เนื้อเพลง Bad Apples คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Diamonds and fast cars
(ไดมันด แซน ฟัซท คา)
Money to burn
(มันอิ ทู เบิน)
I got my head in the clouds
(ไอ ก็อท มาย เฮ็ด อิน เดอะ คเลาด)
I got these thoughts to churn
(ไอ ก็อท ฑิส ธอท ทู เชิน)
Got my feet in the sand
(ก็อท มาย ฟีท อิน เดอะ แซ็นด)
I got a house on the hill
(ไอ ก็อท ดา เฮาซ ออน เดอะ ฮิล)
I got a headache like a mother
(ไอ ก็อท ดา เฮดแฮ็ค ไลค เก ม๊าเธ่อร์)
Twice the price of my thrills
(ทไวซ เดอะ พไรซ อ็อฝ มาย ธริล)
An it’s a cold day, it’s a continental drift
(แอน อิทซ ซา โคลด เด , อิทซ ซา คอนทิเนนแท็ล ดริฟท)
I said this traffic is hell
(ไอ เซ็ด ดีซ ทแรฟฟิค อีส เฮ็ล)
Can you give me a lift
(แค็น ยู กิฝ มี อะ ลิฟท)
An I’ll try to paint a story
(แอน แอล ทไร ทู เพนท ดา ซโทริ)
Got your pictures to tell
(ก็อท ยุร พีคเชอะ ทู เท็ล)
Yeah you got to make a living
(เย่ ยู ก็อท ทู เมค เก ลีฝอิง)
With what you bring yourself to sell
(วิฑ ว็อท ยู บริง ยุรเซลฟ ทู เซ็ล)

I got some genuine
(ไอ ก็อท ซัม เจนอิวอิน)
Imitation
(อิมิเทฌัน)
Bad Apples
(แบ็ด แอพ)
Free sample
(ฟรี แซ๊มเพิ่ล)
For your peace o’ mind
(ฟอ ยุร พีซ โอ ไมนด)
Only $9.95
(โอ๊นลี่ $9 95)
I got my camera back from customs
(ไอ ก็อท มาย แคมเออะระ แบ็ค ฟร็อม คัซทัม)
Got my law fees up to date
(ก็อท มาย ลอ ฟี อัพ ทู เดท)
Hell they musta seen me comin’
(เฮ็ล เด มาซดา ซีน มี คัมอิน)
Ain’t this life so f*ckin’ great
(เอน ดีซ ไลฟ โซ เอฟ *ckin กเรท)

When the sh*t hit the fan
(ฮเว็น เดอะ ฌะ *ที ฮิท เดอะ แฟน)
It was all I could stand
(อิท วอส ซอร์ ไอ เคิด ซแท็นด)
Yeah, well I’m a frequent flyer
(เย่ , เว็ล แอม มา ฟรีคเว็นท ฟไลเออะ)
My body’s breathing while it can
(มาย บอดอิ บรีสดิง ฮไวล อิท แค็น)
But what I don’t understand is that
(บัท ว็อท ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด อีส แดท)
My world ain’t gettin’ no brighter
(มาย เวิลด เอน เกดดิน โน ไบท์เดอ)
If I could touch the sky
(อิฟ ฟาย เคิด ทั๊ช เดอะ ซไค)
Well I would float on by
(เว็ล ไอ เวิด ฟโลท ออน ไบ)
While everybody’s talkin’
(ฮไวล เอวี่บอดี้ ทอคกิ่น)
Hell I’m just another guy
(เฮ็ล แอม จัซท แอะนัธเออะ ไก)
If it were up to me
(อิฟ อิท เวอ อัพ ทู มี)
I’d say just leave me be
(อาย เซ จัซท ลีฝ มี บี)
Why let one bad apple
(ฮไว เล็ท วัน แบ็ด แอพ)
Spoil the whole damn bunch
(ซพอยล เดอะ โฮล แด็ม บันช)

