เนื้อเพลง That’s When You Know คำอ่านไทย Gareth Gates

for everyone
(ฟอ เอ๊วี่วัน)
the story goes
(เดอะ ซโทริ โกซ)
there’s a special someone
(แดร์ ซา ซเพฌแอ็ล ซัมวัน)
to make them whole
(ทู เมค เฑ็ม โฮล)
someone to give their heart completely
(ซัมวัน ทู กิฝ แด ฮาท ค็อมพลีทลี)

and you may search
(แอ็นด ยู เม เซิช)
high and low
(ไฮ แอ็นด โล)
and when you find your angel
(แอ็นด ฮเว็น ยู ไฟนด ยุร เอนเจล)
and when you know
(แอ็นด ฮเว็น ยู โน)
then you finally get that feeling
(เด็น ยู ไฟแน็ลลิ เก็ท แดท ฟีลอิง)
it’ll be as clear as the air you’re breathing
(อิว บี แอ็ส คเลีย แอ็ส ดิ แอ ยัวร์ บรีสดิง)

that’s when the world feels small beneath your feet
(แด๊ท ฮเว็น เดอะ เวิลด ฟีล ซมอล บินีธ ยุร ฟีท)
its when the stars above are only just out of reach
(อิทซ ฮเว็น เดอะ ซทา อะบัฝ อาร์ โอ๊นลี่ จัซท เอ้า อ็อฝ รีช)
when you feel you’re alive for the very first time
(ฮเว็น ยู ฟีล ยัวร์ อะไลฝ ฟอ เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม)
and there’s nothing that you can rise above
(แอ็นด แดร์ นัธอิง แดท ยู แค็น ไรส อะบัฝ)
that’s when you know that you’re in love
(แด๊ท ฮเว็น ยู โน แดท ยัวร์ อิน ลัฝ)

who can tell the time and place
(ฮู แค็น เท็ล เดอะ ไทม แอ็นด พเลซ)
when you see your soul reflected in their face
(ฮเว็น ยู ซี ยุร โซล ริฟเลคท อิน แด เฟซ)
it’ll be a spell you’re under
(อิว บี อะ ซเพ็ล ยัวร์ อันเดอะ)
and it’ll hit you just like thunder
(แอ็นด อิว ฮิท ยู จัซท ไลค ธันเดอะ)

that’s when the world feels small beneath your feet
(แด๊ท ฮเว็น เดอะ เวิลด ฟีล ซมอล บินีธ ยุร ฟีท)
it’s when the stars above are only just out of reach
(อิทซ ฮเว็น เดอะ ซทา อะบัฝ อาร์ โอ๊นลี่ จัซท เอ้า อ็อฝ รีช)
when you feel you’re alive for the very first time
(ฮเว็น ยู ฟีล ยัวร์ อะไลฝ ฟอ เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม)
and when you hold them in your arms and cant let go
(แอ็นด ฮเว็น ยู โฮลด เฑ็ม อิน ยุร อาม แซน แค็นท เล็ท โก)
that’s when you know
(แด๊ท ฮเว็น ยู โน)

for all of my life
(ฟอ ออล อ็อฝ มาย ไลฟ)
I have been searching
(ไอ แฮ็ฝ บีน เซิชอิง)
for something I couldn’t find
(ฟอ ซัมติง ไอ คูดซึ่น ไฟนด)
but now that I know that you are the one
(บัท เนา แดท ไอ โน แดท ยู อาร์ ดิ วัน)
I understand
(ไอ อันเดิซแทนด)
I read the signs
(ไอ เร็ด เดอะ ไซน)

cos now the world feels small beneath my feet
(คอซ เนา เดอะ เวิลด ฟีล ซมอล บินีธ มาย ฟีท)
and all the stars above are only just out of reach
(แอ็นด ออล เดอะ ซทา อะบัฝ อาร์ โอ๊นลี่ จัซท เอ้า อ็อฝ รีช)
when you feel you’re alive for the very first time
(ฮเว็น ยู ฟีล ยัวร์ อะไลฝ ฟอ เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม)
and there’s nothing that you can rise above
(แอ็นด แดร์ นัธอิง แดท ยู แค็น ไรส อะบัฝ)
that’s when you know that your in love
(แด๊ท ฮเว็น ยู โน แดท ยุร อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s When You Know คำอ่านไทย Gareth Gates

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น