เนื้อเพลง Break Some off คำอ่านไทย Korn

I am living without you
(ไอ แอ็ม ลีฝอิง วิเฑาท ยู)
You think everything will be fine
(ยู ธิงค เอ๊วี่ติง วิล บี ไฟน)
I find making it hard to lie
(ไอ ไฟนด เมคอิง อิท ฮาด ทู ไล)
Realize nothing is left inside
(รีแอะไลส นัธอิง อีส เล็ฟท อีนไซด)

I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)
Going to lose my mind
(โกอิ้ง ทู ลูส มาย ไมนด)
I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)
I feel I’m feeling fine
(ไอ ฟีล แอม ฟีลอิง ไฟน)
I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)
No it won’t be fine
(โน อิท ว็อนท บี ไฟน)
I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)

My lies is going to hurt you
(มาย ไล ซิส โกอิ้ง ทู เฮิท ยู)
my fat not going to wait this time
(มาย แฟ็ท น็อท โกอิ้ง ทู เวท ดีซ ไทม)
I play, games just to despite you
(ไอ พเล , เกม จัซท ทู ดิซไพท ยู)
I know, you’re going to believe this time
(ไอ โน , ยัวร์ โกอิ้ง ทู บิลีฝ ดีซ ไทม)

I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)
Going to lose my mind
(โกอิ้ง ทู ลูส มาย ไมนด)
I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)
I feel I’m feeling fine
(ไอ ฟีล แอม ฟีลอิง ไฟน)
I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)
No it won’t be fine
(โน อิท ว็อนท บี ไฟน)
I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)

Feel me as I’m laughing
(ฟีล มี แอ็ส แอม ลาฟอิง)
Leaving, eating, f*cking
(ลีฝอิงส , อีสดิง , เอฟ *คิง)
Hating all this bullsh*t
(เฮดติง ออล ดีซ bullsh*ที)
Maybe I can’t stand this
(เมบี ไอ แค็นท ซแท็นด ดีซ)
F*ck, f*ck, f*ck, f*ck, f*ck, f*ck, f*ck, f*ck, f*ck
(เอฟ *ck , เอฟ *ck , เอฟ *ck , เอฟ *ck , เอฟ *ck , เอฟ *ck , เอฟ *ck , เอฟ *ck , เอฟ *ck)
I can’t stand this
(ไอ แค็นท ซแท็นด ดีซ)

F*ck
(เอฟ *ck)
I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)
Going to lose my mind
(โกอิ้ง ทู ลูส มาย ไมนด)
I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)
I feel I’m feeling fine
(ไอ ฟีล แอม ฟีลอิง ไฟน)
I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)
No it won’t be fine
(โน อิท ว็อนท บี ไฟน)
I’m About to break somebody off
(แอม อะเบาท ทู บเรค ซัมบอดี้ ออฟฟ)
Off, off, off, off
(ออฟฟ , ออฟฟ , ออฟฟ , ออฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Some off คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น