Gold and caviar
(โกลด แอ็นด แคฝิอา)
Now why’nt you pour my apathy
(เนา whynt ยู โพ มาย แอพอะธิ)
I’d have all my bases covered
(อาย แฮ็ฝ ออล มาย เบซ คัฝเออะ)
If I could teach my hands to see
(อิฟ ฟาย เคิด ทีช มาย แฮ็นด ทู ซี)
But now we’re down in the deep end
(บัท เนา เวีย เดาน อิน เดอะ ดีพ เอ็นด)
Where they’d love to watch you drown
(ฮแว เดยฺ ลัฝ ทู ว็อช ยู ดเราน)
I said your laundry could use washing
(ไอ เซ็ด ยุร ลอนดริ เคิด ยูซ ว็อฌนิ่ง)
We’ll hang it up all over town
(เว็ล แฮ็ง อิท อัพ ออล โอเฝอะ ทาวน์)
I said Hollywood’s like a dryer
(ไอ เซ็ด ฮอลิวูด ไลค เก ดไรเออะ)
An we’re down on Sunset Strip
(แอน เวีย เดาน ออน ซันเซส ซทริพ)
An you’ll be s*ckin’ down the Clorox
(แอน โยว บี เอส *ckin เดาน เดอะ Clorox)
‘Til your life’s all nice and crisp
(ทิล ยุร ไลฟ ซอร์ ไน๊ซ์ แอ็นด คริซพ)

When the sh*t hit the fan
(ฮเว็น เดอะ ฌะ *ที ฮิท เดอะ แฟน)
It was all I could stand
(อิท วอส ซอร์ ไอ เคิด ซแท็นด)
Yeah, well I’m a frequent flyer
(เย่ , เว็ล แอม มา ฟรีคเว็นท ฟไลเออะ)
My body’s breathing while it can
(มาย บอดอิ บรีสดิง ฮไวล อิท แค็น)
But what I don’t understand is that
(บัท ว็อท ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด อีส แดท)
My world ain’t gettin’ no brighter
(มาย เวิลด เอน เกดดิน โน ไบท์เดอ)
If I could touch the sky
(อิฟ ฟาย เคิด ทั๊ช เดอะ ซไค)
Well I would float on by
(เว็ล ไอ เวิด ฟโลท ออน ไบ)
While everybody’s talkin’
(ฮไวล เอวี่บอดี้ ทอคกิ่น)
Hell I’m just another guy
(เฮ็ล แอม จัซท แอะนัธเออะ ไก)
If it were up to me
(อิฟ อิท เวอ อัพ ทู มี)
I’d say just leave me be
(อาย เซ จัซท ลีฝ มี บี)
Why let one bad apple
(ฮไว เล็ท วัน แบ็ด แอพ)
Spoil the whole damn bunch
(ซพอยล เดอะ โฮล แด็ม บันช)

When the sh*t hit the fan
(ฮเว็น เดอะ ฌะ *ที ฮิท เดอะ แฟน)
It was all I could stand
(อิท วอส ซอร์ ไอ เคิด ซแท็นด)
Yeah, well I’m a frequent flyer
(เย่ , เว็ล แอม มา ฟรีคเว็นท ฟไลเออะ)
My body’s breathing while it can
(มาย บอดอิ บรีสดิง ฮไวล อิท แค็น)
But what I don’t understand is that
(บัท ว็อท ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด อีส แดท)
My world ain’t gettin’ no brighter
(มาย เวิลด เอน เกดดิน โน ไบท์เดอ)
If I could touch the sky
(อิฟ ฟาย เคิด ทั๊ช เดอะ ซไค)
Well I would float on by
(เว็ล ไอ เวิด ฟโลท ออน ไบ)
While everybody’s talkin’
(ฮไวล เอวี่บอดี้ ทอคกิ่น)
Hell I’m just another guy
(เฮ็ล แอม จัซท แอะนัธเออะ ไก)
If it were up to me
(อิฟ อิท เวอ อัพ ทู มี)
I’d say just leave me be
(อาย เซ จัซท ลีฝ มี บี)
Why let one bad apple
(ฮไว เล็ท วัน แบ็ด แอพ)
Spoil the whole damn bunch
(ซพอยล เดอะ โฮล แด็ม บันช)
Why let one bad apple
(ฮไว เล็ท วัน แบ็ด แอพ)
Spoil the whole damn bunch
(ซพอยล เดอะ โฮล แด็ม บันช)
Boy!!
(บอย ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Apples คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น