ฮิท)
I don’t care who’s on the strip
(ไอ ด้อนท์ แค ฮู ออน เดอะ ซทริพ)
It ain’t only the Ferrari now the jewels got him sick
(อิท เอน โอ๊นลี่ เดอะ เฟอรารี่ เนา เดอะ จูเอ็ล ก็อท ฮิม ซิค)
Now it’s 2006 I need a new bottom miss
(เนา อิทซ 2006 ไอ นีด อะ นยู บอตตัม มิซ)
It’s aight they can talk I’m amused by the pricks
(อิทซ ไอชฺเด แค็น ทอค แอม อัมยูส ไบ เดอะ พริค)
I’m the news out the bricks n*gga who’s hot as this
(แอม เดอะ นยู เอ้า เดอะ บริค เอ็น *gga ฮู ฮ็อท แอ็ส ดีซ)
I bet the mansion and the swimming pool got ’em pissed
(ไอ เบ็ท เดอะ แมนฌัน แอ็นด เดอะ สวิมมิง พูล ก็อท เอ็ม พิซ)
I ain’t a cuddler I f*ck the drool outta chick
(ไอ เอน ดา cuddler ไอ เอฟ *ck เดอะ ดรู เอ๊าตา ชิค)
My n*ggas ice grill but it ain’t the same
(มาย เอ็น *ggas ไอซ กริลล์ บัท ดิธ เอน เดอะ เซม)
They don’t see the faces they don’t see the chains
(เด ด้อนท์ ซี เดอะ เฟซ เด ด้อนท์ ซี เดอะ เชน)
Like Ooo when you get ’em they don’t know you with me
(ไลค อู้ ฮเว็น ยู เก็ท เอ็ม เด ด้อนท์ โน ยู วิฑ มี)
They probably think the bouncers at the front door frisk me
(เด พรอบอับลิ ธิงค เดอะ เบานเซอะ แอ็ท เดอะ ฟรันท โด ฟริซค มี)
This is regular sh*t the erryday mentality
(ดีซ ซิส เรกอิวเลอะ ฌะ *ที ดิ erryday เม็นแทลอิทิ)
They charged up don’t make me put in the battery
(เด ชาจ อัพ ด้อนท์ เมค มี พัท อิน เดอะ แบทเทอะริ)

[50 Cent [Lloyd Banks]]
([ 50 เซ็นท [ ลอยด แบ็งค ] ])
Hands up shorty when you party with me, we goin’ way past quarter to three [I said Hands Up!]
(แฮ็นด อัพ ชอร์ทดิง ฮเว็น ยู พาทิ วิฑ มี , วี โกอิน เว พาซท ควอเทอะ ทู ธรี [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])
I’m good in the V.I.P. I got my hammer right here with me [I said Hands Up!]
(แอม เกิด อิน เดอะ วี ไอ พี ไอ ก็อท มาย แฮมเมอะ ไรท เฮียร วิฑ มี [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])
You know when you party with crooks, you gotta learn to respect the jooks [I said Hands Up!]
(ยู โน ฮเว็น ยู พาทิ วิฑ ครุค , ยู กอททะ เลิน ทู ริซเพคท เดอะ จูค [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])
Everything ain’t cruise to fame, this sh*t ain’t sweet as it looks [I said Hands Up!]
(เอ๊วี่ติง เอน ครูส ทู เฟม , ดีซ ฌะ *ที เอน สวี้ท แอ็ส ซิท ลุค [ ไอ เซ็ด แฮ็นด อัพ ! ])

[Lloyd Banks [50 Cent]]
([ ลอยด แบ็งค [ 50 เซ็นท ] ])
You know I’m puttin’ something on me right before I leave outta the car [Put ’em up, put ’em up, put ’em
(ยู โน แอม พันดิน ซัมติง ออน มี ไรท บิโฟ ไอ ลีฝ เอ๊าตา เดอะ คา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม)
up, put ’em up We came to party]
(อัพ , พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])
You don’t tough talkin’ at me you gon’ leave outta the club with a star [Put ’em up, put ’em up, put ’em
(ยู ด้อนท์ ทั๊ฟ ทอคกิ่น แอ็ท มี ยู ก็อน ลีฝ เอ๊าตา เดอะ คลับ วิฑ อะ ซทา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม)
up, put ’em up We came to party]
(อัพ , พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])
We pop bottles like it’s all free fo’ I leave I’ma buy out the bar [Put ’em up, put ’em up, put ’em up,
(วี พ็อพ บ๊อทเทิ่ล ไลค อิทซ ซอร์ ฟรี โฟ ไอ ลีฝ แอมอา ไบ เอ้า เดอะ บา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ ,)
put ’em up We came to party]
(พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])
You can order what you want it’s on me I’m a G take a look at star [Put ’em up, put ’em up, put ’em up,
(ยู แค็น ออเดอะ ว็อท ยู ว็อนท อิทซ ออน มี แอม มา จี เทค เก ลุค แกท ซทา [ พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ ,)
put ’em up We came to party]
(พัท เอ็ม อัพ วี เคม ทู พาทิ ])

Put ’em up, put ’em up, put ’em up, put ’em up
(พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ)
Put ’em up, put ’em up, put ’em up, put ’em up
(พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ)
Put ’em up, put ’em up, put ’em up, put ’em up
(พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ)
Put ’em up, put ’em up, put ’em up, put ’em up
(พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ , พัท เอ็ม อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hands Up คำอ่านไทย Lloyd Banks feat 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น