เนื้อเพลง Leave Me Alone (I’m Lonely) คำอ่านไทย Pink

Go away
(โก อะเว)
Give me a chance to miss you
(กิฝ มี อะ ชานซ ทู มิซ ยู)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
It’ll make me want to kiss you
(อิว เมค มี ว็อนท ทู คิซ ยู)
I love you so
(ไอ ลัฝ ยู โซ)
Much more when you’re not here
(มัช โม ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
Watchin all the bad shows
(วันชิน ออล เดอะ แบ็ด โฌ)
Drinking all of my beer
(ดริงคิง ออล อ็อฝ มาย เบีย)

I don’t believe Adam and Eve
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ แอดแอ็ม แอ็นด อี๊ฟ)
Spent every goddamn day together
(ซเพ็นท เอฝริ ก๊อดแดม เด ทุเกฑเออะ)
If you give me some room there will be room enough for two
(อิฟ ยู กิฝ มี ซัม รุม แดร์ วิล บี รุม อินัฟ ฟอ ทู)

Tonight
(ทุไนท)
Leave me alone I’m lonely
(ลีฝ มี อะโลน แอม โลนลิ)
Alone I’m lonely
(อะโลน แอม โลนลิ)
I’m tired
(แอม ไทร)
Leave me alone I’m lonely
(ลีฝ มี อะโลน แอม โลนลิ)
Alone I’m lonely tonight
(อะโลน แอม โลนลิ ทุไนท)

I don’t wanna wake up with another
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ วิฑ แอะนัธเออะ)
But I don’t wanna always wake up with you either
(บัท ไอ ด้อนท์ วอนนา ออลเว เวค อัพ วิฑ ยู อีเฑอะ)
No you can’t hop into my shower
(โน ยู แค็นท ฮ็อพ อีนทุ มาย เฌาเออะ)
All I ask for is one ***kin’ hour
(ออล ไอ อาซค ฟอ อีส วัน ***คิน เอาร)
You taste so sweet
(ยู เทซท โซ สวี้ท)
But I can’t eat the same thing every day
(บัท ไอ แค็นท อีท เดอะ เซม ธิง เอฝริ เด)
Cuttin off the phone
(คัทดิน ออฟฟ เดอะ โฟน)
Leave me the ***k alone
(ลีฝ มี เดอะ ***เค อะโลน)
Tomorrow I’ll be beggin’ you to come home
(ทุมอโร แอล บี เบคกินยู ทู คัม โฮม)

Tonight
(ทุไนท)
Leave me alone I’m lonely
(ลีฝ มี อะโลน แอม โลนลิ)
Alone I’m lonely
(อะโลน แอม โลนลิ)
I’m tired
(แอม ไทร)
Leave me alone I’m lonely
(ลีฝ มี อะโลน แอม โลนลิ)
Alone I’m lonely tonight
(อะโลน แอม โลนลิ ทุไนท)

Go away
(โก อะเว)
Come back
(คัม แบ็ค)
Go away
(โก อะเว)
Come back
(คัม แบ็ค)
Why can’t I just have it both ways
(ฮไว แค็นท ไอ จัซท แฮ็ฝ อิท โบธ เว)
Go away
(โก อะเว)
Come back
(คัม แบ็ค)
Go away
(โก อะเว)
Come back
(คัม แบ็ค)
I wish you knew the difference
(ไอ วิฌ ยู นยู เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Go away
(โก อะเว)
Come back
(คัม แบ็ค)

Go away
(โก อะเว)
Give me a chance to miss you
(กิฝ มี อะ ชานซ ทู มิซ ยู)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
It’ll make me want to kiss you
(อิว เมค มี ว็อนท ทู คิซ ยู)
Go away
(โก อะเว)
Give me a chance to miss you
(กิฝ มี อะ ชานซ ทู มิซ ยู)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
It’ll make me want to kiss you
(อิว เมค มี ว็อนท ทู คิซ ยู)
Go away
(โก อะเว)
Give me a chance to miss you
(กิฝ มี อะ ชานซ ทู มิซ ยู)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
It’ll make me want to kiss you
(อิว เมค มี ว็อนท ทู คิซ ยู)

Tonight
(ทุไนท)
Leave me alone I’m lonely
(ลีฝ มี อะโลน แอม โลนลิ)
Alone I’m lonely
(อะโลน แอม โลนลิ)
I’m tired
(แอม ไทร)
Leave me alone I’m lonely
(ลีฝ มี อะโลน แอม โลนลิ)
Alone I’m lonely tonight
(อะโลน แอม โลนลิ ทุไนท)

Tonight
(ทุไนท)
Leave me alone I’m lonely
(ลีฝ มี อะโลน แอม โลนลิ)
Alone I’m lonely
(อะโลน แอม โลนลิ)
I’m tired
(แอม ไทร)
Leave me alone I’m lonely
(ลีฝ มี อะโลน แอม โลนลิ)
Alone I’m lonely tonight
(อะโลน แอม โลนลิ ทุไนท)

Tonight
(ทุไนท)
Go away
(โก อะเว)
Give me a chance to miss you
(กิฝ มี อะ ชานซ ทู มิซ ยู)
Leave me alone I’m lonely
(ลีฝ มี อะโลน แอม โลนลิ)
Alone I’m lonely
(อะโลน แอม โลนลิ)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
It’ll make me want to kiss you
(อิว เมค มี ว็อนท ทู คิซ ยู)
I’m tired
(แอม ไทร)
Go away
(โก อะเว)
Give me a chance to miss you
(กิฝ มี อะ ชานซ ทู มิซ ยู)
Leave me alone I’m lonely
(ลีฝ มี อะโลน แอม โลนลิ)
Alone I’m lonely
(อะโลน แอม โลนลิ)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
It’ll make me want to kiss you
(อิว เมค มี ว็อนท ทู คิซ ยู)
Tonight
(ทุไนท)
Go away
(โก อะเว)
Give me a chance to miss you
(กิฝ มี อะ ชานซ ทู มิซ ยู)
Say goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
It’ll make me want to kiss you
(อิว เมค มี ว็อนท ทู คิซ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leave Me Alone (I’m Lonely) คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น