เนื้อเพลง Big Love คำอ่านไทย Robert Plant

I hear your far-away voice on the telephone line
(ไอ เฮีย ยุร ฟา อะเว ฝอยซ ออน เดอะ เทลอิโฟน ไลน)
Tell me what you think, we’ll tear it apart.
(เท็ล มี ว็อท ยู ธิงค , เว็ล เทีย อิท อะพาท)
Said how about 4,000 [forty?] miles, and 21 years
(เซ็ด เฮา อะเบาท โฟว , 000 [ ฟอทิ ] ไมล , แอ็นด 21 เยีย)
Do ya think that’s enough for a start.
(ดู ยา ธิงค แด๊ท อินัฟ ฟอ รา ซทาท)
I’m up to fifteen thousand and holding
(แอม อัพ ทู ฟีฟทีน เธาแส็น แอ็นด โฮลดิง)
passing time just admiring the view.
(พาซซิง ไทม จัซท แอ็ดไมริง เดอะ ฝยู)
But this seat belt is kind of exposin’
(บัท ดีซ ซีท เบ็ลท อีส ไคนด อ็อฝ exposin)
Putting pressure on my big love for you.
(พูทดิง พเรฌเออะ ออน มาย บิก ลัฝ ฟอ ยู)
My big love for you, my big love for you My big, my big, my big – big!
(มาย บิก ลัฝ ฟอ ยู , มาย บิก ลัฝ ฟอ ยู มาย บิก , มาย บิก , มาย บิก บิก !)
My big love for you, my big love for you My big, my big, my big!
(มาย บิก ลัฝ ฟอ ยู , มาย บิก ลัฝ ฟอ ยู มาย บิก , มาย บิก , มาย บิก !)
Ummmm Gonna let the hostess think I’m explodin’
(อึม กอนนะ เล็ท เดอะ โฮซเท็ซ ธิงค แอม explodin)
Must have finally got this bird on the ground.
(มัซท แฮ็ฝ ไฟแน็ลลิ ก็อท ดีซ เบิด ออน เดอะ กเรานด)
Girl, oh girl, if the tank’s overloadin’ She’s weighted and she loves to go down.
(เกิล , โอ เกิล , อิฟ เดอะ แท็งค overloadin ชี เวท แอ็นด ชี ลัฝ ทู โก เดาน)
She loves to go down, she loves to go down, She loves, she loves, she loves. Down!
(ชี ลัฝ ทู โก เดาน , ชี ลัฝ ทู โก เดาน , ชี ลัฝ , ชี ลัฝ , ชี ลัฝ เดาน !)
She loves to go down, she loves to go down, She loves, she loves, she loves. Down!
(ชี ลัฝ ทู โก เดาน , ชี ลัฝ ทู โก เดาน , ชี ลัฝ , ชี ลัฝ , ชี ลัฝ เดาน !)
When I fly her friendly skies How I love her big surprise
(ฮเว็น นาย ฟไล เฮอ ฟเรนดลิ สกาย เฮา ไอ ลัฝ เฮอ บิก เซิพไรส)
I will fill your corporate file Just give me your free air miles
(ไอ วิล ฟิล ยุร คอโพะริท ไฟล จัซท กิฝ มี ยุร ฟรี แอ ไมล)
When I fly the friendly skies How I love her big surprise
(ฮเว็น นาย ฟไล เดอะ ฟเรนดลิ สกาย เฮา ไอ ลัฝ เฮอ บิก เซิพไรส)
I will fill your corporate file Just give me your free air miles. Oh!
(ไอ วิล ฟิล ยุร คอโพะริท ไฟล จัซท กิฝ มี ยุร ฟรี แอ ไมล โอ !)
