เนื้อเพลง Stay Home คำอ่านไทย Self

I believe in self-assertion
(ไอ บิลีฝ อิน เซ็ลฟ แอ็ซเซอฌัน)
Destiny is like diversion
(เดซทินิ อีส ไลค ไดเฝอฉัน)
Now it seems
(เนา อิท ซีม)
I’ve got my head on straight
(แอฝ ก็อท มาย เฮ็ด ออน ซทเรท)
I’m a freak without provision
(แอม มา ฟรีค วิเฑาท พโระฝีฉอัน)
Seems I’ve made
(ซีม แอฝ เมด)
The right decision
(เดอะ ไรท ดิซีฉอัน)
Try to turn back now
(ทไร ทู เทิน แบ็ค เนา)
It might be too late
(อิท ไมท บี ทู เลท)

And it’s off to the morning and back again
(แอ็นด อิทซ ออฟฟ ทู เดอะ มอนิง แอ็นด แบ็ค อะเกน)
Same old day, same situation
(เซม โอลด เด , เซม ซิชิวเอฌัน)
The happiness is back
(เดอะ แฮพพิเน็ซ ซิส แบ็ค)
As if to say
(แอ็ส อิฟ ทู เซ)

I wanna stay home today
(ไอ วอนนา ซเท โฮม ทุเด)
Don’t wanna go out
(ด้อนท์ วอนนา โก เอ้า)
If anyone comes to play
(อิฟ เอนอิวัน คัม ทู พเล)
Gonna get thrown out
(กอนนะ เก็ท ธโรน เอ้า)
I wanna stay home today
(ไอ วอนนา ซเท โฮม ทุเด)
Don’t want no company
(ด้อนท์ ว็อนท โน คัมพะนิ)
No way
(โน เว)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

A simple life’s my cup of tea
(อะ ซิ๊มเพิ่ล ไลฟ มาย คัพ อ็อฝ ที)
I don’t need nobody but me
(ไอ ด้อนท์ นีด โนบอดี้ บัท มี)
What I wouldn’t give just
(ว็อท ไอ วูดดึ่น กิฝ จัซท)
To be left alone
(ทู บี เล็ฟท อะโลน)

I wanna be a millionaire someday
(ไอ วอนนา บี อะ มิลยะแน ซัมเดย์)
And know what it feels like
(แอ็นด โน ว็อท ดิธ ฟีล ไลค)
To give it away
(ทู กิฝ อิท อะเว)
Watch me march to the
(ว็อช มี มาช ทู เดอะ)
Beat of my own drum
(บีท อ็อฝ มาย โอน ดรัม)

And it’s over and over and over again
(แอ็นด อิทซ โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
Same old day, same situation
(เซม โอลด เด , เซม ซิชิวเอฌัน)
The happiness is back
(เดอะ แฮพพิเน็ซ ซิส แบ็ค)
As if to say
(แอ็ส อิฟ ทู เซ)

I wanna stay home today
(ไอ วอนนา ซเท โฮม ทุเด)
Don’t wanna go out
(ด้อนท์ วอนนา โก เอ้า)
If anyone comes my way
(อิฟ เอนอิวัน คัม มาย เว)
Gonna get thrown out
(กอนนะ เก็ท ธโรน เอ้า)
I wanna stay home today
(ไอ วอนนา ซเท โฮม ทุเด)
Don’t want no company
(ด้อนท์ ว็อนท โน คัมพะนิ)
No way
(โน เว)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

Rain rain every day
(เรน เรน เอฝริ เด)
Everyone just stay away, yeah
(เอ๊วี่วัน จัซท ซเท อะเว , เย่)
Come another day
(คัม แอะนัธเออะ เด)

I wanna stay home today
(ไอ วอนนา ซเท โฮม ทุเด)
I wanna stay home today
(ไอ วอนนา ซเท โฮม ทุเด)
I wanna stay home
(ไอ วอนนา ซเท โฮม)
Stay home, stay home, stay home
(ซเท โฮม , ซเท โฮม , ซเท โฮม)

I wanna stay home today
(ไอ วอนนา ซเท โฮม ทุเด)
Don’t wanna go out
(ด้อนท์ วอนนา โก เอ้า)
If anyone comes to play
(อิฟ เอนอิวัน คัม ทู พเล)
Gonna get thrown out
(กอนนะ เก็ท ธโรน เอ้า)
I wanna stay home today
(ไอ วอนนา ซเท โฮม ทุเด)
Don’t want no company
(ด้อนท์ ว็อนท โน คัมพะนิ)
No way
(โน เว)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

I wanna stay home
(ไอ วอนนา ซเท โฮม)
Don’t wanna go out
(ด้อนท์ วอนนา โก เอ้า)
If anyone comes my way
(อิฟ เอนอิวัน คัม มาย เว)
Gonna get thrown out
(กอนนะ เก็ท ธโรน เอ้า)
I wanna stay home today
(ไอ วอนนา ซเท โฮม ทุเด)
Don’t want no company
(ด้อนท์ ว็อนท โน คัมพะนิ)
No way
(โน เว)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay Home คำอ่านไทย Self

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น