เนื้อเพลง Saw Red คำอ่านไทย No Doubt

[B. Nowell from Sublime]
([ บี Nowell ฟร็อม ซับไลม ])

[Bradley] Girls don’t go crazy
([ แบรดลีย์ ] เกิล ด้อนท์ โก คเรสิ)
[Gwen] Woman, hold your man tight
([ จีเวน ] วูมเอิน , โฮลด ยุร แม็น ไทท)
Every day I love him just a little bit more
(เอฝริ เด ไอ ลัฝ ฮิม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
A little bit more, a little bit more
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม , อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
Everyday I love him just a little bit more
(เอวี่เดย์ ไอ ลัฝ ฮิม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
And he loves me the same
(แอ็นด ฮี ลัฝ มี เดอะ เซม)

[Bradley] Every day I love her just a little bit more
([ แบรดลีย์ ] เอฝริ เด ไอ ลัฝ เฮอ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
A little bit more, little bit more
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม , ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
Everyday I love her just a little bit more
(เอวี่เดย์ ไอ ลัฝ เฮอ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
And she loves me the same.
(แอ็นด ชี ลัฝ มี เดอะ เซม)
Baby if you wanna get on
(เบบิ อิฟ ยู วอนนา เก็ท ออน)

[Gwen] Oh baby if you wanna get off
([ จีเวน ] โอ เบบิ อิฟ ยู วอนนา เก็ท ออฟฟ)
[Bradley] It makes no sense at all
([ แบรดลีย์ ] อิท เมค โน เซ็นซ แอ็ท ดอร์)
[Both] I saw red
([ โบธ ] ไอ ซอ เร็ด)
[Bradley] I saw red, I saw red
([ แบรดลีย์ ] ไอ ซอ เร็ด , ไอ ซอ เร็ด)
One more sacred lover that
(วัน โม เซคเร็ด ลัฝเออะ แดท)
[Both] I shot dead
([ โบธ ] ไอ ฌ็อท เด็ด)
[Bradley] Everyday I wake up just a little bit more
([ แบรดลีย์ ] เอวี่เดย์ ไอ เวค อัพ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
Feelin’ like a dog out on the yard
(ฟีลิน ไลค เก ด็อก เอ้า ออน เดอะ ยาด)
Because that’s just how we are
(บิคอส แด๊ท จัซท เฮา วี อาร์)
[Gwen] Everyday I wonder if it’s over
([ จีเวน ] เอวี่เดย์ ไอ วันเดอะ อิฟ อิทซ โอเฝอะ)
When I wake up realizin’ that we hate
(ฮเว็น นาย เวค อัพ realizin แดท วี เฮท)
And break down the war
(แอ็นด บเรค เดาน เดอะ วอ)
[Bradley] You say it’s black, but I can’t believe you
([ แบรดลีย์ ] ยู เซ อิทซ บแล็ค , บัท ไอ แค็นท บิลีฝ ยู)
[Gwen] And if you say it’s white, you say I’m tryin to deceive you
([ จีเวน ] แอ็นด อิฟ ยู เซ อิทซ ฮไวท , ยู เซ แอม ทายอิน ทู ดิซีฝ ยู)
[Bradley] And baby you’re the winner of the high and the low
([ แบรดลีย์ ] แอ็นด เบบิ ยัวร์ เดอะ วีนเนอะ อ็อฝ เดอะ ไฮ แอ็นด เดอะ โล)
And I’d be waiting for you in the middle but I just lack control
(แอ็นด อาย บี เวททิง ฟอ ยู อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล บัท ไอ จัซท แล็ค ค็อนทโรล)
Baby if you wanna get low
(เบบิ อิฟ ยู วอนนา เก็ท โล)

[Gwen] Oh baby if you wanna get high
([ จีเวน ] โอ เบบิ อิฟ ยู วอนนา เก็ท ไฮ)
[Bradley] It makes no sense at all
([ แบรดลีย์ ] อิท เมค โน เซ็นซ แอ็ท ดอร์)
[Both] I saw red
([ โบธ ] ไอ ซอ เร็ด)
[Bradley] I saw red, I saw red
([ แบรดลีย์ ] ไอ ซอ เร็ด , ไอ ซอ เร็ด)
One more sacred lover that
(วัน โม เซคเร็ด ลัฝเออะ แดท)
[Both] I shot dead
([ โบธ ] ไอ ฌ็อท เด็ด)
[Bradley] Girls, don’t go crazy
([ แบรดลีย์ ] เกิล , ด้อนท์ โก คเรสิ)
Girls, don’t go crazy
(เกิล , ด้อนท์ โก คเรสิ)
Oh girls, don’t go crazy
(โอ เกิล , ด้อนท์ โก คเรสิ)
When the men use you, oh
(ฮเว็น เดอะ เม็น ยูซ ยู , โอ)
[Gwen] Oh, woman hold your man tight
([ จีเวน ] โอ , วูมเอิน โฮลด ยุร แม็น ไทท)
If it makes you feel right
(อิฟ อิท เมค ยู ฟีล ไรท)
Iit’s your own life
(Iits ยุร โอน ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Saw Red คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น