I take myself down the aisle to the bathroom
(ไอ เทค ไมเซลฟ เดาน ดิ ไอล ทู เดอะ บาทรูม)
Are you sure that there’s room here for two
(อาร์ ยู ฌุร แดท แดร์ รุม เฮียร ฟอ ทู)
She says fifteen thousand and holding As we talk about my big love for you
(ชี เซ ฟีฟทีน เธาแส็น แอ็นด โฮลดิง แอ็ส วี ทอค อะเบาท มาย บิก ลัฝ ฟอ ยู)
Yes we talk about my big, we talk about my big,
(เย็ซ วี ทอค อะเบาท มาย บิก , วี ทอค อะเบาท มาย บิก ,)
We talk about my big love for you
(วี ทอค อะเบาท มาย บิก ลัฝ ฟอ ยู)
How I love your friendly skies I will fill your corporate file
(เฮา ไอ ลัฝ ยุร ฟเรนดลิ สกาย ซาย วิล ฟิล ยุร คอโพะริท ไฟล)
My big, my big, my big, [big love]!
(มาย บิก , มาย บิก , มาย บิก , [ บิก ลัฝ ] !)
When I fly the friendly skies How I love her big surprise
(ฮเว็น นาย ฟไล เดอะ ฟเรนดลิ สกาย เฮา ไอ ลัฝ เฮอ บิก เซิพไรส)
I will fill your corporate file She loves, she loves, she loves [Big love!]
(ไอ วิล ฟิล ยุร คอโพะริท ไฟล ชี ลัฝ , ชี ลัฝ , ชี ลัฝ [ บิก ลัฝ ! ])
Hello baby, I just looooove to fly, fly, fly
(เฮ็ลโล เบบิ , ไอ จัซท looooove ทู ฟไล , ฟไล , ฟไล)
I been five days, I been standin’ up
(ไอ บีน ไฟฝ เด , ไอ บีน แสตนดิน อัพ)
Out on my free air miles. [Big love!] I got nylon stockings,
(เอ้า ออน มาย ฟรี แอ ไมล [ บิก ลัฝ ! ] ไอ ก็อท nylon ซทอคคิง ,)
I got chocolate bars I got nautilus equipment,
(ไอ ก็อท ชอคโอะลิท บา ซาย ก็อท นอทิลัซ อิควีพเม็นท ,)
I’ve got a new Lincoln car, I got oooh.
(แอฝ ก็อท ดา นยู ลินเคิน คา , ไอ ก็อท อู้)
One time I saw Las Vegas.
(วัน ไทม ไอ ซอ ลาส ฝีกะ)
She loves my big, she loves
(ชี ลัฝ มาย บิก , ชี ลัฝ)
I stopped in a motel I stopped in the same room as Jimmy Page, whoo!
(ไอ สต๊อปพฺ อิน อะ โมะเทล ไอ สต๊อปพฺ อิน เดอะ เซม รุม แอ็ส จิมมี่ เพจ , ฮู !)
They just finished remodelling it from the ’75 tour
(เด จัซท ฟีนอิฌ remodellings อิท ฟร็อม เดอะ 75 ทัวร์)
I got my freeeeeeee air miles She loves, she loves my big
(ไอ ก็อท มาย freeeeeeee แอ ไมล ชี ลัฝ , ชี ลัฝ มาย บิก)
When I fly the friendly skies How I love her big surprise
(ฮเว็น นาย ฟไล เดอะ ฟเรนดลิ สกาย เฮา ไอ ลัฝ เฮอ บิก เซิพไรส)
I will fill your corporate file She loves, my big, she loves … [big love]!
(ไอ วิล ฟิล ยุร คอโพะริท ไฟล ชี ลัฝ , มาย บิก , ชี ลัฝ [ บิก ลัฝ ] !)
Free air miles, [big love]! Free air miles, [big love]! Free air miles, [big love]!
(ฟรี แอ ไมล , [ บิก ลัฝ ] ! ฟรี แอ ไมล , [ บิก ลัฝ ] ! ฟรี แอ ไมล , [ บิก ลัฝ ] !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Love คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น