เนื้อเพลง Keep It Gangsta คำอ่านไทย G-Dep

[G. Dep]
([ จี Dep ])
I got enough flows to spit, they cold as sh*t
(ไอ ก็อท อินัฟ ฟโล ทู ซพิท , เด โคลด แอ็ส ฌะ *ที)
Give you what you supposed to get, to close ya lip
(กิฝ ยู ว็อท ยู ซัพโพส ทู เก็ท , ทู คโลส ยา ลิพ)
I got enough O’s to get, and hoes to hit
(ไอ ก็อท อินัฟ โอเอส ทู เก็ท , แอ็นด โฮ ทู ฮิท)
Try to stick ya nose in sh*t, get froze and stiff.
(ทไร ทู ซทิค ยา โนส อิน ฌะ *ที , เก็ท ฟโรส แอ็นด ซทิฟ)
Talk about load ya clip, and O’s you flip.
(ทอค อะเบาท โลด ยา คลิพ , แอ็นด โอเอส ยู ฟลิพ)
When you ain’t holdin sh*t but droze and d*ck.
(ฮเว็น ยู เอน โฮดดิน ฌะ *ที บัท droze แอ็นด d*ck)
Roll the spliff, take the toke
(โรล เดอะ สพิริฟ , เทค เดอะ โทกคฺ)
You either gittin cake or broke
(ยู อีเฑอะ กิ๊ดดิน เคค ออ บโรค)
You can stay awake or [??]
(ยู แค็น ซเท อะเวค ออ [ ])
Take a note, take a vote
(เทค เก โนท , เทค เก โฝท)
Buy a landslide or tell ya man slide or I shake ya boat.
(ไบ อะ แลนสไลด์ ออ เท็ล ยา แม็น ซไลด ออ ไอ เฌค ยา โบท)
Take ya toast, this rap sh*t I make the oath
(เทค ยา โทซท , ดีซ แร็พ ฌะ *ที ไอ เมค ดิ โอธ)
To get cake, or estates by the lake or boat
(ทู เก็ท เคค , ออ เอ็ซเทท ไบ เดอะ เลค ออ โบท)
Bad hoes, [??]
(แบ็ด โฮ , [ ])
See the snake, [??] leave faith then they hate to go
(ซี เดอะ ซเนค , [ ] ลีฝ เฟธ เด็น เด เฮท ทู โก)
Yo, Its to late to blow
(โย , อิทซ ทู เลท ทู บโล)
Ya run around pay for hoes, that’s why ya paper low
(ยา รัน อะเรานด เพ ฟอ โฮ , แด๊ท ฮไว ยา เพเพอะ โล)

[Shyne – Hook]
([ Shyne ฮุค ])
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Fload ya block, and keep it gangsta
(Fload ยา บล็อค , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Coat Them rocks, and keep it gangsta
(โคท เฑ็ม ร็อค , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Drop the top, and keep it gangsta
(ดร็อพ เดอะ ท็อพ , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Wylin, stylin, and keep it gangsta
(Wylin , สตีลิน , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)

[Shyne]
([ Shyne ])
Shyne Po, I keep it [??] like im supposed too
(Shyne โพ , ไอ คีพ อิท [ ] ไลค แอม ซัพโพส ทู)
In a hard top something fronten
(อิน อะ ฮาด ท็อพ ซัมติง fronten)
I must of [??] died, came back as a rapper
(ไอ มัซท อ็อฝ [ ] ได , เคม แบ็ค แอ็ส ซา แรพเพอ)
Scareface, smith and eights, in my life after
(Scareface , ซมิธ แอ็นด เอท , อิน มาย ไลฟ อาฟเทอะ)
Bone crushers on my hip, cause sh*t get thick
(บอน crushers ออน มาย ฮิพ , คอส ฌะ *ที เก็ท ธิค)
In the myths, of killas tryin to get rich
(อิน เดอะ มิธ , อ็อฝ คิวลา ทายอิน ทู เก็ท ริช)
Im two shells from hell, u can tell im made for this life
(แอม ทู เฌ็ล ฟร็อม เฮ็ล , ยู แค็น เท็ล แอม เมด ฟอ ดีซ ไลฟ)
District [??]
(ดีซทริคท [ ])
I don’t give a f*ck, cuase im’a do me
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck , คิวเอซ แอมอา ดู มี)
Till them hollow points, rip through me
(ทิล เฑ็ม ฮอลโล พอยนท , ริพ ธรู มี)
I was born to die, live for what
(ไอ วอส บอน ทู ได , ไลฝ ฟอ ว็อท)
Plush sl*t, bucks, guns and ?duffs?
(พลัฌ sl*ที , บัค , กัน แซน ดัฟฟ)
Spent late nights in the kitchen, wishen
(ซเพ็นท เลท ไนท ซิน เดอะ คีชเอ็น , wishen)
Watchin the pot boil, mixin, sniffin
(วันชิน เดอะ พ็อท บอยล , mixin , สนิฟฟิน)
Keepin America high, and why wouldn’t I
(คริพปิน อะเมริคะ ไฮ , แอ็นด ฮไว วูดดึ่น ไอ)
Gangstas don’t talk, we beat the case and walk
(แก๊งซดา ด้อนท์ ทอค , วี บีท เดอะ เคซ แอ็นด วอค)

