เนื้อเพลง Machine คำอ่านไทย Youngstown

I’m not a machine… [echoes]
(แอม น็อท ดา มะฌีน [ แอคโค ])
[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Tell me can I live my life
(เท็ล มี แค็น นาย ไลฝ มาย ไลฟ)
Doing what I feel is right
(ดูอิง ว็อท ไอ ฟีล อีส ไรท)
I don’t need you to hold my hand
(ไอ ด้อนท์ นีด ยู ทู โฮลด มาย แฮ็นด)
The last time I checked I was a grown man
(เดอะ ลาซท ไทม ไอ เช็ค ดาย วอส ซา กโรน แม็น)
I got my own opinion and I know what’s best for me
(ไอ ก็อท มาย โอน โอะพีนยัน แอ็นด ดาย โน ว็อท เบ็ซท ฟอ มี)
I do what I want when I want and that’s how it’s gotta be
(ไอ ดู ว็อท ไอ ว็อนท ฮเว็น นาย ว็อนท แอ็นด แด๊ท เฮา อิทซ กอททะ บี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m not a machine no you can’t control me
(แอม น็อท ดา มะฌีน โน ยู แค็นท ค็อนทโรล มี)
Don’t just think you can turn me on and off as you please
(ด้อนท์ จัซท ธิงค ยู แค็น เทิน มี ออน แอ็นด ออฟฟ แอ็ส ยู พลีส)
I’m not a machine you’re making me overheat
(แอม น็อท ดา มะฌีน ยัวร์ เมคอิง มี overheat)
Love me for who I am not who you want me to be
(ลัฝ มี ฟอ ฮู ไอ แอ็ม น็อท ฮู ยู ว็อนท มี ทู บี)
I’m not a machine
(แอม น็อท ดา มะฌีน)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Tell me can I do my thing
(เท็ล มี แค็น นาย ดู มาย ธิง)
Without you calling my name
(วิเฑาท ยู คอลลิง มาย เนม)
Asking me where I’m going, where I’ve been
(อาคกิ้ง มี ฮแว แอม โกอิ้ง , ฮแว แอฝ บีน)
When I’m leaving, why I came
(ฮเว็น แอม ลีฝอิงส , ฮไว ไอ เคม)
Can’t chose my own clothes go where I wanna go
(แค็นท โชส มาย โอน คโลฑ โก ฮแว ไอ วอนนา โก)
I’m not a toy for you to command I’m not under your control
(แอม น็อท ดา ทอย ฟอ ยู ทู ค็อมมานด แอม น็อท อันเดอะ ยุร ค็อนทโรล)
Girl why can’t we just live equally oh girl it would be so nice
(เกิล ฮไว แค็นท วี จัซท ไลฝ อีคแว็ลลิ โอ เกิล อิท เวิด บี โซ ไน๊ซ์)
Instead of you giving an attitude and trying to run my life
(อินซเทด อ็อฝ ยู กีฝวิง แอน แอททิทยูด แอ็นด ทไรอิง ทู รัน มาย ไลฟ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m not a machine no you can’t control me
(แอม น็อท ดา มะฌีน โน ยู แค็นท ค็อนทโรล มี)
Don’t just think you can turn me on and off as you please
(ด้อนท์ จัซท ธิงค ยู แค็น เทิน มี ออน แอ็นด ออฟฟ แอ็ส ยู พลีส)
I’m not a machine you’re making me overheat
(แอม น็อท ดา มะฌีน ยัวร์ เมคอิง มี overheat)
Love me for who I am not who you want me to be
(ลัฝ มี ฟอ ฮู ไอ แอ็ม น็อท ฮู ยู ว็อนท มี ทู บี)
I’m not a machine
(แอม น็อท ดา มะฌีน)

Oh…yeah…
(โอ เย่)
I’m not a machine, oh….
(แอม น็อท ดา มะฌีน , โอ)
Yeah
(เย่)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m not a machine no you can’t control me
(แอม น็อท ดา มะฌีน โน ยู แค็นท ค็อนทโรล มี)
Don’t just think you can turn me on and off as you please
(ด้อนท์ จัซท ธิงค ยู แค็น เทิน มี ออน แอ็นด ออฟฟ แอ็ส ยู พลีส)
I’m not a machine you’re making me overheat [whoa]
(แอม น็อท ดา มะฌีน ยัวร์ เมคอิง มี overheat [ โว้ว ])
Love me for who I am not who you want me to be [want me to be]
(ลัฝ มี ฟอ ฮู ไอ แอ็ม น็อท ฮู ยู ว็อนท มี ทู บี [ ว็อนท มี ทู บี ])
I’m not a machine
(แอม น็อท ดา มะฌีน)
I’m not a machine no you can’t control me
(แอม น็อท ดา มะฌีน โน ยู แค็นท ค็อนทโรล มี)
Don’t just think you can turn me on and off as you please
(ด้อนท์ จัซท ธิงค ยู แค็น เทิน มี ออน แอ็นด ออฟฟ แอ็ส ยู พลีส)
I’m not a machine you’re making me overheat
(แอม น็อท ดา มะฌีน ยัวร์ เมคอิง มี overheat)
Love me for who I am not who you want me to be
(ลัฝ มี ฟอ ฮู ไอ แอ็ม น็อท ฮู ยู ว็อนท มี ทู บี)
I’m not a machine
(แอม น็อท ดา มะฌีน)

I’m not a machine [echos to end]
(แอม น็อท ดา มะฌีน [ เอคโอ ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Machine คำอ่านไทย Youngstown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น