เนื้อเพลง The Sodom and Gomorrah Show คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[Tennant/Lowe]
([ Tennant/Lowe ])

I lived a quiet life
(ไอ ไลฝ อะ คไวเอ็ท ไลฟ)
A stranger to champagne
(อะ ซทเรนเจอะ ทู แฌ็มเพน)
I never dared to venture out
(ไอ เนฝเวอะ แด ทู เฝนเชอะ เอ้า)
To cities of the plain
(ทู ซิดีสฺ อ็อฝ เดอะ พเลน)
I’d heard about their way of life
(อาย เฮิด อะเบาท แด เว อ็อฝ ไลฟ)
Took it with a pinch of salt
(ทุค อิท วิฑ อะ พินช อ็อฝ ซอลท)
The freedom and the time to play
(เดอะ ฟรีดัม แอ็นด เดอะ ไทม ทู พเล)
A life so easy
(อะ ไลฟ โซ อีสอิ)
It intrigued me
(อิท อีนทรีก มี)
When you called to say:
(ฮเว็น ยู คอล ทู เซ :)

” Are you gonna go
(” อาร์ ยู กอนนะ โก)
To the Sodom and Gomorrah Show?
(ทู เดอะ Sodom แอ็นด Gomorrah โฌ)
It’s got everything you need for your complete
(อิทซ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นีด ฟอ ยุร ค็อมพลีท)
Entertainment and instruction
(เอนเทอะเทนเม็นท แอ็นด อินซทรัคฌัน)
Sun, sex, sin, divine intervention,
(ซัน , เซ็คซ , ซิน , ดิไฝน อินเทอะเฝนฌัน ,)
Death and destruction
(เด็ธ แอ็นด ดิซทรัคฌัน)
The Sodom and Gomorrah show
(เดอะ Sodom แอ็นด Gomorrah โฌ)
Is a once-in-a-lifetime production ”
(อีส ซา วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ พโระดัคฌัน “)

I think it’s true to say
(ไอ ธิงค อิทซ ทรู ทู เซ)
My life was changed that night
(มาย ไลฟ วอส เชนจ แดท ไนท)
In the liberated
(อิน เดอะ ลีบเออะเรท)
Atmosphere
(แอทม็อซเฟีย)
All around me
(ออล อะเรานด มี)
Someone found me
(ซัมวัน เฟานด มี)
Whispered in my ear
(ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย)

” Are you gonna go
(” อาร์ ยู กอนนะ โก)
To the Sodom and Gomorrah Show?
(ทู เดอะ Sodom แอ็นด Gomorrah โฌ)
It’s got everything you need for your complete
(อิทซ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นีด ฟอ ยุร ค็อมพลีท)
Entertainment and instruction
(เอนเทอะเทนเม็นท แอ็นด อินซทรัคฌัน)
Sun, sex, sin, divine intervention,
(ซัน , เซ็คซ , ซิน , ดิไฝน อินเทอะเฝนฌัน ,)
Death and destruction
(เด็ธ แอ็นด ดิซทรัคฌัน)
The Sodom and Gomorrah Show
(เดอะ Sodom แอ็นด Gomorrah โฌ)
Is a once-in-a-lifetime production ”
(อีส ซา วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ พโระดัคฌัน “)

Then we went on
(เด็น วี เว็นท ออน)
After-hours
(อาฟเทอะ เอาร)
There was place down below
(แดร์ วอส พเลซ เดาน บิโล)
It was there I realised
(อิท วอส แดร์ ไอ รีโอราย)
The meaning of the show
(เดอะ มีนนิง อ็อฝ เดอะ โฌ)

You’ve got to love
(ยู๊ฟ ก็อท ทู ลัฝ)
To learn to live
(ทู เลิน ทู ไลฝ)
Where angels fear to tread
(ฮแว เอนเจล เฟีย ทู ทเร็ด)
I did it and I don’t regret the day
(ไอ ดิด ดิท แอ็นด ดาย ด้อนท์ ริกเรท เดอะ เด)
Even now
(อีเฝ็น เนา)
I think of how
(ไอ ธิงค อ็อฝ เฮา)
You turned to me to say
(ยู เทิน ทู มี ทู เซ)

” Are you gonna go
(” อาร์ ยู กอนนะ โก)
To the Sodom and Gomorrah Show?
(ทู เดอะ Sodom แอ็นด Gomorrah โฌ)
It’s got everything you need for your complete
(อิทซ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นีด ฟอ ยุร ค็อมพลีท)
Entertainment and instruction
(เอนเทอะเทนเม็นท แอ็นด อินซทรัคฌัน)
Sun, sex, sin, divine intervention,
(ซัน , เซ็คซ , ซิน , ดิไฝน อินเทอะเฝนฌัน ,)
Death and destruction
(เด็ธ แอ็นด ดิซทรัคฌัน)
The Sodom and Gomorrah Show
(เดอะ Sodom แอ็นด Gomorrah โฌ)
Is a once-in-a-lifetime production ”
(อีส ซา วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ พโระดัคฌัน “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sodom and Gomorrah Show คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น