[Shyne – Hook]
([ Shyne ฮุค ])
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Flood ya block, and keep it gangsta
(ฟลัด ยา บล็อค , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Coat Them rocks, and keep it gangsta
(โคท เฑ็ม ร็อค , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Drop the top, and keep it gangsta
(ดร็อพ เดอะ ท็อพ , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Wylin, stylin, and keep it gangsta
(Wylin , สตีลิน , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)

[G. Dep]
([ จี Dep ])
Yo, I got wild fed to earn, lead to burn
(โย , ไอ ก็อท ไวลด เฟ็ด ทู เอิน , เล็ด ทู เบิน)
Stop sign on ya slot time, dead ya turn
(ซท็อพ ไซน ออน ยา ซล็อท ไทม , เด็ด ยา เทิน)
Lotta cats gotta wait til they dead to learn
(ลอทดา แค็ท กอททะ เวท ทิล เด เด็ด ทู เลิน)
Pastor Rev. Sermen, Ya learnin
(พาซเทอะ เร็ฝ Sermen , ยา เลินนิน)
Ima wild card to play, guard ya pay
(แอมอา ไวลด คาด ทู พเล , กาด ยา เพ)
Goodbye’s hard to say, cause ya moms to pray
(กู๊ดบาย ฮาด ทู เซ , คอส ยา มัม ทู พเร)
Ya lookin odd and gay, im modern day
(ยา ลุคกิน อ๊อดด แอ็นด เก , แอม มอดเอิน เด)
Ima rep till im hard and gray, pardon me [may]
(แอมอา เร็พ ทิล แอม ฮาด แอ็นด กเร , พ๊าร์ด่อน มี [ เม ])
Ima make it hard today, bombs away
(แอมอา เมค อิท ฮาด ทุเด , บ็อม อะเว)
Lunach grenades, at your [??] and blaze
(Lunach กริเนด , แอ็ท ยุร [ ] แอ็นด บเลส)
Calm ya rage, I aint even on ya page
(คาม ยา เรจ , ไอ เอน อีเฝ็น ออน ยา เพจ)
Ya see-thru like lingerie, guns in a large array
(ยา ซี ธรู ไลค แลงฉรี , กัน ซิน อะ ลาจ แอะเร)
Hit tha door, kick the raw, spit that law, spits some more
(ฮิท ท่า โด , คิด เดอะ รอ , ซพิท แดท ลอ , ซพิท ซัม โม)
Everybody hit tha floor, im quick to draw
(เอวี่บอดี้ ฮิท ท่า ฟโล , แอม ควิค ทู ดรอ)
Flows like hittin b*tches raw, to sick to cure.
(ฟโล ไลค ฮิทดิน บี *tches รอ , ทู ซิค ทู คิวเร)

[Shyne – Hook]
([ Shyne ฮุค ])
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Fload ya block, and keep it gangsta
(Fload ยา บล็อค , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Coat Them rocks, and keep it gangsta
(โคท เฑ็ม ร็อค , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Drop the top, and keep it gangsta
(ดร็อพ เดอะ ท็อพ , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)
We them n*ggas with big guns and big d*cks
(วี เฑ็ม เอ็น *ggas วิฑ บิก กัน แซน บิก d*cks)
Wylin, stylin, and keep it gangsta
(Wylin , สตีลิน , แอ็นด คีพ อิท แก๊งซดา)

[feat. Shyne]
([ ฟีท Shyne ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep It Gangsta คำอ่านไทย G-Dep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น